Igualtat i Feminismes

Diverses mans sobre una taula, símbol de suport i acollida.

Igualtat i Feminismes destina 2,9M€ al reforç dels serveis de primera acollida i els serveis d'informació i atenció a les dones

query_builder   13 maig 2022 12:41

event_note Nota de premsa

Igualtat i Feminismes destina 2,9M€ al reforç dels serveis de primera acollida i els serveis d'informació i atenció a les dones

  • El programa preveu la incorporació de 54 agents d’acollida en els municipis de més de 20.000 habitants i els consells comarcals que han rebut un major impacte per l’arribada de les persones desplaçades per la guerra d’Ucraïna.
  • A més, es destinaran 520.000 euros a serveis de traducció i 101.250 euros a accions formatives.
  • Els serveis d’informació i atenció a les dones es reforçaran amb una partida de 648.000 euros.
Diverses mans sobre una taula, símbol de suport i acollida.
El Departament d’Igualtat i Feminismes ha aprovat una transferència de gairebé 3 milions d’euros (2.924.270,62) perquè els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants i els consells comarcals de diversos territoris de Catalunya enforteixin els serveis de primera acollida per a persones desplaçades de forma forçosa i els serveis d’informació i atenció a les dones.

Des de les primeres setmanes d’invasió russa contra Ucraïna, hem tornat a constatar el paper clau dels ens locals en l’acollida de les persones refugiades”, ha explicat la consellera, Tània Verge Mestre. Els ens locals són una de les portes d’entrada més utilitzades per accedir a la xarxa de serveis que ofereixen les administracions públiques a Catalunya, entre els quals hi ha els serveis de primera acollida, que atenen i orienten persones migrades i sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional. “Des d’Igualtat i Feminismes, hem apostat per reforçar el finançament dels serveis de primera acollida perquè són un mecanisme fonamental per a la garantia dels drets humans de les persones que els utilitzen, i perquè asseguren una sòlida cooperació i coordinació entre les administracions locals i el Govern de la Generalitat en matèria de polítiques d’acollida”, ha subratllat.

El reforç dels serveis de primera acollida es realitzarà a través de tres línies d’actuació. En primer lloc, es preveu la contractació a jornada completa de 54 agents d’acollida, que s’ubicaran en els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants i en els consells comarcals que han rebut un major impacte per l’arribada de persones desplaçades per la guerra d’Ucraïna. En segon lloc, es destina més de mig milió d’euros (520.000 euros) a finançar serveis de traducció. I en tercer lloc, se subvencionen mòduls formatius i informatius per a les persones refugiades (101.250 euros).

A banda d’aquestes partides, i de manera complementària, la resolució inclou també 648.000 euros destinats al reforç de serveis d’informació i atenció a les dones dels municipis i comarques de Catalunya que han rebut un major impacte en relació amb l’arribada de persones ucraïneses. “Com a Departament d’Igualtat i Feminismes, tenim clar que les nostres polítiques d’acollida han d’incorporar de manera transversal la perspectiva de gènere”, ha explicat la secretària d’Igualtats, Mireia Mata Solsona. “En aquesta darrera crisi, la majoria de les persones que han arribat a Catalunya han estat dones amb criatures a càrrec; per això, hem considerat necessari reforçar els serveis específicament destinats a les dones”, ha declarat.

Tant en el cas dels serveis de primera acollida com dels serveis d’informació i atenció a les dones, l’objectiu de les transferències és preservar el correcte funcionament dels recursos i garantir que ningú en queda fora. Aquesta transferència té caràcter extraordinari i la seva execució està prevista per a l’exercici 2022.


Reforçar els serveis, ampliar i consolidar els equips

L’acollida a Catalunya d’unes 20.000 persones ucraïneses en poc més de dos mesos ha representat un repte per a totes les administracions públiques del país. Amb l’objectiu de millorar els mecanismes de coordinació i l’atenció proporcionada a la població refugiada, el Departament ha optat per reforçar tant els recursos dels ens locals com les pròpies estructures. En aquest sentit, els gairebé 3 milions d’euros aprovats aquesta setmana se sumen als 870.000 euros assignats al Programa de suport a l’atenció de persones desplaçades procedents de països tercers, anunciat a principis d’abril. Gràcies a aquest programa, el Departament d’Igualtat i Feminismes incorporarà 22 perfils, assignats al Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades; la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme; la Direcció General per l’Erradicació de les Violències Masclistes, i els diferents serveis territorials que el Departament té establerts arreu de Catalunya.


Competències en primer acolliment

L’aprovació de les transferències de suport als serveis de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa s’emmarquen en l’exercici de competències atribuïdes a Catalunya per l’Estatut d’autonomia. En aquest sentit, l’article 138.1 de l’Estatut defineix les competències en matèria de primer acolliment de les persones immigrades, així com el desenvolupament de les polítiques d’inclusió en el marc de les seves competències. Igualment, l’article 166.1 determina les competències en matèria de serveis socials, i específicament la regulació i l’aprovació dels plans i els programes específics d’atenció a les persones i col·lectius en situació de pobresa o necessitat social, circumstàncies que concorren en les persones immigrades i en les sol·licitants d’asil, protecció subsidiària i apàtrides.

Fa més d’una dècada, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que va crear el servei de primera acollida i que regula els serveis d’acollida, tant aquest com els serveis especialitzats. Aquests serveis s’adrecen a les persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades, apàtrides i retornades, a partir del moment del seu empadronament.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia