Igualtat i Feminismes

Acord pioner a Europa entre IFE i l'OIT per impulsar valoracions de llocs de treball amb perspectiva de gènere.

Igualtat i Feminismes col·labora amb l'OIT per impulsar valoracions de llocs de treball amb perspectiva de gènere i reduir la bretxa salarial

query_builder   13 desembre 2022 12:55

event_note Nota de premsa

Igualtat i Feminismes col·labora amb l'OIT per impulsar valoracions de llocs de treball amb perspectiva de gènere i reduir la bretxa salarial

  1. Les dues institucions han signat un acord pioner a Europa que té com a objectiu reduir la bretxa salarial, erradicant les discriminacions indirectes que la justifiquen.
  2. Es busca que es reflecteixin en els salaris aspectes vinculats a tasques feminitzades i obviats fins ara com la perillositat, els moviments repetitius o les habilitats de cura.
  3. Amb un pressupost de gairebé 120.000 euros, s'han iniciat un conjunt d’actuacions formatives i de sensibilització dirigides a les empreses catalanes.
Acord pioner a Europa entre IFE i l'OIT per impulsar valoracions de llocs de treball amb perspectiva de gènere.{"name":"2022/12/13/12/44/cfa03e96-946c-4452-87db-b69499f9a9b7.png","author":"Banc d'imatges.","type":"0","location":"0","weight":"603128"}

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha signat un acord de col·laboració amb el Centre Internacional de Formació de l’Organització Internacional del Treball (OIT) per capacitar professionals que realitzin valoracions de llocs de treball amb perspectiva de gènere en les empreses de Catalunya. El conveni, al qual el Govern ha previst assignar 118.373 euros fins a finals de l’any vinent, té com a objectiu contribuir a reduir la bretxa salarial, erradicant les discriminacions indirectes que la justifiquen. En aquest sentit, ofereix formació i eines a les persones encarregades de realitzar valoracions de llocs de treball per prendre decisions i aplicar la legislació vigent amb perspectiva de gènere. Aquesta setmana s’han iniciat les formacions presencials a representants de sindicats, patronals, administració, universitats i consultories, que es repetiran el mes de març de l’any vinent.

Davant de llocs de treball iguals o d’igual valor, s’haurien de rebre les mateixes retribucions. Per determinar el seu valor, s’utilitza el procediment d’anàlisi de la valoració dels llocs de treball, que permet determinar amb precisió el valor de les diferents tasques de cada plaça o perfil. Dins d’una mateixa organització empresarial, aquestes avaluacions s’utilitzen com a base per elaborar el sistema de salaris. Són, per tant, un instrument fonamental per poder comparar de manera concreta i equitativa les tasques assignades a cada lloc.

L'acord amb l’OIT promou incorporar la perspectiva de gènere en aquesta valoració donant compliment al Reial Decret 900/2020 que estableix el principi d’igualtat entre dones i homes en matèria de retribució, per tal de tenir en compte aspectes dels llocs de treball que fins ara no s’han valorat per la seva vinculació amb tasques considerades feminitzades. És el cas de les cures a les persones grans, en què les treballadores (com les auxiliars de geriatria) realitzen postures forçades i aixequen pes; o la perillositat que pateixen les treballadores de la neteja quan utilitzen tòxics i treballen de nit en oficines solitàries sense seguretat.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha subratllat que “una valoració de les condicions i equivalències dels llocs de treball sense biaixos ni discriminacions de gènere facilita el reconeixement social i econòmic dels treballs altament feminitzats, on històricament no s’han tingut prou en compte factors rellevants com les postures forçades i repetitives, l’exposició a riscos, la inseguretat i l’aïllament, o les habilitats de cura i atenció a les persones”.

Per això, valoracions de llocs de treball aparentment neutres han acabat constituint “discriminacions indirectes, més difícils d’identificar, i s’han traduït en una remuneració desigual per a feines d’igual valor”, ha explicat la consellera. “Aquesta metodologia que impulsem millora la vida de les dones perquè contribueix a reduir la bretxa salarial, que té un impacte directe en les condicions de vida i la independència econòmica de les dones treballadores, i en les pensions de les dones d’edat avançada”, ha continuat Verge.

En una línia similar, la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, Núria Vergés Bosch, ha destacat que “una valoració de llocs de treball sense biaixos de gènere facilita una estructura organitzativa equitativa, redueix les discriminacions laborals i permet avançar cap a l’equitat en els treballs”. Així, el programa impulsat conjuntament per Igualtat i Feminismes i l’OIT “fomenta un sistema de valoració de llocs de treball que estableix un sistema retributiu objectiu i equitatiu per al conjunt de les persones treballadores, a partir de la metodologia de valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere de l'organització internacional de referència en matèria de normes laborals”, ha afegit Vergés.

Una adequada valoració dels llocs de treball ha d’analitzar, des d’una perspectiva de gènere, la penositat i dificultat, les postures forçades, els moviments repetitius, la destresa, la minuciositat, l’aïllament, la responsabilitat tant econòmica com relacionada amb el benestar de les persones, la polivalència o definició extensa d’obligacions, les habilitats socials, les habilitats de cura i atenció a les persones, la capacitat de resolució de conflictes o la capacitat d’organització.


Formació per garantir igual remuneració per feines d’igual valor

L’acord preveu un conjunt d’accions formatives que tenen com a objectiu donar a conèixer l’esmentada metodologia de l’OIT als agents clau de Catalunya, proporcionant-los les eines i formació necessària. Es tracta d’“una actuació pionera a la Unió Europea”, com ha dit la consellera Verge, que inclou diverses actuacions.

En primer lloc, s’ofereix un programa de formació virtual introductòria, que serveix per presentar conceptes bàsics relacionats amb els processos de valoració objectiva i no sexista dels llocs de treball. Hi poden accedir gratuïtament totes les persones que hi estiguin interessades, mitjançant el següent enllaç.

En segon lloc, es realitzaran dues edicions d’un taller per a l’aplicació pràctica del marc legal referent a la valoració de llocs de treball sense biaixos de gènere. El primer ja ha començat aquesta setmana. Aquests tallers d’aprofundiment, amb un màxim de 25 inscripcions cadascun, tindran una durada de quatre setmanes i es desenvoluparan de forma mixta, en línia i de manera presencial.

En tercer lloc, i tenint en compte els resultats de les dues accions anteriors, s’elaborarà un manual de bones pràctiques, amb recomanacions i pautes que facilitin la valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere. Aquest material didàctic estarà disponible per a totes les persones que ho desitgin que ho desitgin.

Per últim, s’impulsarà un programa de certificació de facilitadores i facilitadors d’auditories retributives que, vinculades als plans d'igualtat, tenen l’objectiu de recollir la informació necessària per comprovar si el sistema retributiu de l’empresa, de manera transversal i completa, compleix amb l'aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes en matèria de retribució (article 7, Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre).

De nou, l’actuació consistirà en una formació mixta, que combinarà la presencialitat i l’ensenyament a distància. Mitjançant aquest projecte, professionals especialistes obtindran la certificació de l’OIT com a expertes en auditories retributives amb perspectiva de gènere. Aquest programa, que preveu 60 hores d’aprenentatge, es durà a terme durant el segon semestre de 2023 i podran participar-hi fins a 20 persones.

Totes les actuacions estaran coordinades i supervisades per un Comitè Científic, que integrarà representants del Departament d'Igualtat i Feminismes, de l'Organització Internacional del Treball, del Centre Internacional de Formació de l'OIT, de la Coalició Internacional per a la Igualtat Salarial (EPIC), agents socials, representants de l'acadèmia, i altres persones clau de sectors o grups d'interès que es consideri convenient.

A banda de les actuacions formatives, l’acord també preveu realitzar des d’ara i fins a finals de l’any vinent diverses actuacions divulgatives i de sensibilització, així com la revisió i actualització de les eines que el Departament d’Igualtat i Feminismes posa a disposició de les empreses catalanes per promoure la igualtat salarial.

Acord pioner a Europa entre IFE i l'OIT per impulsar valoracions de llocs de treball amb perspectiva de gènere.{"name":"2022/12/13/12/47/d79450ac-9f05-4507-a40e-32490103bd04.png","author":"Banc d'imatges","type":"0","location":"0","weight":529996}


Més bretxa en les ocupacions més feminitzades

D’acord amb la normativa actual, totes les empreses de 50 o més persones treballadores estan obligades a elaborar plans d’igualtat, els quals han d'incloure els resultats de l’auditoria retributiva amb una valoració prèvia dels llocs de treball.

En l’actualitat, la bretxa salarial se situa a Catalunya en el 20,6%, un indicador calculat prenent com a referència els guanys bruts anuals de 2019. Per tipus d’ocupació, la bretxa més elevada es dona en el grup d’ocupacions elementals i en el de personal de serveis de restauració, personals i venedores i venedors (31,3% i 30,2%, respectivament). Es tracta d’ocupacions feminitzades, que són també les que presenten els salaris més baixos. A més, cal tenir en compte que la bretxa salarial de gènere en el col·lectiu estranger supera l’existent entre les persones amb nacionalitat espanyola (21,4% i 21,2%, respectivament).

Gràcies a aquest projecte, pioner a Europa, s’adapta la metodologia de valoració de llocs de treball elaborada per l’OIT i implementada internacionalment, a la nostra legislació i context.

La signatura de l’acord entre Igualtat i Feminismes i l’OIT contribueix a donar compliment al mandat de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i a les directrius del Pla de Govern de la XIV Legislatura. Aquesta actuació complementa l’estratègia global de la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs per erradicar la bretxa salarial de gènere, que també inclou l’assessorament i la formació a les empreses en matèria d’igualtat i salaris, i l’eina de registre salarial, entre altres.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia