1. L’objectiu del document és facilitar l’acompanyament d’infants, adolescents i joves pel que fa a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
  2. La guia recull recomanacions per prevenir i abordar l’LGBTI-fòbia, així com per millorar el model d’intervenció i promoure l’ús d’un llenguatge respectuós en els serveis d’atenció a la infància, l’adolescència i la joventut.
Portada de la guia.{"name":"2023/03/16/11/31/79b771a8-b236-480f-a0e2-33e0b2f6cefd.jpg","author":"Departament de Drets Socials.","type":"0","location":"0","weight":73178}

El Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament de Drets Socials han presentat aquest dijous una guia que té com a objectiu promoure la incorporació de la perspectiva LGBTI+ als serveis i recursos de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). El document, dirigit al personal de la DGAIA, facilita les eines i mitjans necessaris perquè els equips professionals puguin dur a terme la seva tasca educativa i d’acompanyament a infants, adolescents i joves també des de la vessant de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. En aquest sentit, la guia vol contribuir a fer dels serveis i recursos de la DGAIA espais segurs, que permetin a tots els infants, adolescents i joves desenvolupar-se plenament, independentment de la seva orientació sexual o identitat o expressió de gènere.

En el decurs de la presentació, la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls i Carol, ha remarcat que, a banda dels professionals dels recursos de la DGAIA, la guia també és útil per al conjunt de persones que treballen en el món de la infància, l’adolescència i la joventut. En aquest sentit, Valls ha destacat que es tracta d’una eina "pràctica i fàcil d’emprar, a partir de la qual educar sense prejudicis ni estereotips, en els valors de la igualtat, el respecte, la llibertat personal i comunitària, i en la diversitat. Un document molt útil que aporta una nova mirada per aplicar la perspectiva de gènere en el dia a dia dels nostres serveis, que contribueix a crear una societat més justa i igualitària, independentment de l'orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere".

Per la seva banda, la secretària d’Igualtats, Mireia Mata Solsona, ha explicat que la guia s’emmarca en el treball de Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+ per "garantir que tots els equipaments i serveis públics de la Generalitat de Catalunya blinden els drets de les persones LGBTI+". "Amb aquesta guia, que hem elaborat per primer cop des del Govern, acompanyem els equips professionals perquè puguin fer efectius aquests drets", ha subratllat la secretària d’Igualtats. Mata ha fet també referència a la guia presentada al mes de febrer per a la incorporació de la perspectiva LGBTI+ als centres i recursos per a les persones grans, i ha assegurat que es continuarà treballant per fer arribar aquesta mirada a altres equipaments.

La guia s’ha presentat en el marc d’una jornada que ha comptat amb les intervencions de joves que viuen en recursos de la DGAIA, professionals del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, així com representants d’entitats de l’àmbit de la infància i persones expertes en temàtica LGBTI+.

Pautes per actuar en tots els àmbits

La guia és fruit del treball conjunt dels equips professionals de Drets Socials i Igualtat i Feminismes, així com de persones expertes del teixit associatiu. Dedica un apartat específic a l’ús d’un llenguatge respectuós "amb totes les persones pel que fa a les qüestions de gènere i orientació sexual". El text recull que "el llenguatge és una eina de canvi social" i convida a revisar, amb pautes senzilles, tots els documents que són rellevants en la prestació dels serveis. La guia també fa una crida a repensar espais comuns i individuals, per garantir la seguretat d’infants, adolescents i joves i per assegurar que tothom té cobertes les seves necessitats en condicions d’igualtat.

En relació amb el model d’intervenció, la guia enumera un seguit de pautes que cal tenir presents a l’hora de dur a terme acompanyaments psicoeducatius que incorporin la perspectiva LGBTI+. Entre altres, estableix que cal preguntar a cada persona com vol ser anomenada, i amb quin pronom, i fer activitats i tallers per a infants, adolescents i joves sobre gènere i sexualitat, per tal de visibilitzar totes les realitats existents i sensibilitzar sobre aquestes realitats. També es recomana oferir referents positius de persones LGBTI+ als infants, adolescents i joves, i coordinar-se amb els serveis públics d’atenció a les persones LGBTI+.

Pel que fa a la prevenció i abordatge de l’LGBTI-fòbia, la guia recull que "l’origen de les discriminacions i les violències és multifactorial i, per tant, exigeix respostes complexes", i fa referència a la Directriu general d’actuació 3/2021, de 7 d’abril, per la qual s’aprova i es fa difusió del protocol en centres i recursos de protecció davant d’una situació d’assetjament o discriminació per motiu d’orientació sexual, expressió de gènere o identitat de gènere. La guia presenta nombrosos exemples de comentaris discriminatoris, per tal de facilitar-ne la identificació; especifica també conductes i accions que poden constituir un delicte i incoar un procediment sancionador administratiu o penal. A més, el document recorda el deure d’intervenció, és a dir, l’obligació que té qualsevol professional del sector públic d’intervenir davant d’una situació d’assetjament o discriminació contra les persones LGBTI+, i ofereix algunes pautes d’actuació i reparació.

Per últim, la guia inclou un conjunt d’indicadors de seguiment i avaluació; una proposta d’activitats per realitzar en els recursos i serveis amb infants, adolescents i joves, i un glossari.

2  

Imatges

Pàgines de la guia per incorporar la perspectiva LGBTI+ als serveis i recursos de la DGAIA.

Pàgines de la guia per incorporar la perspectiva LGBTI+ als serveis i recursos de la DGAIA. 54008

La secretària d'Igualtats, Mireia Mata Solsona, i la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls i Carol.

La secretària d'Igualtats, Mireia Mata Solsona, i la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls i Carol. 51979