En desús des de mitjans del segle XX, l’empresa Altre Pallars proposa rehabilitar els set conjunts residencials existents per destinar-los a activitats d’ecoturisme


Vistes actuals d’algunes de les construccions de Buseu
Vistes actuals d’algunes de les construccions de Buseu
{"name":"2024/06/13/11/33/41b2a4f2-98a6-4f44-97a1-6696326a3676.jpg","author":"VRC","type":"0","location":"0","weight":183144}

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Alt Pirineu, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha donat avui el darrer vistiplau al pla de l’empresa Altre Pallars per reconstruir el poble abandonat de Buseu, al municipi de Baix Pallars, com a base d’activitats d’ecoturisme.

El petit nucli rural de Buseu va estar habitat des del segle XVI fins a mitjans del segle XX, quan els seus set conjunts residencials van caure en desús. Al centre del poble hi ha l’església romànica de Sant Serni de Buseu (o Sant Sadurní), catalogada a l’inventari de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, tot i que sense una protecció específica.

Buseu se situa en mig de la vall tancada del riu Major, amb el teló de fons de la serra de Boumort, Reserva Nacional de Caça i únic lloc d’Europa on es reprodueixen les quatre espècies de voltor del continent. Precisament, Altre Pallars va reconstruir el 2012 un dels conjunts de Buseu, casa Felip, com a allotjament de turisme rural i lloc de partida de rutes d’observació de carronyaires.

El Pla especial urbanístic tramitat preveu recuperar l’antiga configuració de tot el poble, rehabilitant i reconstruint les ruïnes existents de la resta d’edificacions, posant en valor les seves característiques ambientals i paisatgístiques: casa Cabó, casa Carboner, casa Tresoi, casa Txotxo, casa Toni i el corral de Txotxo. El setè conjunt és casa Felip, ja rehabilitada.

La reconstrucció del poble haurà de garantir la composició unitària de tot el conjunt i les edificacions conservaran la seva volumetria i aparença externa. Es podran fer servir per a habitatge rural unifamiliar, activitats agràries, cellers, turisme rural, restauració, tallers artístics o per a activitats d’educació en el lleure. Pel que fa a les infraestructures, el poble s’abastirà a si mateix dels serveis mínims necessaris i es potenciarà l’ús d’energies alternatives.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu ja va aprovar definitivament el Pla l’any 2021, però va supeditar la seva entrada en vigor a que l’empresa presentés un text refós incorporant una sèrie de prescripcions tècniques. Ara ha donat la conformitat a aquest text refós.