Davant la vaga de metges del sistema públic, el Departament de Salut vol informar del següent:

- Els serveis mínims s’han fixat de manera que es garanteix l’equilibri entre el dret del ciutadà a rebre assistència sanitària i el dret de vaga dels professionals

- Fins el moment no s’ha enregistrat cap incident remarcable en el funcionament dels centres

El Departament de Salut està treballant des de fa més de dos anys en tres importants iniciatives: l’acord per a la planificació i el desenvolupament professional en l’àmbit de l’acord marc de recursos humans del sistema sanitari català, la negociació del conveni amb la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública i les negociacions amb la Mesa sectorial de negociació de l’Institut Català de la Salut.

A més, el Departament està definint un pla de govern de la Generalitat per tal de planificar, formar, acreditar i gestionar els recursos humans de la sanitat catalana (primària, hospitalària, sociosanitaria i salut mental) amb col•legis, associacions professionals, sindicats i patronals, que estarà acabat abans de final del 2006.

El Departament ha manifestat reiteradament la disponibilitat de consensuar millores amb les i els representants sindicals i la voluntat política per esgotar les vies de diàleg.

1  

Fitxers adjunts

Dades vaga

Dades vaga
DOC | 97