Hi ha 5 comarques on 1 de cada 4 habitants és pensionista

El 2023 a Catalunya hi resideixen 1.541.323 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, xifra un 0,2% superior a la de l'any anterior. El nombre de pensionistes ha augmentat a la majoria de comarques, i els augments més elevats són els del Moianès (2,4%), Aran (2,1%) i el Baix Penedès (1,9%), a més del Solsonès, que ha registrat un augment molt elevat (11,9%) degut a la incorporació de Biosca i Torà a la comarca al 2023. D’altra banda, a les 11 comarques on disminueix el nombre de pensionistes les variacions no superen el -1,0%, excepte a Osona i la Segarra (afectades per la creació del Lluçanès i altres canvis territorials).

El nombre de pensionistes equival al 19,5% de la població a Catalunya, però aquesta proporció varia força segons la comarca de residència. Els percentatges més elevats són els del Berguedà (27,7%), el Ripollès (27,3%), la Terra Alta (27,1%), el Lluçanès (26,3%) i les Garrigues (25,1%). En canvi, les comarques amb menys pensionistes en relació amb la població empadronada són: la Cerdanya (14,5%), Aran (15,1%) i l’Alt Empordà (15,8%).

Mapa. Pensionistes de pensions contributives de la Seguretat Social. Comarques i Aran. Desembre 2023{"name":"2024/06/26/10/22/cdfd843a-7d8b-4cb7-a1b2-8eb2c517d878.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":128524}

En nombres absoluts, les comarques amb més pensionistes són el Barcelonès (472.574), el Vallès Occidental (181.624) i el Baix Llobregat (161.407). A l’altre extrem, se situen l’Alta Ribagorça (754), el Pallars Sobirà (1.314) i el Lluçanès (1.493).

Entre els municipis de més de 20.000 habitants, a la majoria el nombre de pensionistes ha augmentat respecte de l’any 2022. Els municipis de Salou, Calafell i Sant Quirze del Vallès són els que presenten un augment percentual més gran del nombre de pensionistes (3,3%, 2,8% i 2,6%, respectivament). En nombres absoluts, Barcelona és on resideixen més pensionistes (341.036), seguit per l’Hospitalet de Llobregat (53.959), Badalona (46.573) i Sabadell (46.458). Pel que fa a la proporció entre pensionistes i població, els percentatges més elevats són els d’Esplugues de Llobregat, on un 23,4% de la població és pensionista de pensions contributives de la Seguretat Social, seguit d’Igualada (22,2%) i Manresa (22,1%), mentre que els municipis que presenten els percentatges més baixos són Salou (13,1%), Lloret de Mar (13,4%), i Sant Cugat del Vallès, Vila-seca i Salt (13,5%, tots tres municipis).

Import percebut pels pensionistes

L’import percebut en termes mitjans pels pensionistes ha augmentat un 1,3% a Catalunya, en relació amb l’any 2022, i també ho ha fet a totes les comarques. Destaquen el Pallars Sobirà (2,5%), el Priorat (2,3%), Osona (2,1%) i les Garrigues (2,0%), mentre que el Solsonès i el Pallars Jussà són les comarques on l’increment ha estat menor (0,9%, totes dues).

Per sexe, l’any 2023 un 51,9% dels pensionistes són dones i un 48,1% són homes. En el cas dels homes, la mitjana percebuda en concepte de pensions és de 1.643 euros, i en el de les dones és de 1.247 euros, fet que suposa una diferència de 396 euros. A la Ribera d’Ebre i al Baix Llobregat és on aquesta diferència és més elevada: els homes perceben 540 i 497 euros més que les dones, respectivament. En canvi, a la comarca de les Garrigues és on es registra la diferència menor (les dones perceben 207 euros menys que els homes), seguida del Pallars Sobirà (223 euros de diferència).

El Barcelonès continua sent la comarca on l’import brut mitjà percebut pels pensionistes de pensions contributives de la Seguretat Social a 31 de desembre del 2023 és el més elevat de Catalunya, amb 1.548 euros, un 7,7% superior a la mitjana catalana (1.437 euros), seguida del Tarragonès (1.481 euros) i del Baix Llobregat (1.474 euros). En canvi, els residents a la Terra Alta perceben l’import més baix (1.043 euros), un 27,4% inferior al conjunt de Catalunya, i els segueixen els de les Garrigues, el Montsià, la Noguera i el Priorat.

Entre els municipis de més de 20.000 habitants, l’import brut mitjà percebut pels pensionistes de pensions contributives varia fins a 596 euros mensuals, atenent al municipi de residència del pensionista: Sant Cugat del Vallès és el municipi amb un import mitjà més alt, amb 1.753 euros mensuals, seguit de Sant Quirze del Vallès (1.721 euros) i Sant Just Desvern (1.668 euros), mentre que els municipis on l’import mensual és més baix són Lloret de Mar (1.157 euros), Amposta (1.177 euros) i Palafrugell (1.215 euros).

Pensions segons el règim de cotització

Un dels factors que explica les diferències en l’import mitjà de les pensions contributives entre comarques és la major o menor presència de pensions provinents del Règim especial de treballadors autònoms (RETA), ja que generalment són més baixes que les del Règim general. La pensió mitjana provinent del Règim general per a Catalunya és de 1.348 euros, mentre que la pensió mitjana del RETA se situa en 865 euros. En el cas de la Terra Alta i les Garrigues, on els imports bruts mitjans percebuts pels pensionistes són més baixos, les pensions que provenen del RETA hi tenen un pes destacat (56,6% i 47,1%, respectivament), molt superior al del conjunt de Catalunya (18,4%). En canvi, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat són les comarques que tenen una proporció de pensions provinents del Règim general més elevada (al voltant del 83% cadascuna), i alhora se situen entre les comarques on els pensionistes reben imports de pensions més elevats.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 716964

Taules

Taules
XLSX | 46066