La nova etapa que ara enceta el web de la Generalitat, gencat.net, respon a la voluntat de millorar els serveis d’atenció ciutadana que s’ofereixen per aquest canal. Per fer-ho, s’ha afavorit la navegabilitat i s’han posat a l’abast dels usuaris de manera més fàcil i ràpida la gran riquesa de continguts i serveis del conjunt de webs que formen el Gencat. El nou gencat.net ha estat desenvolupat des de la Direcció General d’Atenció Ciutadana amb la col•laboració de tots els departaments i diversos organismes vinculats amb la institució. Per aquest motiu, es fa una trobada conjunta al Palau de tots els que hi han participat en la data del seu llançament públic, el dijous 27 d’octubre de 2005.

Els objectius del Gencat responen a un nou model de relació entre els ciutadans i la Generalitat que basa la prestació dels serveis en el que necessiten els usuaris i no tant en l’oferta de l’administració. El Gencat actual reflexa sobretot l’estructura de l’organització (de dins cap a fora). La nova web té la vocació d’estar construïda a l’inrevés: des del que demana i consulta el ciutadà, cap a l’organització, d’on s’obtenen la informació i els serveis, independentment del lloc que ocupin a l’estructura.

L’objectiu d’aquest web és democratitzar les dades que genera l’administració. La millor ordenació i indexació dels continguts, per una banda, i la publicació de les dades dels serveis, organismes i responsables, així com la millor presentació de la informació més rellevant del govern (pressupost, actualitat, retribucions, indicadors, multimèdies, etc...), per una l’altra, responen a aquesta voluntat.

Procés de gestació del nou gencat

Ara fa més d’un any la Direcció General d’Atenció Ciutadana va posar en marxa diversos projectes d’anàlisi de la presència de la Generalitat a Internet. Algunes de les principals conclusions d’aquests estudis van ser:

• Existència de molts continguts en línia repartits en més de 250 portals amb gran diversitat de dades interessants però disperses i difícils de trobar.

• Només 3 de cada 5 usuaris troben una informació existent en la web navegant per les seves planes i usant el cercador corporatiu.

• El temps emprat per a trobar una informació és 7 vegades el que seria òptim.

• Tot i que la marca GENCAT és molt coneguda pels ciutadans (arriba a mateix percentatge que el nombre d’internautes a Catalunya, això és prop del 30%), es va perdent a mesura que els usuaris naveguen per aquest conglomerat de continguts.

• La web de la Generalitat, respecte a altres comunitats autònomes, és la que obté un valoració més alta en google (pagerank = 8). Existeixen moltes webs relacionades amb la institució que no incorporen la URL corporativa amb la qual cosa es perd el “valor afegit” d’estar vinculat a una pàgina amb un “page rank” elevat.

• Internet és un canal d’informació i atenció ben considerat pels usuaris que elimina les barreres territorials segons manifesten els usuaris en les enquestes quantitatives i qualitatives.

Un cop fet l’anàlisi i arribat a aquestes conclusions, es va dur a terme un projecte de millora del gencat centrat en ordenar i facilitar l’accés a la informació i els serveis que la Generalitat ofereix a internet.

En el nou web de la Generalitat es combinen en un mateix espai els serveis i tràmits, l’actualitat i les dades més demandades com ara, el temps o el trànsit. El nou web facilita la cerca, mitjançant noves eines, camins de navegació, tipus de presentació i àrees de personalització.

Principals novetats del nou gencat

Nova arquitectura del Gencat per temes: Navegant per la web els usuaris tenen més camins per trobar el que els interessa. Es manté la navegació pels webs de cada departament, ja que és un reflex de l’organització, però s’afegeix una navegació temàtica a través de taxonomies més lògiques de cara a l’usuari. En cada tema, s’agrupen tots els continguts i els serveis que hi estan relacionats. A més, s’ha posat en marxa la secció WEBS DE L’A-Z, on es troben els més de 250 portals del gencat recuperables per paraula clau. Nous cercadors: El cercador general del gencat, basat en tecnologia “google”, s’ha implementat al conjunt de webs de manera que es pot cercar globalment sense necessitat de saber on estan les dades. A més, els resultats de la cerca s’estructuren en quatre pestanyes que separen els resultats per àmbits: continguts, serveis, organismes i DOGC (des de 2002). Altres cercadors són “Qui és qui” i “Organismes”, que permeten la cerca de responsables i organismes de qualsevol departament. Aquests cercadors estan vinculats amb el plànol de Catalunya i amb l’organigrama de la Generalitat, un organigrama dinàmic i navegable tan de manera ascendent com descendent. Algunes dades: El nou cercador de Gencat té indexats 960.107 documents La base de dades d’organismes permet la consulta de 11.384 registres Nou portal de serveis: s’ha incorporat al gencat el portal de tràmits i serveis (Cat365) que es va construir des de l’Administració Oberta de Catalunya. El Sistema d’Atenció Ciutadana (SAC) també s’ha remodelat profundament en els darrers mesos per oferir en línia el “catàleg de serveis” amb més de 2.834 serveis i tràmits actius. El meu Gencat: es tracta d’un àrea de personalització. L’internauta cada cop navega menys mentre que rep per subscripció només el que l’interessa. Aquest apartat inclou: els prop de 40 butlletins electrònics que publiquen els departaments agrupats per temes, les webs que ofereixen sindicació de continguts, serveis de subscripció via telèfon mòbil i eines informàtiques desenvolupades des de la Generalitat que s’ofereixen a usuaris i tècnics. Destaca en aquest cas, un lector de RSS que Gencat ofereix gratuïtament i que és un dels primers en català desenvolupat en programari lliure. Multimèdia: Nova secció amb imatges en moviment i àudio que té per objectiu fer més atractius i entenedors continguts complexos. Exemples: com funciona el sincrotró, què són els plans territorials, com s’activa i en què consisteix el pla d’emergències per inundacions i incendis, prevenció davant del mosquit tigre, climatologia a Catalunya, funcionament del propi Gencat, etc.

2  

Imatges

Fotografia de tots els treballadors de la Generalitat que han col·laborat en la realització d'aquest nou web (2)

Fotografia de tots els treballadors de la Generalitat que han col·laborat en la realització d'aquest nou web (2) 920

Fotografia de tots els treballadors de la Generalitat que han col·laborat en la realització d'aquest nou web (1)

Fotografia de tots els treballadors de la Generalitat que han col·laborat en la realització d'aquest nou web (1) 1278

1  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa

Dossier de premsa
PDF | 2368