Economia i Hisenda

El secretari general d¿Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d¿Avalis, Anna Álvarez

Economia i Avalis sumen esforços per facilitar a les pimes l'accés al crèdit i l'obtenció d'ajuts europeus

query_builder   30 novembre 2023 09:25

event_note Nota de premsa

Economia i Avalis sumen esforços per facilitar a les pimes l'accés al crèdit i l'obtenció d'ajuts europeus

  1. El Departament d’Economia i Hisenda aportarà fins a 2 milions d’euros anuals a Avalis de Catalunya, SGR per a bonificar a les pimes el cost dels avals durant els primers cinc anys
  2. Els beneficiaris seran empreses que facturin entre 1 i 50 milions d’euros i empreses que hagin sol·licitat ajuts públics que requereixin un aval, inclosos els PERTE


El secretari general d’Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d’Avalis, Anna Álvarez, durant l'acte de signatura
El secretari general d’Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d’Avalis, Anna Álvarez, durant l'acte de signatura
{"name":"2023/11/30/09/13/eb482e3a-a490-4cde-b05f-a03704290329.JPG","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":"3963847"}

El Departament d’Economia i Hisenda i la Societat de Garantia Recíproca Avalis de Catalunya SGR han signat un conveni per facilitar a les pimes l’accés al crèdit i l’obtenció dels ajuts previstos a qualsevol convocatòria, sobretot les relacionades amb els fons europeus. Segons el text de l’acord, el Departament d’Economia i Hisenda aportarà fins a 2 milions d’euros anuals a Avalis, en concepte d’aportació per a facilitar l’accés al crèdit de les pimes, que servirà per cobrir el cost dels avals durant els primers cinc anys de vida de l’operació.

D’acord amb el funcionament de les societats de garantia recíproca, quan una empresa sol·licita un aval a Avalis per a presentar-lo com a garantia del pagament d’un crèdit davant de tercers, ha d’ingressar un percentatge de l’import sol·licitat en concepte de subscripció de participacions socials d’Avalis (aportació que s’anomena “mutualitat”) que quedarà immobilitzat fins a la cancel·lació del préstec; ha de pagar la comissió d’obertura; i ha de satisfer una comissió d’administració i risc (CAR) per la garantia prestada per Avalis.

El conveni signat avui permetrà subvencionar parcialment l’import de la mutualitat i també de les dues comissions. Així, el Departament d’Economia subscriurà les participacions necessàries per formalitzar els avals, assumint el 100% del cost de la mutualitat; bonificarà la comissió d’obertura de l’aval, fins a un màxim del 0,60% sobre l’import garantit; i cobrirà el 100% de la CAR durant els cinc primers anys de vigència de l’operació.

Han signat el conveni, el secretari general d’Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d’Avalis, Anna Álvarez. En acabar l’acte, el secretari Vilarrúbia ha remarcat que “gràcies a aquest conveni, les despeses dels avals deixaran de suposar un impediment econòmic per a les pimes que vulguin dur a terme projectes d’inversió o creixement empresarial a Catalunya”. Per la seva banda, la consellera delegada d’Avalis ha posat de manifest que “és un exemple més de posar al servei del món empresarial eines perquè l’increment dels costos de les operacions finançades no representi un fre a les inversions”. “La garantia sense cost és la millor contribució d’Avalis al teixit productiu de Catalunya”, ha conclòs.


Avals destinats a inversions productives i de creixement empresarial

D’acord amb el text del conveni, es bonificaran els avals destinats a inversions productives i de creixement empresarial, així com el circulant associat al projecte d’inversió. El circulant podrà representar, com a màxim, el 30% del total de l’aval. El termini de finançament per aquestes operacions serà de 3 o més anys, amb un màxim de 12 anys. També són objecte de bonificació els avals que les pimes hagin de presentar com a condició per obtenir els ajuts previstos a qualsevol línia convocada per les administracions central, autonòmica o local, o bé per la UE, inclosos els avals requerits a les convocatòries derivades dels PERTE, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquest cas, el termini màxim dels avals serà el que determini l’autoritat atorgant dels ajuts.

Els beneficiaris seran pimes o grups d’empreses amb activitat a Catalunya amb una facturació anual d’entre 1 i 50 milions d’euros de tots els sector productius o bé empreses de nova creació (les constituïdes en un període màxim de 3 anys) que tinguin projectes d’inversió de 500.000 euros o més, sempre que aportin al projecte, amb recursos propis, un mínim del 20% de la inversió. També podran optar a aquest tipus d’avals les empreses que duguin a terme projectes a Catalunya que hagin presentat a convocatòries d’ajuts públics, l’obtenció dels quals estigui condicionada a la presentació d’avals o garanties davant l’administració pública atorgant.

Antecedents

El 20 de desembre de 2021, Avalis de Catalunya, SGR i el Departament d’Economia i Hisenda van signar un conveni per impulsar una línia d’avals bonificats per facilitar l’accés al crèdit a les pimes catalanes. L’any següent, es va signar una addenda al conveni on s’ampliaven els beneficiaris de les bonificacions previstes al conveni. Enguany, davant la situació d’inestabilitat econòmica persistent i l’increment dels costos de les operacions financeres, ambdues entitats han signat un nou acord que incorpora més millores d’accés al crèdit per a les pimes catalanes.2  

Imatges

El secretari general d'Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d'Avalis, Anna Álvarez, durant l'acte de signatura

El secretari general d'Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d'Avalis, Anna Álvarez, durant l'acte de signatura 3963847

El secretari general d'Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d'Avalis, Anna Álvarez, durant l'acte de signatura

El secretari general d'Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d'Avalis, Anna Álvarez, durant l'acte de signatura 4036895

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 71985

Finançament
Empresa
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia