El Govern dóna llum verd al Pacte nacional per a les infraestructures abans de la seva signatura

El Govern dóna llum verd al Pacte nacional per a les infraestructures abans de la seva signatura

query_builder   8 setembre 2009 15:33

thumb_up Acords del Govern

El Govern dóna llum verd al Pacte nacional per a les infraestructures abans de la seva signatura

 
 
  • Preveu una inversió de 100.000 milions i defineix 130 actuacions prioritàries a Catalunya en l’àmbit de la mobilitat, aigua, residus, energia, telecomunicacions i sòl per activitats productives fins el 2020
  • El Govern també ha fet un pas més en la construcció del nou centre FPCAT de l’Automoció a Martorell i ha avalat un nou fons de titulització d’actius per millorar l’accés al finançament de les PIMES
  • A més, l’Executiu ha destinat 20 milions als Plans Educatius d’Entorn i al suport a l’alumnat amb dificultat motrius
 
El Govern ha donat avui el vist i plau al document del Pacte nacional per a les infraestructures previ a la seva signatura amb partits polítics i representants del món local, social i econòmic de Catalunya. Es tracta d’un document que enumera, de manera consensuada, les actuacions prioritàries en els àmbits de la mobilitat, l’aigua, els residus, l’energia, les telecomunicacions i el sòl per activitats productives fins a l’any 2020.
 
El Pacte contempla 33 objectius i 130 mesures que “intenten ser una resposta contundent i clara a la manca d’estoc d’infraestructures a Catalunya”. Així les ha definit el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, que ha comparegut a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, juntament amb la directora general de Comunicació del Govern Aurora Masip.
 
El document aprovat avui pel Govern preveu 100.000 milions d’euros d’inversió conjunta de l’Estat i la Generalitat i proposa les infraestructures necessàries per donar servei a una població prevista de 8 milions de persones l’any 2020, així com les prioritats i els criteris d’inversió i de gestió.
 
El Pacte també aposta pel transport públic, especialment el ferroviari, complementant-ho, quan no sigui possible, amb una xarxa d’autobús competitiva. En l’àmbit del sòl, dota Catalunya d’una àmplia xarxa de sòl industrial, de serveis empresarials i d’instal·lacions logístiques, alhora que promou el sòl per a usos agraris.
 
A més, garanteix l’abastament d’aigua i promou el màxim aprofitament dels residus, considerant-los un recurs. El Pacte també assegura el subministrament energètic a la població i als sectors econòmics i garanteix la connectivitat a les tecnologies de la informació i la comunicació arreu del territori (TIC).
 
 
Consens sobre les infraestructures del futur
 
El Pacte nacional per a les infraestructures vol ser l’acord entre el principals sectors econòmics, socials, polítics i institucionals de Catalunya sobre les infraestructures que es necessiten per al desenvolupament sostenible del país i per al benestar dels seus ciutadans. El Pacte, que ha rebut el “suport explícit” del Consell de Cambres i d’altres agents econòmics i socials, “està en grau de maduració suficient com per ser sotmès a la seva signatura”, segons ha valorat el conseller Nadal. 
 
Atesa la seva naturalesa, el Pacte no substitueix els instruments de planificació o de programació d’infraestructures ordinaris, sinó que els coordina; estableix els criteris bàsics que han d’orientar la seva confecció i identifica les actuacions principals amb l’horitzó temporal de 2020. En aquest sentit, el Pacte “és fill directe de tots els instruments de planificació sectorial i parcial que el Govern té de fa molt de temps”, tal com ha explicat el titular de PTOP.
 
Remodelació de la N-IIa entre Santa Maria del Camí i Jorba
 
El Govern també ha impulsat avui les obres per remodelar l’antiga N-II traspassada pel Ministeri de Foment, en el tram entre Santa Maria del Camí i Jorba. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 2,9 milions d’euros i permetrà adaptar la via a un trànsit més local i donar-li nous usos. En aquest sentit, una de les principals millores previstes és la construcció d’un carril separat per a ciclistes i vianants amb l’objectiu de crear un nou itinerari turístic i paisatgístic a l’Anoia.
 
 
Millora de l’accés al finançament de les PIMES
 
Amb l’objectiu de millorar l’accés al finançament de les petites i mitjanes empreses de Catalunya a l’hora d’endegar nous projectes, l’Executiu ha acordat avui concedir l’aval de la Generalitat de Catalunya als valors emesos pel nou fons de titulització d’actius “Foncaixa FTGENCAT 7” gestionat per Gesticaixa, del grup “la Caixa”. Aquesta operació constata el compromís del Govern amb les pimes i reforça i complementa altres mesures ja dutes a terme per fer front a l’actual context econòmic. La mesura vol contribuir a resoldre els problemes de liquiditat de les petites i mitjanes empreses i forma part del conjunt d’accions que impulsa el Govern per fer front a la crisi.
 
El nou fons podrà emetre bons de titulització fins a 1.000 milions d’euros, dels quals el Govern avalarà fins a un 80% de l’import de l’emissió. Aquesta operació forma part del programa d’avals a fons de titulització que aquest any ha posat en marxa el Govern per un import total de 1.500 milions d’euros.
 
 
Acords en matèria de formació
 
El Govern també ha acceptat la cessió per part de l’Ajuntament de Martorell (Baix Llobregat) dels terrenys per construir el nou Centre de FPCAT Automoció, com ja va apuntar en un acte celebrat el passat mes d’abril a la localitat. Es tracta del primer centre d’excel·lència en formació professional integrada especialitzat en el sector de l’automòbil que hi ha a Catalunya. Es preveu que s’hi formin anualment 1.300 persones en activitats relacionades amb el sector de l’automòbil.
 
Per a l’alumnat amb dificultats motrius, l'Executiu ha destinat avui 20 milions d’euros als Plans Educatius d’Entorn. La partida més quantiosa, de més d’11 milions d’euros, es destinarà a la contractació de monitors que donin assistència a l’alumnat amb dificultat motriu i/o hiperactivitat. Aquesta dotació implica augmentar en gairebé 600.000 euros l’aportació econòmica respecte l’any passat i farà possible contractar monitors durant el curs 2009-2010 per cobrir 22.277 hores de suport a l’alumnat amb dificultats motrius.
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat destinar 8,5 milions d’euros als Plans Educatius d’Entorn, que permetrà poder aplicar 95 Plans a 80 municipis catalans. Com a novetat per a aquest curs, el Departament d’Educació i els ajuntaments signaran els convenis per a mantenir els plans per un període de 6 anys, que fins ara se signaven anualment. El projecte dels Plans Educatius d’Entorn va néixer amb la voluntat d’establir actuacions per tal de dinamitzar les xarxes socials del municipi i posar en contacte escola, famílies i entorn.
 
També en l’àmbit educatiu, el Consell de Govern ha aprovat el Decret pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial. Són uns estudis que permeten adquirir un seguit de competències per tal d’aconseguir una millor i major inserció social i laboral a partir de l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria.
 
Altres acords
 
Dotze entitats sociosanitàries i de serveis socials rebran 10,6 milions per fer valoracions del grau de discapacitat. Aquesta és la partida que el Govern ha destinat per al període 2010-2011, per tal que les entitats puguin oferir un servei de qualitat a l’hora de fer aquesta valoració. El document resultant és necessari per tal que les persones amb discapacitat es puguin acollir a les diferents ajudes previstes per l’Administració.
 
El Govern també ha atorgat la concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Cervelló i ha aprovat el Decret de reestructuració de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP).

2  

Imatges

Foto: Reunió del Consell de Govern d'avui (Autor:Rubén Moreno)

Foto: Reunió del Consell de Govern d'avui (Autor:Rubén Moreno) 555

Foto: El conseller Nadal durant la roda de premsa (Autor:Rubén Moreno)

Foto: El conseller Nadal durant la roda de premsa (Autor:Rubén Moreno) 485

3  

Vídeos

Vídeo: el conseller Nadal destaca la importància de les infraestructures com a element de dinamització econòmica

Vídeo: el conseller Nadal emmarca el Pacte Nacional d'Infraestructures en els 20 plans sectorials impulsats pel Govern

Vídeo: el conseller Nadal afirma que el Pacte Nacional d'Infraestructures està a punt per a la seva signatura

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern de 08.09.2009

Acords del Govern de 08.09.2009
PDF | 467

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined