IDESCAT

Imatge decorativa PIBT

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2022 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre

L'economia catalana creix un 5,5% l'any 2022

query_builder   20 març 2023 10:33

event_note Nota de premsa

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2022 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre

L'economia catalana creix un 5,5% l'any 2022

Al quart trimestre l’activitat augmenta un 2,7% interanual

L’any 2022 el producte interior brut (PIB) de Catalunya ha assolit els 270.710 milions d’euros, xifra que representa un creixement en volum del 5,5%, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’evolució de l’economia catalana és igual a l’estimació avançada per a l’economia espanyola (5,5%) i és dos punts superior a la mitjana de la UE-27 (3,5%).

Gr. Evolució del PIB a preus corrents (milions d'euros). 2013-2022{"name":"2023/03/20/09/36/52e3d0fb-a645-4880-9e38-6af3c2216fbe.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":51077}

La demanda interna ha crescut un 3,2% l’any 2022, un punt i una dècima menys que l’any anterior (4,3%), principalment per l’augment del consum de les llars (4,1%) i la formació bruta de capital (3,8%), mentre que el consum de les administracions públiques ha disminuït un 0,1%. En relació amb el comerç exterior, els resultats també mostren una dinàmica positiva, amb un increment del 14,0% de les exportacions totals i un 7,5% de les importacions totals. En totes dues variables els components turístics han estat determinants per assolir aquestes taxes de creixement.

Des de la perspectiva de l’oferta, destaquen el creixement dels serveis (7,9%) i l’evolució positiva de la construcció (4,5%). En canvi, la indústria mostra una taxa de variació d’un ‑2,0% i el sector agrari experimenta una caiguda del 13,9%.

El quart trimestre presenta una taxa interanual del 2,7% i una variació intertrimestral del 0,2%. Al llarg del 2022 l’evolució trimestral mostra un alentiment del creixement des del 8% del primer trimestre fins al valor actual.

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2022

L’any 2022 el PIB de Catalunya ha assolit els 270.710 milions d’euros i el creixement en volum ha estat d’un 5,5%. Des de l’òptica de la demanda, cal remarcar l’augment del consum de les llars (4,1%, tot i que és un punt i quatre dècimes inferior al de l’any anterior) i de la formació bruta de capital (3,8%). Per components, els béns d’equipament creixen un 3,5% i la inversió en construcció, que es recupera dels valors negatius del 2021 (‑0,5%), augmenta un 4,8%. Pel que fa al consum de les administracions públiques, mostra una variació del -0,1%.

En relació amb el sector exterior, les exportacions totals s’han incrementat un 14,0%, un punt i dues dècimes inferior al de l’any anterior. Aquest manteniment del creixement de les vendes exteriors s’explica bàsicament per l’evolució del mercat turístic estranger, ja que les exportacions de béns i serveis han crescut un 5,0%, dada molt inferior a l’any anterior (13,6%). El creixement elevat del consum dels estrangers al territori (162,8%) fa que s’hagin recuperat les xifres de la prepandèmia. D’altra banda, les importacions totals han augmentat un 7,5% respecte a l’any anterior, fruit sobretot del creixement del consum dels residents a l’estranger (82,9%). Les importacions de béns i serveis s’han incrementat un 5,3%.

Des de l’òptica de l’oferta destaca l’evolució dels serveis (7,9%). Les activitats que registren els creixements més elevats són les branques del comerç, transport i hoteleria (14,6%), on destaquen totes les activitats relacionades amb el turisme (transport aeri, hoteleria i restauració), si bé el comerç també manté una activitat notable. Les activitats immobiliàries, professionals i altres incrementen la taxa fins al 6,5%, gairebé dos punts i mig per sobre del valor del 2021 (4,1%). En aquest conjunt d’activitats també destaquen les agències de viatges i presenten resultats notables altres branques com els serveis jurídics, publicitat i altres activitats professionals. D’altra banda, l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials presenta una taxa de l’1,7%, un punt i dues dècimes inferior a l’any anterior (2,9%)

La indústria experimenta una caiguda del 2,0% l’any 2022, com a conseqüència de l’evolució a la baixa de la fabricació de vehicles de motor i el manteniment de l’activitat de les indústries més importants: alimentària i química. Les principalsbranques on es reflecteix una millora de l’activitat són la indústria farmacèutica i la fabricació de maquinària, que contrasten amb el deteriorament de la metal·lúrgia i el tèxtil. Pel que fa a la construcció, aquesta mostra una taxa de variació del 4,5%, que representa una millora respecte a la dada del període anterior (3%). Finalment, el sector agrari presenta una disminució del 13,9%, que contrasta amb la dada de l’any anterior, que va registrar un augment del 0,5%

Comptabilitat del quart trimestre del 2022

La taxa interanual del quart trimestre del 2022 presenta un valor del 2,7%, dos punts i tres dècimes inferior a la del trimestre anterior (5,0%).

Des de l’òptica de la demanda, la demanda interna, amb un augment del 2,1%, redueix un punt i una dècima el creixement del tercer trimestre. Destaca l’evolució favorable del consum de les llars (3,1%), que contrasta amb la taxa de creixement del consum de les administracions públiques (-0,4%). Pel que fa a la formació bruta de capital, presenta un creixement interanual de l’1,8% i els dos components mostren taxes de creixement positives: un 3,3% la inversió en construcció i un 1,3% la formació bruta de béns d’equipament. En tots dos casos, però, s’observa una desacceleració important respecte al trimestre anterior.

Gr. PIB per demanda interna. 2022T4{"name":"2023/03/20/09/40/5c66d66b-7549-47b5-b1e6-f664f96c73f0.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":24696}


Pel que fa al sector exterior, els resultats són molt favorables en el cas de les exportacions totals (7,5%), tot i que són cinc punts i dues dècimes inferiors al període anterior (12,7%), alimentats pel bon comportament de les exportacions de béns i serveis (5,6%) i el consum dels estrangers (30,4%). Respecte de les importacions totals, aquestes creixen un 3,1%, sis punts i una dècima inferior al trimestre previ, ja que les importacions de béns i serveis han passat d’augmentar el 6,6% al tercer trimestre a augmentar el 2,0% al quart. Pel que fa al consum dels residents a l’estranger, registra un increment d’un 32,4%.

Des de la perspectiva de l’oferta, els serveis segueixen liderant l’evolució del trimestre, amb un increment del 4,8%. La construcció va registrar una taxa de variació interanual del 3,2%. En canvi, la taxa de variació de la indústria va ser del -2,9%, un punt menys que el trimestre anterior i la del sector agrari del -14,2%.

En els serveis, destaca el creixement de la branca del comerç, transport i hostaleria (5,5%). Les branques d’activitats immobiliàries i professionals van augmentar un 6,2%, un punt i una dècima inferior al tercer trimestre. Finalment, la branca dels serveis de l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials va presentar un increment del 0,8% interanual.

Gr. PIB per sectors. 2022T4{"name":"2023/03/20/09/39/97e37938-0bb7-4836-b38d-bf106f33cd48.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":21129}


2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 258437

Taules

Taules
XLSX | 29227

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia