Direcció General de Comunicació

EDU

Catalunya es convertirà en la regió més competitiva i professionalitzada del sud d'Europa

query_builder   25 juliol 2023 13:24

event_note Nota de premsa

Catalunya es convertirà en la regió més competitiva i professionalitzada del sud d'Europa

  1. El Govern dona un nou impuls a la formació professional amb l’objectiu d’acreditar i formar 800.000 professionals en els propers anys d’acord amb les necessitats futures de l’economia productiva
  2. L’aprovació del Decret de centres de formació professional integrada i la construcció del mapa de centres de formació professional milloraran la competitivitat del teixit empresarial del país i dels seus professionals i contribuiran a reduir la taxa d’atur i la de l’abandonament escolar prematur


Catalunya actualment té una estructura de qualificació professional que no s’ajusta a les necessitats del seu teixit productiu. Alhora, una taxa d’atur del 10,4%, així com una taxa d’atur juvenil i d’abandonament prematur que se situen en el 22,1% i el 16,9%, respectivament.

Per tal de revertir aquesta situació, el Govern aposta per acreditar i formar més de 800.000 persones amb un nivell mitjà de qualificació en els propers anys. D’aquesta manera, el Sistema FPCAT esdevindrà una font de generació de capital humà per millorar la competitivitat de les empreses i Catalunya es convertirà en la regió més competitiva i professionalitzada del sud d’Europa. L’horitzó per aconseguir aquest objectiu s’ha marcat el 2030 i avui el Govern ha fet els primers passos amb l’aprovació del Decret de centres de formació professional integrada i la construcció del mapa de centres de formació professional.


Construcció del mapa de centres de la formació professional

En aquest context, doncs, el Govern ha impulsat l’elaboració del mapa de centres de la formació professional i ha establert les línies de treball per dur-lo a terme.

El mapa de centres de la formació professional serà un dels grans acords en matèria de formació i qualificació professionals que permetrà definir les línies estratègiques transcendents per definir i desenvolupar la Xarxa del Sistema de Formació i Qualificació Professionals en els propers anys.

El repte és construir el mapa a partir dels 2.233 centres de formació professional i oferir un servei que posa les persones i el teixit productiu en el centre de la política pública de formació i qualificació professionals. En aquest sentit, el mapa esdevé un motor per crear un sistema únic de formació i qualificació professionals.

La missió del mapa és disposar d’una diagnosi compartida entre tots els actors clau, optimitzar els recursos disponibles i millora de l’eficàcia, promoure una formació d’itineraris complets, planificar prenent com a base les evidències de la prospectiva de les necessitats formatives i definir els centres com a referents de la dinamització econòmica sectorial o territorial.

El mapa de la formació professional s’elabora en el marc de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT, des del diàleg social permanent i amb la participació activa de totes les parts implicades i és objecte d’una avaluació continuada que integra el seguiment de les accions a fer i que s’ha de dur a terme per a tots els actors implicats sectorials i territorials.


Aprovació del Decret de centres de formació professional integrada

Avui també s’ha aprovat el Decret de centres de formació professional integrada que regula la creació i desplegament dels centres de formació professional integrada. Aquest decret dona resposta al marc normatiu vigent: la Llei 10/2015, de 19 de juny i la Llei orgànica 3/2022 de 31 de març.

Amb el nou decret, es potencia l’oferta formativa integrada de certificats i títols professionals, la participació en el servei d’Acreditació de competències professionals i la creació del servei d’informació, orientació i assessorament en un mateix centre de formació professional. D’aquesta manera, es dona resposta a les necessitats de qualificació de qualsevol persona al llarg de la vida (de 16 a 67 anys).

Els centres de formació professional integrada aportaran els beneficis estratègics següents:

  1. Reconeixement social i prestigi.
  2. Oferta dels serveis bàsics del Sistema (de 16 a 67 anys).
  3. Especialització per esdevenir referents sectorials.
  4. Oportunitat de col·laboració amb les polítiques del Govern i altres administracions, sectorials i territorials.

Quant als beneficis operatius dels centres:

  1. Participació en la planificació de l'oferta formativa sectorial per completar els itineraris.
  2. Projecte funcional que respongui a les necessitats del Sistema, d’acord amb prospectiva.
  3. Implicació del teixit productiu en la governança del centre, generació de sentit de pertinença.

La presentació de sol·licituds per a l’atorgament de la condició de centres de formació professional integrada a l’Agència FPCAT, que és a qui li correspon aquesta competència, s’iniciarà l’1 de setembre de 2023.

Transformació educativa
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia