IDESCAT

Imatge decorativa Mòdul Clem

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Quart trimestre del 2022

2 de cada 10 establiments empresarials de Catalunya ha tingut dificultats per disposar d'aprovisionaments al quart trimestre del 2022

query_builder   27 febrer 2023 11:32

event_note Nota de premsa

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Quart trimestre del 2022

2 de cada 10 establiments empresarials de Catalunya ha tingut dificultats per disposar d'aprovisionaments al quart trimestre del 2022

El 20,7% dels establiments empresarials de Catalunya declaren haver tingut dificultats per disposar d’aprovisionaments al quart trimestre del 2022, 11,2 punts menys que al segon trimestre del 2022 (31,9%), segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Tots els sectors han reduït el percentatge d’establiments amb dificultats d’aprovisionaments, encapçalats per la indústria amb una reducció de 21,1 punts en passar del 50,7% del segon trimestre del 2022 al 29,6% del quart trimestre del 2022.

Gràfic. % d'establiments amb dificultats per disposar d'aprovisionaments. 2022T4{"name":"2023/02/27/08/31/36bc8a73-a199-411b-b1d0-29c44eac30ef.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":11829}

El 90,1% dels establiments amb dificultats per disposar d’aprovisionaments s’han vist afectats per aturades o retards en l’aprovisionament de béns o serveis i el 86,9% han sofert l’encariment de béns o serveis, 3,4 i 3,7 punts menys que al segon trimestre del 2022, respectivament.

Al quart trimestre del 2022, el percentatge d’establiments que es manifesten afectats per l’encariment de béns i serveis supera el 80% a tots els sectors i a totes les grandàries. Gairebé el 60% d’aquests establiments (59,8%) han vist incrementat el preu de les compres de productes intermedis, mercaderies o subministraments entre el 10% i el 25% en els darrers 12 mesos, mentre que una cinquena part (20,1%) han patit un encariment per sobre del 25%. El sector més afectat per un encariment de preus superior al 25% és la indústria, amb el 28,4% dels establiments.

Més de la meitat dels establiments preveuen que milloraran al llarg del 2023 les restriccions o limitacions d’aprovisionament

Pel que fa a la previsió de millora de les dificultats d’aprovisionament, el 57,1% dels establiments afectats preveuen que les restriccions o limitacions milloraran al llarg del 2023, majoritàriament al segon semestre (39,5%) i en menor proporció al primer semestre (17,6%). D’altra banda, el 42,9% declara que les millores es produiran més enllà del 2023.

La indústria i el comerç, destaquen com els més optimistes, amb un 62,6% i un 62,4%, respectivament, d’establiments que preveuen millorar les restriccions o limitacions al llarg del 2023. En canvi, el sector de la construcció i els establiments més petits (menys de 10 ocupats) són els més pessimistes, amb el 56,5% i 49,0%, respectivament, dels establiments que preveuen un millora més enllà del 2023.

Gràfic. Previsió per a la millora de les restriccions o limitacions d'aprovisionaments. 2022T4{"name":"2023/02/27/08/33/25f4114f-5c66-4fe0-a94b-bcfe3c9ceba8.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":8055}

Les principals mesures que els establiments han adoptat o pensen adoptar per fer front a la manca d’aprovisionaments són: assumir pèrdues o menys beneficis (83,7%); traslladar l’encariment dels inputs als preus finals (66,5%) i substituir els inputs afectats per altres d’alternatius (54,0%). El percentatge d’establiments que assumeixen pèrdues o menys beneficis és més elevat en els sectors de la indústria i el comerç, amb valors per sobre de la mitjana catalana (88,0% i 86,9%, respectivament).

L’impacte del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna es manté en el quart trimestre

El 50,2% dels establiments empresarials de Catalunya declaren que el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna afecta el seu negoci: al 45,8% ja els ha afectat i al 4,4% els afectarà properament. El percentatge d'establiments que ja ha estat afectat ha incrementat 1,2 punts respecte del segon trimestre del 2022, mentre que els que declaren que es veuran afectats és 2,6 punts menor.

La proporció d’establiments que ja s’ha vist afectat per aquest conflicte al quart trimestre del 2022 s’eleva fins al 63,6% al sector de la indústria. En canvi, el sector de la Resta de serveis és el menys afectat per aquest conflicte, ja que presenta el percentatge més elevat d’establiments sense afectació actual o futura (59,3%).

Gràfic. % impacte conflicte bèl.lic{"name":"2023/02/27/08/46/c7025ed2-32ba-4096-8842-dca7f83cf86b.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":7341}

Les principals conseqüències en el negoci entre el establiments afectats pel conflicte bèl·lic són que han vist incrementat el preu de les matèries primeres o altres béns o bé tenen un impacte indirecte derivat de l’augment del preu de l’energia (per sobre del 90%, en ambdós casos). Els establiments de la indústria i de la construcció són els més afectats per l’increment dels preus esmentats (95,8% i 95,7%, respectivament), mentre que el sector hostaler és el més afectat per l’impacte indirecte de l’augment del preu de l’energia (97,9%).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 183277

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia