El Govern aprova el decret que reconeix ajuts a les famílies monoparentals i les equipara amb les nombroses

El Govern aprova el decret que reconeix ajuts a les famílies monoparentals i les equipara amb les nombroses

query_builder   29 setembre 2009 14:22

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el decret que reconeix ajuts a les famílies monoparentals i les equipara amb les nombroses

 
 
  • Catalunya és pionera a l’Estat en la creació d’un carnet que ofereix avantatges a les famílies monoparentals
  • S’amplia en més de 2.700 el nombre de persones que podran sol·licitar l’ajut econòmic universal de 745 euros anuals i permetrà a les famílies monoparentals tenir ajuts directes en l’entrada d’un habitatge protegit
  • El Govern també ha aprovat el Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya i diversos acords en matèria medi ambiental
 
El Govern ha aprovat avui el decret que reconeix els ajuts a les famílies monoparentals i les equipara amb les nombroses. Amb aquesta nova norma, l’Executiu “reconeix, protegeix i garanteix la igualtat d’oportunitats a les famílies nombroses i monoparentals amb fills a càrrec”. Així ho ha explicat la consellera d’AccióSocial i Ciutadania, Carme Capdevila, que ha comparegut a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern, juntament amb la directora general de Comunicació, Aurora Masip.
 
Gràcies a aquest decret, Catalunya és pionera a l’Estat en la creació d’un carnet, gràcies al qual les famílies monoparentals podran gaudir d’avantatges que fins ara no tenien. En aquest sentit, la consellera Capdevila ha explicat que Catalunya “s’alia amb molts països de la UE que ja tenen experiència i tradició acreditada envers a les famílies monoparentals”. La titular d’Acció Social també ha dit que aquesta normativa era “necessària per la diversitat de la nostra societat i feia falta un reconeixement legal”.
 
El títol de família monoparental permetrà, per exemple, ampliar el nombre de persones que sol·liciten l’ajut econòmic universal de 745 euros anuals per a famílies monoparentals amb infants de 0 a 6 anys, i reduirà els tràmits burocràtics per demanar aquest ajut. El 2008 van rebre aquesta prestació 7.672 famílies i es calcula que el primer any que entri en vigor el títol el nombre de famílies monoparentals sol·licitants s’ampliï fins a 10.400.
 
Aquest títol també permetrà gaudir d’ajuts directes en l’entrada per adquirir un habitatge protegit o descomptes en la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya. Mitjançant el carnet acreditatiu, els membres de les famílies monoparentals també tindran descomptes en més de 600 establiments comercials, entre els quals hi ha botigues d’alimentació, centres de reeducació psicopedagògica i logopèdia, òptiques, sabateries, hotels familiars i botigues de mobiliari infantil.
 
Paral·lelament, el nou decret també reforça la seguretat jurídica de les famílies nombroses, ja que concreta el procediment de reconeixement, expedició i documentació d’aquests títols, amplia el concepte de família nombrosa a les unions estables de parella amb independència de la seva orientació sexual i estableix que les persones progenitores no podran ser titulars de dues unitats familiars al mateix temps.
 
Més agilitat en la sol·licitud de les ajudes a famílies amb infants
 
Aquest decret també recull per primera vegada en un únic text jurídic les prestacions econòmiques i ajuts a les famílies amb infants a càrrec. Fins ara aquestes ajudes es regulaven a través d’ordres anuals de convocatòria. Amb la creació d’aquest decret no caldrà esperar a la convocatòria per presentar la sol·licitud, i llevat de la primera anualitat, la resta es pagaran d’ofici fins que l’infant compleixi 3 anys (6 anys en el cas de les famílies monoparentals i nombroses).
 
Aquest nou procediment és més àgil, redueix el nombre de documents acreditatius a presentar per part de les famílies i escurça els terminis en la sol·licitud d’aquest tipus d’ajudes. En aquest sentit, la consellera Capdevila ha explicat que el Govern està “contribuint a impulsar una administració més moderna, més flexible i més eficaç, evitant tots els excessos en els tràmits burocràtics”.
 
El decret també regula les prestacions econòmiques universals per a les famílies per part, adopció, tutela o acolliment múltiple, que seran compatibles entre sí i amb la resta de prestacions que preveu la Llei de suport a les famílies i amb qualsevol altra prestació econòmica familiar atorgada per la l’Administració de l’Estat o de les administracions locals de Catalunya.
 
Aprovat el Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya
 
El Govern també ha avançat avui en el desplegament de l’Estatut, amb l’aprovació del Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya. Aquest organisme, que substituirà l’Agència Catalana de Protecció de Dades, garantirà el dret a la protecció de les dades de caràcter personal en l’àmbit de les competències de la Generalitat. Una de les principals novetats que comporta la llei és que el nou organisme deixa de dependre directament del Govern, i el seu director serà nomenat pel Parlament.
 
Aquest nou organisme també amplia l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que s’estén a totes les institucions públiques de Catalunya, les universitats públiques i privades i les persones físiques o jurídiques que exerceixin funcions públiques dins les matèries de competència de la Generalitat o els ens locals.
 
Acords en matèria medi ambiental
 
Catalunya rebrà aquest any més de 224 milions d’euros per a infraestructures rurals i del cicle de l’aigua considerades estratègiques. Serà gràcies al conveni amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, que el Govern ha autoritzat signar, en aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut i dels acords de la Comissió Bilateral de Cooperació Generalitat-Estat del 24 de febrer de 2009.
 
Amb aquest conveni, que es materialitzarà la setmana vinent a Barcelona, l’Administració General de l’Estat assegura la viabilitat econòmica d’algunes de les obres alternatives al Pla Hidrològic Nacional i atorga continuïtat al finançament de les actuacions ja previstes en els convenis de l’any 2007, per import de 135 milió d’euros, i del 2008, de 160 milions d’euros.
 
El Govern també ha aprovat l’ampliació en 1.597,50 hectàrees de diversos espais de la xarxa Natura 2000 a la plana de Lleida. Aquesta modificació ha tingut un període d’informació pública durant el qual s’han rebut 60 al·legacions, i ara el Govern l’enviarà a la Comissió Europea. D’aquesta manera, es pretén donar compliment a la sentència condemnatòria relativa a la insuficient designació de les zones d’especial protecció de les aus (ZEPA) i continuar els tràmits per complir amb la sentència relativa al canal Segarra-Garrigues, tot garantint la viabilitat del canal. La modificació s’ha fet per donar compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de Luxemburg.
 
Pel que fa a la gestió de residus, el Govern ha impulsat la construcció del Centre de Tractament de Residus Municipals d'Osona i el Ripollès. Concretament, avui ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l´Agència de Residus de Catalunya i el Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona per tal de finançar aquest nou centre. En aquestes instal·lacions és previst que es construeixi una planta de tractament de la fracció resta i una planta de residus voluminosos, així com altres infraestructures o serveis complementaris que siguin necessaris per al seu funcionament. Aquestes instal·lacions donaran servei a 165.000 habitants i garantiran el màxim aprofitament dels recursos.
 
A més, l’Executiu ha iniciat avui els tràmits per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta del sistema de sanejament del Catllar, amb la declaració d’ocupació urgent dels drets i béns afectats pel projecte. Aquest tràmit permetrà donar llum verd a l’execució de la primera fase del sistema de sanejament del Catllar.
 
Altres acords
 
En l’àmbit de les infraestructures, el Govern ha impulsat les obres de millora de la C-14 entre Artesa de Segre i Ponts amb la declaració de l’ocupació urgent dels béns i drets afectats. Aquesta actuació, que compta amb un pressupost de 3,7 milions d’euros, permetrà millorar la seguretat viària i la fluïdesa en aquesta carretera.
 
En un altre ordre de coses, el Consell de Govern també ha ratificat avui l’acord marc de col·laboració amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), per dur a terme les actuacions necessàries per fomentar l’ús, la difusió i el coneixement del català en el sector de l’advocacia. També ha aprovat el Pla de Treball per aquest any, que preveu actuacions com ara la traducció de materials didàctics, la creació de cursos d’oratòria per a advocats o la posada en marxa del portal del professional.
 
El Govern també ha aprovat avui la creació d’un nou ens que impulsarà la recerca i la innovació en el sector productiu de l’esport a Catalunya. Es tracta del Consorci per al Desenvolupament Científic de l’Esport a Catalunya, que contribuirà a l’objectiu de convertir l’esport en un motor d’impuls del sector econòmic.

2  

Imatges

Foto 1: Consell de Govern (Autor: Jordi Bedmar)

Foto 1: Consell de Govern (Autor: Jordi Bedmar) 304

Foto 2: Roda de premsa de la consellera Capdevila (Autor: Jordi Bedmar)

Foto 2: Roda de premsa de la consellera Capdevila (Autor: Jordi Bedmar) 504

2  

Vídeos

Tall de vídeo 1: La consellera explica que el decret garanteix la igualtat de les famílies monoparentals i les nombroses

Tall de vídeo 2: La consellera comenta que el decret estalvia tràmits burocràtics

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en format PDF

Acords del Govern en format PDF
PDF | 153

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined