IDESCAT

Imatge decorativa PIBT

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2023

L'economia catalana registra una variació interanual de l'1,5% al segon trimestre

query_builder   14 setembre 2023 10:00

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2023

L'economia catalana registra una variació interanual de l'1,5% al segon trimestre

La variació intertrimestral del PIB és del 0,2%

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual de l’1,5% al segon trimestre del 2023 segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Des de l’òptica de la demanda, aquest resultat ve determinat pel creixement de l’1,4% de la demanda interna, que ha registrat els creixements més elevats en el consum de les administracions públiques (2,5%) i el consum de les llars (1,2%) Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals presenten unes taxes de variació del 9,5% i les importacions totals augmenten en un 8,0%.

Comparativament, l’economia catalana creix al segon trimestre en termes interanuals tres dècimes per sota de l’economia espanyola (1,8% avanç). Respecte de la UE-27 (0,4%), el creixement és un punt i una dècima superior. La variació intertrimestral del PIB a Catalunya és d’un 0,2%, dues dècimes menys que la taxa espanyola (0,4% avanç) i dues dècimes per sobre de la taxa de la UE-27 (0,0%).

Gràfic PIBT 2023T2 CAT-ESP-UE{"name":"2023/09/14/09/27/e0e9b6c7-7c11-4bcb-9e70-44949782e20e.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":15957}

Les estimacions de Comptabilitat trimestral del segon trimestre de 2023 incorporen la informació econòmica conjuntural disponible en el moment de la seva elaboració, i han comportat una revisió de tres dècimes inferior en la taxa de variació interanual i de dues dècimes inferior en la taxa intertrimestral respecte a l’avanç del PIB trimestral publicat el 31 juliol de 2023.

L’evolució del PIB des de l’òptica de la demanda s’explica principalment per l’augment de l’1,4% de la demanda interna, una dècima superior al trimestre anterior (1,3%). Per components, es registra un creixement del 2,5% del consum de les administracions públiques i de l’1,2% del consum de les llars. La formació bruta de capital creix un 0,7%, com a resultat de la taxa de variació de la formació bruta de béns d’equipament d’un -2,6% i de la formació bruta en construcció, que manté un creixement del 4,8%.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l’estranger presenten una variació interanual d’un 9,5%, cinc punts inferior al primer trimestre de 2023 (14,5%). Així mateix, les exportacions de béns i serveis han crescut un 6,5%, principalment per l’augment de les vendes exteriors enregistrat en la branca de vehicles de motor. El consum turístic dels estrangers en el territori ha crescut un 24,4% respecte de l’any anterior. L’evolució de les importacions totals mostra una variació interanual del 8,0%, dues dècimes més que en el període anterior (7,8%), derivat de l’increment de les importacions de béns i serveis del 7,2% i del consum dels residents a l’estranger (24,5%).

Gràfic. PIBT2023T2. Demanda interna{"name":"2023/09/14/09/29/7b7a7111-9a2f-4d26-808c-c2328ad43ae1.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":26272}

Des de l’òptica de l’oferta, la construcció amb una variació del 5,5% és el sector que més creix, tot i que amb menys intensitat que el trimestre anterior. La indústria creix un 1,3% i els serveis un 1,2%. Finalment, l’agricultura redueix el seu valor afegit un 2,5%.

Pel que fa a la indústria, experimenta una variació interanual de l’1,3%, dues dècimes superior al primer trimestre de l’any (1,1%). Per branques d’activitat, incrementa la producció de la indústria farmacèutica i de la fabricació de vehicles de motor, mentre que la indústria química redueix la seva activitat.

El sector serveis creix un 1,2%, dos punts i cinc dècimes inferior al trimestre anterior (3,7%). Destaca el creixement de les branques de comerç, transport i hostaleria (3,0%), i, segons els indicadors d’activitat dels serveis, el transport aeri, la restauració i la venda de vehicles de motor són les branques que més han augmentat el seu volum de negoci aquest trimestre. Pel que fa a les activitats immobiliàries, professionals i d’altres, presenten una taxa del 0,6%, i, segons els indicadors d’activitat dels serveis, els serveis jurídics, les agències de viatges i les altres activitats professionals, científiques i tècniques són les que més han augmentat el seu volum de negoci. Finalment, l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials mostra una taxa de variació negativa del 0,6%.

El sector de la construcció presenta una taxa de variació interanual del 5,5%, sis dècimes inferior al primer trimestre de 2023 (6,1%), i el sector agrari del -2,5%, cinc punts i vuit dècimes superior al període anterior (-8,3%).

Gràfic. PIBT 2023T2. Per sectors{"name":"2023/09/14/09/29/21e804a4-be8a-41e7-ac2b-a6a0289bf5b7.png","author":"Idesct","type":"0","location":"0","weight":28145}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 154834

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia