El Govern impulsa un conjunt de mesures urgents per afavorir la transparència i les bones pràctiques en la contractació  pública

El Govern impulsa un conjunt de mesures urgents per afavorir la transparència i les bones pràctiques en la contractació pública

query_builder   10 novembre 2009 14:52

thumb_up Acords del Govern

El Govern impulsa un conjunt de mesures urgents per afavorir la transparència i les bones pràctiques en la contractació pública

 
 
  • L’objectiu és donar més transparència als processos urbanístics, que la Sindicatura de Comptes tingui un major control sobre els comptes municipals i limitar les subvencions a les fundacions
  • Les mesures es proposaran formalment al Consell de Govern d’aquí 15 dies
  • El Govern aprova definitivament el Pla Comarcal de Muntanya 2009-2012 i acorda iniciar la revisió del Pla Territorial General de Catalunya
  • Més de mil joves es formaran com a professionals administratius per a petites i mitjanes empreses
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha explicat, en roda de premsa, que el president de la Generalitat, José Montilla, ha encomanat als consellers elaborar un conjunt de mesures a favor de la transparència, contra la corrupció i en benefici de les bones pràctiques de l’administració. Segons Nadal, el president ha concretat que “les mesures han d’estar elaborades per ser vistes a Govern d’aquí 15 dies, que és quan es convertiran en propostes formals”.

Diverses conselleries seran les encarregades de dur a terme aquestes mesures que tenen com a objectius la “millora de la transparència i el reforçament del marc legal existent” així com “la lluita contra la corrupció”, segons ha explicat Nadal.

La conselleria de Política Territorial i Obres Públiques serà l’encarregada de buscar les fórmules per donar més llum als processos relacionats amb els canvis de planejament urbanístic. En aquest àmbit, el president ha demanat que s’assoleixin tres objectius:

1. Reforçar la publicitat dels convenis urbanístics, creant un registre públic de convenis urbanístics
2. Reforçar la transparència sobre les finques que siguin objecte de requalificació, de manera que es pugui saber de forma àgil quins canvis de propietat han tingut els terrenys afectats per canvis en el planejament
3. Assegurar que les plusvàlues provocades pels canvis en el planejament no reverteixin només en els adjudicataris o propietaris del terreny, sinó també en les arques públiques
Nadal també ha explicat que les conselleries d’Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques han rebut l’encàrrec, per part del president, de reforçar el control de la Sindicatura de Comptes sobre els ajuntaments.  A les conselleries d’Economia i Finances, Justícia i Cultura i Mitjans de Comunicació, el president els ha comunicat la necessitat d’accelerar els treballs destinats a reforçar la transparència i els mecanismes de control dels recursos que la Generalitat destina a les fundacions i associacions.

Pla Comarcal de Muntanya i Pla territorial general de Catalunya

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha explicat també que el Consell de Govern ha aprovat definitivament el Pla Comarcal de Muntanya 2009-2012 pels àmbits de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran. El document recull més de 600 actuacions que es realitzaran en els propers quatre anys i preveu una inversió de 2.821 milions d’euros, molt per sobre dels 1.362 milions d’euros del pla anterior.

Segons el conseller Nadal, “els anteriors plans comarcals de muntanya eren peces singulars, comarca a comarca, ara en tenim un d’integrat per totes les comarques que conformen la muntanya amb totes les actuacions de totes les administracions”. L’àmbit de les 10 comarques de muntanya ocupa més del 30% del territori de Catalunya, tot i que la població fixa que aplega no arriba al 3% del total. Es tracta, no obstant, d’una demografia, que de forma global, es troba en creixement sostingut.

En l’àmbit de la gestió del territori, el conseller Nadal ha explicat que el Govern també ha acordat avui encarregar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques l’inici dels treballs de redacció del nou Pla territorial general de Catalunya ja que el pla vigent, que va ser aprovat al 1995, ha quedat obsolet perquè les circumstàncies socials i econòmiques del país han variat considerablement. Es preveu que el primer esborrany del Pla haurà d’estar enllestit abans de finals del 2010. El Parlament de Catalunya serà qui aprovi definitivament el Pla mitjançant una llei.

Formació professional per a joves i més places d’atenció a la dependència

Més de mil joves es podran formar com a professionals administratius per a petites i mitjanes empreses, gràcies al conveni amb la Fundació Inform-Institut aprovat avui pel Govern. Mitjançant aquest conveni, el Govern subvencionarà amb 3,5 milions d’euros un programa de formació per a joves en el camp de l’administració d’empreses, que inclou 72 accions formatives de 644 hores de durada cadascuna.

D’altra banda, el Govern ha acordat avui destinar 2,6 milions d’euros a la realització de diferents obres de construcció i reforma en tres equipaments de la xarxa d’atenció a la dependència. Aquestes tres actuacions a Alcanar, Igualada i Viladecans permetran crear un total de 214 noves places i 83 llocs de treball.

Protecció contra la contaminació acústica i contra els riscos de les substàncies químiques

El Consell de Govern ha aprovat avui el reglament de la Llei de protecció contra la contaminació acústica. És l’instrument que estableix que qualsevol actuació i activitat que pugui fer soroll haurà de tenir en compte els nivells de qualitat acústica, és a dir, uns màxims permesos. El reglament fixa nous límits de decibels de totes les fonts que incideixen en el territori: infraestructures, activitats (industrials, comercials, de serveis, recreatives o d’espectacles, públiques o privades), veïnatge i vehicles de motor.

Per facilitar que les empreses del sector químic s’adaptin a la normativa sobre substàncies i preparats químics, el Govern ha aprovat avui una estratègia que té per objectiu augmentar la seguretat i la protecció de la salut de les persones i del medi ambient davant els riscos associats a la fabricació, importació, distribució i utilització d’aquestes substàncies. Catalunya és la primera comunitat autònoma que disposa d’una estratègia transversal per a facilitar l’adaptació de les empreses químiques a la normativa.

Altres Acords

El Govern també ha creat la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació per reforçar les polítiques en aquests àmbits. Per això, s’ha aprovat el decret que reorganitza i millora l’acció política interdepartamental en recerca i innovació. La nova comissió elaborarà trimestralment un informe de situació de recerca i innovació que s’elevarà al Govern.

A més, el Consell de Govern ha modificat avui la normativa per tractar amb agilitat i eficàcia els problemes de racisme, xenofòbia i intolerància en l’esport. D’aquesta manera, s’exerceixen plenament les competències previstes en aquesta matèria en l’Estatut d’Autonomia.

2  

Imatges

Foto del consell de Govern. Autor: Jordi Bedmar

Foto del consell de Govern. Autor: Jordi Bedmar 741

Foto de la roda de premsa del Govern. Autor: Jordi Bedmar

Foto de la roda de premsa del Govern. Autor: Jordi Bedmar 262

3  

Vídeos

Tall de vídeo: el conseller Nadal explica les mesures vinculades a l¿àmbit de l¿urbanisme

Tall de vídeo: Nadal detalla les mesures en l¿àmbit de la fiscalització de la gestió econòmica dels ens locals

Tall de vídeo: Nadal remarca que el màxim objectiu és la transparència i el control democràtic

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en format PDF

Acords del Govern en format PDF
PDF | 237

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined