IDESCAT

Imatge decorativa

Projeccions de població activa. 2021-2071

La població activa de Catalunya creixerà en 317 mil persones fins al 2031

query_builder   20 juny 2022 10:30

event_note Nota de premsa

Projeccions de població activa. 2021-2071

La població activa de Catalunya creixerà en 317 mil persones fins al 2031

  • El 2031 hi haurà més del doble de persones actives majors de 65 anys que actualment
  • La taxa d’activitat se situaria en el 77,5% per a les dones i el 83,1% per als homes
  • Totes les comarques excepte la Conca de Barberà, la Terra Alta i les Garrigues guanyaran població activa

La població activa creixerà a curt i mitjà termini i se situarà en 4,3 milions el 2031, segons l’escenari mitjà de les Projeccions de població activa de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Del 2021 al 2031 la població activa creixerà en 317 mil persones, xifra que suposa un creixement d’un 8,0% en el període. A llarg termini, amb un saldo migratori mitjà de 33 mil persones en edat laboral per any, la població activa de Catalunya es mantindria en 4,3 milions de persones el 2041 i es reduiria lleugerament fins als 4,2 milions el 2071.

El nombre de persones laboralment actives més enllà dels 65 anys està creixent i continuarà creixent. El 2031 hi hauria 119 mil actius majors de 65 anys, més del doble dels 48 mil que hi ha el 2021. També augmentarà la xifra total d’actius de 55 a 64 anys que el 2021 és de 652 mil i que el 2031 seria de 855 mil, i són els que guanyaran més pes relatiu i suposaran un de cada 5 actius.

Són diverses les raons que expliquen aquest augment tan important. D’una banda, l’estructura demogràfica, amb l’arribada en aquestes edats de les generacions plenes nascudes als anys seixanta del segle passat. D’altra banda, els canvis legislatius sobre la jubilació, amb l’establiment de l’edat ordinària de jubilació als 65 o 67 anys segons els anys cotitzats, les majors penalitzacions a les jubilacions anticipades i les bonificacions per endarrerir l’edat de jubilació (jubilació demorada).

La xifra d’actius joves, de 16 a 24 anys, també creixerà i passarà de 312 mil el 2021 a 423 mil el 2031, ja que l’alta natalitat registrada entre els anys 2003 i 2015 es traduirà en un augment de la població jove que s’incorpori al mercat laboral. El pes relatiu dels joves de 16 a 24 anys també augmentarà i passaran del 7,8% el 2021 al 9,8% el 2031.

Piràmide projpa 2021-2071

La població de 25 a 54 anys, que constitueix el gruix de la població activa, disminuirà, ja que passarà de 2,97 milions de persones el 2021 a 2,90 el 2031 i el seu el seu pes relatiu passarà de ser el 74,6% del total dels actius el 2021 al 67,5% el 2031. D’altra banda, canviarà la seva estructura interna, ja que augmentaran el actius de 25 a 34 anys i disminuiran els de 40 a 49 anys.

El percentatge de dones dins la població activa, que havia crescut fortament en els darrers 20 anys, romandrà en valors semblants als actuals, al voltant del 48%. Això és conseqüència del fet que les dones ja estan fortament incorporades a la vida laboral en les edats joves i adultes. Es produirà un augment significatiu de la participació laboral femenina en les edats properes a la jubilació, però aquest augment també es produirà entre els homes. En el cas dels majors de 65 anys, en 10 anys es duplicaran els homes actius (de 29 mil a 62 mil) i es triplicaran les dones actives (de 18 mil a 57 mil).

La taxa d’activitat augmentarà

La taxa d’activitat augmentarà a l’horitzó 2031 i se situarà en el 80,3% de la població de 16 a 64 anys (83,1% en els homes i 77,5% en les dones). En relació amb els valors actuals es manté la diferència percentual de gairebé 6 punts en la taxa d’activitat entre homes i dones.

Els principals augments en les taxes d’activitat es produiran en els majors de 55 anys, per efecte dels canvis legislatius en matèria de jubilació, que segons els anys cotitzats estableixen l’edat de jubilació ordinària en els 65 o 67 anys i la jubilació anticipada en els 63 o 65 anys. La taxa d’activitat de 55 a 64 anys serà del 72,4%, 6 punts per sobre del valor actual. El canvi més intens es produirà en la taxa d’activitat de 65 a 74 anys, que passaria del 6,8% el 2021 al 13,2% el 2031.

La taxa d’activitat dels adults de 25 a 54 anys serà del 90,6%, lleugerament per sobre del valor actual. La taxa d’activitat dels joves de 16 a 24 anys augmentarà fins al 51,6% i se situarà en valors semblants als de l’any 2011, quan la participació laboral dels joves era més alta que actualment.

La majoria de comarques guanyaran població activa a mitjà termini

La majoria de comarques guanyaran població activa a mitjà termini. Segons l’escenari mitjà, l’any 2031 la població activa serà superior a l’actual a 38 comarques i Aran. Les comarques situades al litoral i prelitoral són les que tindran augments més grans. Concretament, les comarques que presentaran un major creixement en termes relatius seran el Tarragonès (12,6%), el Baix Penedès (12,3%) i el Gironès (11,2%). Les seguirien el Baix Camp (10,8%), el Maresme (10,7%) i el Vallès Occidental (10,6%).

A l’extrem oposat, en tres comarques la població activa disminuirà a mitjà termini. Les comarques de la Conca de Barberà (-1,3%), la Terra Alta (-0,7%) i les Garrigues (-0,5%), serien les que perdrien població activa.

Mapa projpa 2031

Escenaris de les Projeccions de població de activa Catalunya, 2021-2071

L’Idescat proporciona tres escenaris de projeccions de població activa basant-se en diferents hipòtesis de població i de participació laboral. Aquest informe se centra en l’escenari mitjà, que es considera el més plausible d’acord amb la dinàmica demogràfica actual.

Segons l’escenari mitjà, la població activa augmentaria fins als 4,3 milions el 2031. A llarg termini, amb un saldo migratori mitjà de 33 mil persones en edat laboral per any, la població activa de Catalunya se situaria en 4,3 milions de persones el 2041 i 4,2 el 2071.

L’escenari baix preveu una disminució de la població activa, que seria de 3,8 milions el 2031. A llarg termini, amb un saldo migratori mitjà de 12 mil persones en edat laboral per any, la població activa de Catalunya se situaria en 3,6 milions d’habitants el 2041 i 3,0 el 2071.

L’escenari alt preveu un creixement més ràpid de la població activa, que seria de 4,8 milions el 2031. A llarg termini, amb un saldo migratori mitjà de 46 mil persones en edat laboral per any, la població activa de Catalunya se situaria en 4,9 milions d’habitants el 2041 i 5,3 el 2071.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 274

Taules

Taules
XLSX | 29