1. La variació intertrimestral del PIB és de l’1,1%

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 2,9% al primer trimestre del 2023, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment del PIB s’explica principalment per l’evolució del comerç exterior, ja que les exportacions totals a l’estranger creixen un 15,5% interanual i les importacions totals, un 8,7%. La demanda interna augmenta un 0,8% i la variable que més aporta al seu creixement és el consum de les llars, amb un 1,4%. D’altra banda, la taxa de variació del consum de les administracions públiques es manté estable i la de la formació bruta de capital augmenta un 0,2%.

L’evolució de l’economia catalana al primer trimestre de l’any situa la taxa de creixement del PIB català en termes interanuals nou dècimes per sota de l’avanç de l’economia espanyola (3,8%), i un punt i nou dècimes per sobre de la de la UE-27 (1,0%). La variació intertrimestral del PIB a Catalunya és de l’1,1%, sis dècimes per sobre de la taxa espanyola (0,5% avanç) i un punt més que la taxa intertrimestral de la UE-27 (0,1%).

Gràfic 1. PIB. Variació interanual (%), en volum. Catalunya, Espanya i UE-27{"name":"2023/06/09/09/09/d639e7ea-b1a5-4e0e-9ff4-d7077261f72f.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":14640}

Des de l’òptica de la demanda, el comerç exterior és el component que més contribueix al creixement del PIB del primer trimestre. Les exportacions totals a l’estranger presenten una variació interanual positiva del 15,5%, que representa una millora respecte al trimestre anterior (7,5%). L’augment de les exportacions és conseqüència d’una evolució positiva tant dels béns i serveis (12,3%) com del consum dels no residents (35,7%). En relació amb les exportacions de béns i serveis, destaca l’evolució de la indústria de l’automoció i de la química. Pel que fa a les importacions, la taxa interanual creix un 8,7%, fet derivat tant de l’increment de les importacions de béns i serveis (8,3%) com de l’evolució a l’alça del consum dels residents a l’estranger (18,3%).

Per la seva banda, la demanda interna creix un 0,8%, amb un comportament diferenciat dels seus components. D’una banda, el consum de les llars mostra un creixement d’un 1,4%, amb una tendència decreixent al llarg dels darrers trimestres. En canvi, el consum de les administracions públiques no registra variacions respecte a l’any anterior. D’altra banda, la formació bruta de capital presenta una taxa interanual del 0,2%, un punt i sis dècimes inferior al trimestre anterior (1,8%). En relació amb aquesta darrera variable, la inversió en béns d’equipament mostra una reducció d’un 3,0%, que contrasta amb l’evolució positiva de la inversió en construcció (4,6%).

Gràfic 2. PIB demanda. Components demanda interna. Catalunya
Variació interanual (%), en volum. Catalunya. 2020/T1-2023/T1{"name":"2023/06/09/09/12/fde9fa91-1f5d-49ba-bc74-f395a49478fe.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":20805}

L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta mostra un creixement de l’activitat industrial del 3,6%, mentre que el trimestre anterior va registrar una reducció del -2,9%. Per branques d’activitat, destaca el creixement de la indústria de l’automoció i la fabricació de materials i equips elèctrics, segons els indicadors d’activitat del sector.

El sector dels serveis incrementa la seva activitat un 3,0%, un punt i vuit dècimes per sota del trimestre anterior (4,8%). La branca del comerç, transport i hostaleria creix un 6,8%. Segons els indicadors d’activitat dels serveis, la restauració, l’hostaleria, el comerç a l’engròs i el transport aeri són les branques amb un major avenç aquest trimestre. Les activitats immobiliàries, professionals i altres presenten una taxa de l’1,9%. D’acord amb els indicadors d’activitat dels serveis, són els serveis jurídics, les agències de viatges i altres activitats professionals, científiques i tècniques les que mostren una dinàmica més positiva. Finalment, l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials mostra una taxa de variació negativa del 0,7%.

La construcció creix un 4,5%, un punt i tres dècimes per sobre del trimestre anterior (3,2%), i el sector agrari presenta una variació interanual d’un -3,5%, i manté l’evolució negativa registrada en trimestres anteriors però amb menys intensitat.

Gràfic 3. PIB per grans sectors. Catalunya. Variació interanual (%), en volum. T1/2020-T1/2023{"name":"2023/06/09/09/14/2d195f98-4265-4955-8a18-c5e6bf2cb98d.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":20710}


Taula 1. Comptabilitat trimestral. Catalunya. Oferta. 1r trimestre del 2023. Dades corregides d'estacionalitat. Per branques d'activitat{"name":"2023/06/09/09/21/d82f9896-3270-4855-b421-e933c12eaddc.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":19844}


Taula 2. Comptabilitat trimestral. Catalunya. Demanda. 1r trimestre del 2023. Dades corregides d'estacionalitat. Per components de la demanda{"name":"2023/06/09/09/25/b3561863-76eb-4f26-ba6b-c37a254e095d.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":30096}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 167561