El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, que ha fet la presentació de la Jornada, ha manifestat que “l’esforç econòmic que fa la societat espanyola no és equiparable a les aportacions que es fan a altres estats del nostre entorn i que cal incrementar els recursos per situar l’Administració de justícia en el segle XXI.” El conseller ha afegit que “no és només un problema de recursos sinó també de canvis en la cultura organitzativa”. En aquest sentit, el conseller ha dit que “no hi ha ningú -ni operadors ni usuaris- que actualment estigui plenament satisfet de com funciona l’Administració de justícia”.

El conseller ha destacat que “aquesta Jornada obre un debat que ha de ser social. L’Administració de justícia es transformarà en la mesura que la societat ho demani; per tant, sense la contribució social no la podrem fer avançar”.

El conseller ha tancat la seva intervenció tot afirmant que “en aquests moments s’està treballant en un document que integrarà recomanacions de millora de l’Administració de justícia. La sessió d’avui -ha afegit el conseller- facilitarà elements i opinions que s’incorporaran en aquest document. Finalment, es presentarà al Consell de Justícia un text per al seu debat, en la propera sessió d’aquest organisme”, que se celebrarà el 14 de desembre”. El conseller ha subratllat també la importància d’incorporar dins del debat l’experiència i la perspectiva de les persones que són usuàries de l’Administració de justícia.

El Consell de Justícia de Catalunya, que és l’òrgan creat pel Departament de Justícia com a fòrum de diàleg a l’entorn de l’Administració de justícia, va acordar ara fa un any l’elaboració d’aquest Llibre verd com a instrument per realitzar una diagnosi de la justícia que permeti dissenyar i aplicar les millores oportunes.

El passat mes de juliol es van presentar al Consell de Justícia 16 documents de treball que configuren les dades de base per a la discussió i la construcció d’alternatives de millora. Aquests documents estan a l’abast de tothom a través del web del Departament i se n’ha fet difusió entre els professionals de la justícia. A partir d’aquests documents de treball el Departament de Justícia ha rebut aportacions de diferents membres del Consell de Justícia, que també estan disponibles al web.

La sessió d’avui inicia un debat social sobre el servei públic de la justícia, un debat que vol integrar les visions dels ciutadans, de les empreses, de les entitats, dels professionals de la justícia i de tots aquells que tenen un interès en el bon funcionament de la justícia.

La jornada aplega més de 150 participants, entre membres del Consell de Justícia, alcaldes i regidors, entitats socials, consumidors, sindicats, col•legis professionals, cossos policials, acadèmics, empresaris, consultors, jutges de pau, jutges, fiscals i secretaris, funcionaris de l’Administració de justícia, forenses, pèrits, advocats, procuradors, graduats socials, notaris i registradors.

1  

Fitxers adjunts

Document de treball del Llibre verd

Document de treball del Llibre verd
PDF | 315