1. La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, el Cos d’Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) del Departament d’Acció Climàtica i les agrupacions de defensa forestal (ADF) col·laboren per reduir el nombre d’incendis forestals relacionats amb els treballs de sega
  2. Durant la campanya 2023 es van produir un total de 23 incendis: 3 a la Catalunya Central, 12 a Girona i 8 a Lleida. D’aquests, més de la meitat van ser causats per recol·lectores i una quarta part, per embaladores


DACC{"name":"2024/06/28/10/35/56053141-5333-4012-8614-ce65c4fc29ad.jpeg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":262895}

El Govern té activada la campanya operativa de prevenció d’incendis amb l’inici de la sega del cereal, que coordinen els departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el d’Interior, amb l’objectiu de minimitzar-ne les incidències. La campanya s’ha activat des del dia 1 de juny i es mantindrà activa les pròximes setmanes fins al 31 d’agost. Enguany, com a novetat, s’incorpora la demarcació de Girona a la campanya.

L’operatiu de vigilància està format pel Cos d’Agents Rurals (Departament d’Interior), el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i representants d’agrupacions de defensa forestal (ADF) amb la col·laboració del sector primari. La campanya de vigilància se centra a informar de les obligacions en els treballs de recol·lecció de cereal, així com un seguit de recomanacions per minimitzar el risc d’incendi en el camp.

Durant la campanya els efectius es despleguen de manera estratègica pel territori i fan itineraris diaris a les zones de treball per intentar cobrir el màxim de territori i poder donar una resposta ràpida davant de qualsevol incidència relacionada amb els treballs de sega. L’operatiu compta amb el Grup de Suport Aeri del Cos d’Agents Rurals per millorar la detecció d’eventuals columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres.

Durant els mesos d’estiu, a banda d’un increment substancial de les temperatures, la humitat baixa a mínims anuals. Això, juntament amb un tipus de vegetació fàcilment inflamable, comporta que determinats treballs, com la sega del cereal, tinguin un risc molt elevat d’incendi, especialment en unes determinades franges horàries.

Per aquest motiu, la reducció d’aquests focs és determinant, tant per evitar els danys als camps i maquinària agrícoles, com per evitar la seva propagació i afectació a zones forestals i urbanes. Amb aquest objectiu, és clau la col·laboració i actuació conjunta de tots els agents implicats.

Mapa diari

Des del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica s’han definit 16 zones de vigilància de sega prioritàries que s’han concretat segons la superfície de cereal de secà i l’estadística històrica d’incendis forestals. A més, cada dia s’edita el mapa de probabilitat d’ignició en tasques agrícoles. Aquest mapa és la base per plantejar la vigilància i la distribució de les unitats de vigilància GEPIF sobre el terreny. Es pot consultar a: https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/mapes/mapa-cereal/

Els mitjans d’extinció d’incendis són obligatoris

La normativa estableix que en el període de l’1 de juny al 31 d’agost són obligatoris els mitjans d’extinció, independentment del perill d’incendi en què es desenvolupi l’activitat. I, en aquest sentit, el Cos d’Agents Rurals farà aturar les màquines que no disposin dels mitjans d’extinció obligatoris.

En el cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa, entre les 14 i les 17 hores, cal comunicar a la Sala Central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles amb recol·lectora o embaladora. Aquesta comunicació, de forma opcional, podrà fer-se també a través d’una aplicació mòbil que permet fer un avís més ràpid i directe amb aquesta central. Pel que fa a les picadores de palla acoblades a un tractor, en cas d’activació del nivell 2 del Pla Alfa, no es podran utilitzar entre les 12 i les 18 hores. En cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa, no es podran utilitzar en cap franja horària (de 0 a 24 hores).

Per facilitar el coneixement de la situació de risc d’incendi en el territori, es pot rebre informació a temps real, al telèfon mòbil, dels moments i llocs en què el risc d’incendi és més elevat i si s’activa el nivell 2 i 3 del Pla Alfa. 

Primer foc i balanç 2023

Durant aquests primers dies de juny ja s’han originat diversos incendis. Un a Castell d’Aranyó (Plans de Sió). La primera intervenció dels GEPIF va ser clau perquè només cremessin 2,27 hectàrees de terreny agrícola. Un altre, el dia 17 a Balaguer, va afectar 11 hectàrees de terreny agrícola. I cal destacar aquesta setmana, el dia 25, un incendi d’11,26 ha de terreny agrícola a Artesa de Segre. Tots tres van ser causats per màquines recol·lectores.

Durant la campanya 2023 es van produir un total de 23 incendis: 3 a la Catalunya Central, 12 a Girona i 8 a Lleida. D’aquests, més de la meitat van ser causats per recol·lectores i una quarta part, per embaladores. L’elevat nombre d’incendis forestals a la demarcació de Girona és la raó perquè enguany s’hagi inclòs en la campanya. Fins a dia d’avui, s’han hagut d’aturar només tres màquines que treballaven sense cap mitjà d’extinció

DACC{"name":"2024/06/28/10/32/6665e282-448e-4559-82c1-4ba5c35d593d.png","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":246923}


1  

Imatges

Actuació conjunta per un incendi causat durant la sega d'un camp a Castelló de Farfanya

Actuació conjunta per un incendi causat durant la sega d'un camp a Castelló de Farfanya 262895