El portaveu Homs durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern

El Govern crea el primer fons de beques propi de Catalunya

query_builder   12 juliol 2011 17:52

thumb_up Acords del Govern

El Govern crea el primer fons de beques propi de Catalunya

  • El nou sistema de beques vol afavorir els estudiants amb rendes baixes i premiar el rendiment acadèmic
  • El Govern anuncia que demanarà una reunió de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Estat “si se n’han de treure resultats tangibles”
  • L’Executiu dóna llum verd als estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tall de vídeo del portaveu sobre el fons de beques
Vídeo: El portaveu explica que les beques es concediran per rendes baixes i per rendiment acadèmic
El Consell Executiu ha aprovat avui la creació del “primer fons de beques de Catalunya”. El portaveu del Govern, durant la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, ha subratllat que aquestes beques, resultat de l’ajustament dels preus públics de la universitat, es podran crear i gestionar “íntegrament” pel Govern.

Les beques es plantegen amb una doble finalitat, d’una banda es vol garantir l’equitat del sistema ajudant els estudiants amb rendes més baixes a través de les beques “Equitat”. De l’altra, es vol premiar “l’excel·lència” mitjançant les beques al “Rendiment Acadèmic”.

Els preus per al curs 2011-2012 experimenten un augment del 7,6% i el 25% de l’increment es destinarà al fons de beques. Aquest augment, ha comptat amb el vistiplau de la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Homs ha recordat que actualment, “gairebé 9 de cada 10 euros que costa una carrera universitària els aporta l’Administració”. Per corregir aquest desequilibri, el Govern proposa un increment de l’IPC més 4 punts percentuals (en total, doncs, del 7,6%) pels estudis de grau. Aquest augment es tradueix en un increment per curs d’entre 65 i 100 euros, “uns 8 mensuals” segons l’experimentalitat de l’estudi. En el cas dels màsters, l’increment de taxes proposat és el de l’IPC. Enguany, es permetrà el pagament fraccionat mensualment de la matrícula.

En les assignatures matriculades per segona vegada es mantindrà el coeficient multiplicador d’1,5 al preu del crèdit i s’incrementarà el coeficient per a les assignatures matriculades per tercera o més vegades, que passarà de l’1,8 al 3. Aquesta mesura no té afany recaptatori sinó que pretén incentivar l’estudiant perquè realitzi ”una matriculació responsable” i millorar la seva eficiència i el seu rendiment acadèmic.

El decret també estableix una sèrie d’exempcions amb la finalitat de garantir l’accés a la universitat a persones de determinats col·lectius com ara les pertanyents a famílies nombroses, els estudiants amb matrícules d’honor i premi extraordinari, les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, els majors de 64 anys, les víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere, i les famílies monoparentals
 
Comissió Bilateral
El portaveu també ha informat que el Govern demanarà a l’Administració General de l’Estat la convocatòria d’una reunió de la Comissió Bilateral Generalitat i l’Estat. Homs ha dit que “hi ha prou motius per convocar una nova reunió” i ha recordat que “la darrera es va celebrar al juliol de 2009”. Ara bé, ha anunciat  una reunió exploratòria del president de la part catalana, Josep Antoni Duran i Lleida, amb Manuel Chaves, i “si en la reunió prèvia no s’albira un resultat tangible” es descarta convocar-la perquè no la demanarem “només per la foto”. Entre els temes pendents de la reunió el portaveu s’ha referit a “la llista dels 40 traspassos” que es desprenen de l’Estatut, fins qüestions pendents de la disposició addicional tercer relativa a les inversions a les infraestructures, qüestions relacionades amb el propi finançament, altres relatives al principi de lleialtat institucional “que no es compleixen” o els  processos de liquidació del model de finançament vigents.
 
Tramitació dels avantprojectes d’urbanisme i audiovisuals  
Tal i com va ja es va anunciar la setmana passada, l’executiu, atenent les demandes fetes pels grups parlamentaris ha acordat avui “tramitar de manera independent” l’Avantprojecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i l’Avantprojecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual. El portaveu s’ha referit a les critiques d’alguns partits en relació a la tramitació d’aquestes lleis, que han arribat a qualificar “d’atac a la democràcia” i ho ha contrastat amb el fet que el govern central acaba d’aprovar un Reial Decret que modifica fins a 35 lleis dels àmbits més diversos, “una autèntica llei òmnibus, que no ha suscitat el més mínim comentari sobre les formes”. Mentre a Catalunya “necessitem” sis mesos per tirar endavant una llei “necessària per reactivar l’economia” l’estat Espanyol ho enllesteix en una setmana per decret i sense exposició pública. Homs ha insistit que “hem de ser més ràpids i diligents, perquè els temps d’avui reclamen decisions rapides”.
 
Sobre la posició el Govern davant la crisi del deute i la pujada dels tipus d’interès, el portaveu ha reconegut que el Govern “ho viu amb un punt de preocupació” però amb la convicció que “s’està fent el que cal”. En aquest sentit el portaveu ha posat com exemple l’actuació del Govern per solucionar la situació el deute de l’ACA, pujant el preu del cànon de l’aigua. Davant situacions com aquesta el Govern ha de prendre decisions “per poc populars que siguin” per tal de poder “atacar el problema d’arrel”.
 
 
Altres acords
 
Agència de Salut Pública de Catalunya
El Consell Executiu també ha aprovat avui els estatus de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. La seva constitució suposa la integració en un únic ens públic de tres organitzacions fins ara diferenciades i que passaran a extingir-se: la Direcció General de Salut Pública, l’Agència de Protecció de la Salut i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Aquesta simplificació permetrà oferir una cartera de serveis integrats de protecció de la salut, promoció de la salut i prevenció de les malalties, vigilància de la salut, seguretat alimentària i salut laboral.  La nova Agència de Salut Pública de Catalunya començarà a funcionar el 2012, estarà presidida pel conseller de Salut, i  suposa l’aplicació d’un model de governança compartit entre la Generalitat de Catalunya i el món local.
 
El Govern també ha aprovat la signatura d’un conveni entre la Generalitat i el Ministeri de Sanitat per promoure l’accés a l’habitatge de lloguer per als joves a través del Programa Borsa d’Habitatge Jove de Lloguer. Finalment també s’ha donat llum verd a una subvenció d’1.047.100 euros a la Fundació ECOM, entitat sense ànim de lucre que agrupa les principals associacions de persones amb discapacitat física a Catalunya. Aquest import es destinarà al servei d’assistent personal per a persones amb discapacitat física.

2  

Imatges

Fotografia de la reunió del Consell Executiu

Fotografia de la reunió del Consell Executiu 548

Fotografia del portaveu del Govern durant la roda de premsa

Fotografia del portaveu del Govern durant la roda de premsa 700

2  

Vídeos

Tall de vídeo: comissió bilateral

Tall de vídeo: fons de beques propi

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 676

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined