1. Es duplica el pressupost destinat als ens locals pel període 2022-2025 respecte a l’anterior acord (2018-21), fins als 90.981.411 euros.
  2. El nou marc inclou el finançament dels serveis de resposta d’urgència per a dones en situació de violències masclistes, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els Serveis d’Atenció Integral LGBTI+, així com els serveis i les polítiques de migracions, acollida i vida digna compartida.
  3. Amb una vigència de 4 anys, l’Acord Marc representa una eina de finançament sostenible i flexible per a ajuntaments de més de 20.000 hab. i consells comarcals.
Igualtat i Feminismes finança amb 91M € el desenvolupament de les polítiques del Departament als ens locals  {"name":"2022/07/14/16/49/2c0956b1-18b1-4ae3-855e-43f104a5a6f2.jpg","author":"Igualtat i Feminismes","type":"0","location":"0","weight":328591}

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha signat aquest dijous amb l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Micropobles de Catalunya el nou Acord Marc 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i el finançament als ens locals per al desplegament de les polítiques i els serveis de promoció de la igualtat i els feminismes. Aquest document fixa els paràmetres de col·laboració entre el Departament i els ens locals d’arreu del país —amb l’excepció de l’Ajuntament de Barcelona, amb qui se signarà un acord bilateral — pels propers quatre anys.

El nou Acord Marc representa un salt qualitatiu en la consolidació de les prioritats polítiques en l’àmbit de la igualtat i els feminismes”, ha subratllat la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre. “Som un Govern municipalista, i sabem que les administracions de proximitat són clau en l’aterratge de les polítiques de garantia dels drets humans arreu del territori”, ha dit Verge. “Per això, hem tingut clar des del primer moment que havíem de millorar la col·laboració amb els ens locals, per enfortir la xarxa de serveis d’atenció a les persones en els àmbits competencials del nostre departament”, ha explicat la consellera.

El nou marc de cooperació compta amb una partida de 90.981.411 euros, una xifra que duplica els 45.436.608 euros de l’etapa 2018-2021. És “una aportació històrica”, en paraules de la consellera, que permetrà incrementar el nombre de professionals dels serveis amb major especialització i millorar les seves condicions laborals.

En aquest sentit, el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) Lluís Soler Panisello ha valorat molt positivament l’acord, “les polítiques feministes, d’igualtat o LGBTI+, no s’entendrien sense els pobles i ciutats. Només des de la proximitat, i la col·laboració amb totes les administracions i el teixit social podrem blindar la igualtat a tots els racons del país, i aquest Acord Marc és un pas més en aquesta línia”.

El president de l'Associació de Micropobles de CatalunyaMario Urrea Marsal ha explicat la necessitat de fer arribar els detalls d’aquest nou acord a tots els micropobles amb la voluntat que puguin treballar estretament amb els agents implicats per tal de poder donar cobertura a tots els fets socials als quals s’adreça l’ Acord Marc. “Volem poder aplicar i utilitzar els serveis que ens brinda el Departament d’Igualtat i Feminismes per a erradicar problemàtiques socials com les violències masclistes o la bretxa social, sense que això depengui de la densitat del municipi i construir així un territori amb equitat social”.

En paraules de la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, "aquest acord representa un canvi de paradigma, tant pel que fa a les polítiques com al mecanisme, amb l'objectiu d'arribar a tothom i garantir drets i equitat territorial. En aquest sentit, “ratifiquem avui els principis de responsabilitat pública, l’autonomia local, la subsidiarietat, l'atenció integral de la proximitat i l'eficiència i l'eficàcia en la gestió de serveis i en el desenvolupament i execució de polítiques públiques, per tal d'aconseguir uns millors serveis en matèria de polítiques en igualtat, la no discriminació, els drets humans, l'acollida de persones migrades i refugiades, les polítiques públiques LGTBI+, l'erradicació de les violències masclistes i un millor finançament". A més, la presidenta Olga Arnau ha destacat que "des de l'FMC hem recollit totes les peticions dels ajuntaments i les hem traslladat al govern per poder arribar a esvair els dubtes, donar solucions molt concretes i crear períodes de transitorietat per no deixar ajuntaments sense cobertura".

Igualtat i Feminismes finança amb 91M € el desenvolupament de les polítiques del Departament als ens locals{"name":"2022/07/14/16/49/cd4300af-adc0-4ebb-a185-69faa2c19c38.jpg","author":"Igualtat i Feminismes","type":"0","location":"0","weight":322329}

Resposta d’urgència a les violències masclistes, atenció a les dones, a les persones LGBTI i a les persones migrades i refugiades

L’Acord Marc inclou quatre línies de treball en matèria de prestació de serveis i polítiques públiques: la resposta d’urgència per a dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIADs), els Serveis d’Atenció IntegralLGBTI+ (SAIs), i els serveis i les polítiques de migracions, acollida i vida digna compartida.

L’augment del finançamentha permès multiplicar per 4 els recursos que Igualtat i Feminismes transfereix als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per subvencionar els sistemes de resposta urgent per a dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills. Són serveis que asseguren l’acompanyament i l’acolliment temporal, si és necessari, per la gestió de situacions de crisi i d’urgència derivades de casos de violència masclista. El finançament d’aquests serveis per part del Departament passa dels 3.322.716 euros de l’etapa 2018-2021 als 13.320.400 euros per als anys 2022-2025.Segons ha explicat la consellera, “els sistemes de resposta urgent són fonamentals per garantir la seguretat de les dones i evitar la seva revictimització”. Són serveis que funcionenper donar una resposta acurada, des del territori més pròxim i amb l’acompanyament professional necessari i claus perquè les dones puguin iniciar la sortida de situacions de violència.

Pel que fa als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, el finançament serà més del doble respecte el període anterior. Es passa de 14.603.806 euros a 37.433.031 euros. “Comptem amb una sòlida xarxa de SIAD arreu de Catalunya, que funcionen de manera coordinada i ofereixen informació i acompanyament sobre tot tipus de qüestions i recursos d’interès per a les dones”, ha explicat la consellera Verge. “En aquesta nova etapa, reforcem les polítiques locals i comarcals feministes, millorem la coordinació entre els diferents serveis i oferirem una atenció més especialitzada”, ha afegit la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí Altés.

Quant a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI+, l’augment de recursos es multiplica per més de cinc, i passa dels 2.519.491 euros del període 2018-2021 als 13.174.810 euros del període 2022-2025. Els SAIs es van començar a desplegar l’any 2017, en compliment de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Són serveis que ofereixen informació i atenció a persones LGBTI+, així com accions de formació i sensibilització per a tota la població. També proporcionen suport a l’hora de denunciar vulneracions de drets o de realitzar determinades gestions administratives, com la tramitació de la targeta sanitària amb el nom sentit en el cas de les persones trans,. Així mateix, el personal delsSAIsacompanya els ens locals en el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques localsLGBTI+. “Des del Departament, enfortim al xarxa de 111 SAIs perquè tenim un compromís amb la consolidació dels equips, perquè només amb personal especialitzat i amb reconeixement professional podrem impulsar polítiques públiques LGBTI+ de qualitat; aquesta aposta queda clarament reflectida en l’Acord signat avui”, segons ha dit la consellera. 

Per últim, el finançament dels serveis i les polítiques de migracions, acollida i vida digna compartidapassa dels 22.544.693 euros en el període 2018-2021 als 27.053.169 en el període 2022-2025. La millora del finançament dels serveis de primera acollida “té com a objectiu principal impulsar la transversalització de la perspectiva antiracista i de les polítiques migratòries en tota la política pública que es desenvolupa a nivell local i comarcal”, ha esmentat Verge. A més, es promourà la innovació social, la cohesió social i la creació d’un sentit de pertinença compartit, i això només ho podem fer treballant la dimensió comunitària en aliança amb les administracions de més proximitat.

Cooperar i promoure l’equitat territorial

El nou Acord Marc té en l’increment de recursos un element cabdal, que no s’explica, però, únicament des d’un punt de vista financer. “Hem treballat des de la cooperació i el consens amb el món local, amb comissions de treball sobre aspectes tècnics, jurídics i de tramitació; hem treballat conjuntament el contingut de les polítiques, la distribució de les aportacions econòmiques i els textos de l’Acord Marc”, ha explicat la consellera Verge. “Des d’Igualtat i Feminismes, podem dir que hem incorporat totes les demandes dels ens locals en aquest procés”, ha dit.

L'augment dels recursos ha de permetre desplegar polítiques i serveis que garanteixin els drets de la població i que compleixin els mandats legislatius. “De nou, hem de recordar que les lleis d’igualtat no són recomanacions, i nosaltres hem vingut a fer-les complir”, ha dit Verge. A més, Verge ha explicat que “amb aquest Acord establim un punt de partida, però no d’arribada, per a la cooperació amb els ens locals durant els propers quatre anys. Tal com hem acordat amb les entitats municipalistes, les condicions de l’Acord podran millorar en funció dels recursos pressupostaris de què disposi el Departament en els futurs exercicis”.

La planificació dels serveis i del seu finançament s’ha dut a terme amb la voluntat de garantir l’equitat territorial. “Els drets i, per tant, la cobertura dels serveis, han de ser accessibles per a totes les persones que viuen a Catalunya, independentment del lloc on es trobin”, ha subratllat la consellera. En aquest sentit, l’Acord busca superar les dificultats de finançament dels consells comarcals, subvencionant el 100% de la contractació del personal dels SAIs i els SIADs. A més, s’hi han inclòs consorcis i mancomunitats per donar la màxima flexibilitat als ens locals en laprestació dels serveis. Es tracta de facilitar la creació i la consolidació de serveis adaptats als recursos i les característiques de cada territori i a les necessitats de la seva població. Simultàniament, es reconeix l’especificitat de la capital del país mitjançant un acord bilateral amb l’Ajuntament de Barcelona, el qual es presentarà properament.

3  

Imatges

Igualtat i Feminismes finança amb 91M € el desenvolupament de les polítiques del Departament als ens locals

Igualtat i Feminismes finança amb 91M € el desenvolupament de les polítiques del Departament als ens locals 328591

Presentació Acord Marc II

Presentació Acord Marc II 322329

Signatura Acord Marc

Signatura Acord Marc 252838