Nano Hioms

El Govern restableix les condicions retributives del personal de la Generalitat per a l'exercici 2015

query_builder   30 desembre 2014 15:28

thumb_up Acords del Govern

El Govern restableix les condicions retributives del personal de la Generalitat per a l'exercici 2015

El conseller Homs durant la roda de premsa dels Acords de Govern
  • El Consell Executiu ha aprovat un Decret llei de mesures urgents en matèria de personal que deixa sense efecte, a partir de l’1 de gener, la reducció de les retribucions del personal públic en un import equivalent a una paga extraordinària i la del 15% de la jornada dels llocs de treball del personal interí i el substitut docent
  • El Govern ha hagut d’adoptar aquesta mesura de forma excepcional, “que requerirà la convalidació del Parlament i estem segur que així serà”, segons ha explicat el conseller Francesc Homs
  • Pel que fa a les rondes de contactes, el portaveu ha assenyalat que “les trobades que hi ha són multinivell i diverses” i aconsella que hi hagi “menys titulars, menys exigències, i més generositat per part de tothom”
  • El Consell Executiu també ha aprovat el nou marc normatiu per acreditar, fomentar i promocionar les empreses artesanes i vetllar pel prestigi i la qualitat del producte artesanal
 
El Govern ha aprovat un Decret llei de mesures urgents i imprescindibles” en matèria de personal per restablir les condicions retributives del personal de l’Administració de la Generalitat per al 2015. “Una mesura que requerirà la convalidació del Parlament i estem segur que així serà” perquè “compto que a més no hi haurà cap força política en contra de la convalidació d'aquest decret llei”, ha dit conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, a la roda de premsa posterior a la darrera reunió de l’any del Consell Executiu.
 
Així doncs, a través del Decret llei, que entra en vigor l’1 de gener de 2015, queden sense efecte les mesures previstes a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, que disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions del personal públic en un import equivalent a una paga extraordinària i, de l’altra, la reducció d’un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí i per personal substitut docent.
 
El Govern ha hagut d’adoptar la mesura, de forma excepcional, que “permet que la meritació d’aquests aspectes retributius pugui estar en funcionament a partir de l’1 de gener” i fins l’aprovació dels pressupostos oferint les màximes garanties jurídiques”. Homs ha titllat també la mesura de “coherent”, perquè així es poden “restablir aquelles situacions que com a conseqüència de la crisi financera i pressupostaria hem patit col·lectivament” i donat que els indicadors econòmics “assenyalen certa millora de la situació del país”.
 
En aquest sentit, el conseller ha recordat que tot i que aquest és un “compromís” ferm del Govern allò que ens garantirà al 100% de recuperar la paga és disposar dels pressupostos”. Aquesta seria la “única certesa absoluta”.
 
El Govern entén que mantenir aquestes mesures incidiria de manera directa i immediata en les retribucions de determinats col·lectius, com el personal al servei de les universitats públiques catalanes i el personal al servei de l’Administració de Justícia, cosa que suposaria una diferència de tractament amb la resta de col·lectius subjectes a les disposicions pressupostàries en matèria de personal.
 
Personal interí d’administració i tècnic i docent no universitari
 
El Govern també ha acordat deixar sense efecte les mesures de reducció de jornada i retribució que afectaven el personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic. En atenció als estudis de dimensionament i a les càrregues de treball, el Consell Executiu considera necessari deixar sense efecte la mesura de reducció d’un 15% de la jornada i les retribucions, prevista al Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 2012-2014. La jornada de treball passarà a ser del 100% i recuperaran la totalitat de les retribucions i drets corresponents al lloc de treball.
 
Amb la mateixa finalitat, el Govern també ha acordat deixar sense efecte l’adequació de la jornada del professorat interí docent no universitari nomenat per a la substitució de funcionaris, que es va establir el 2012. A partir de l’1 de gener de 2015 tot el personal interí recuperarà el 100% de jornada i retribucions.
 
“Menys titulars, menys exigències, i més generositat”
 
Pel que fa a les rondes de contactes dels últims dies, el portaveu ha assenyalat que “les trobades que hi ha són multinivell i diverses”, perquè hi ha l’obligació que “hi hagi intercanvi de parers”, i que tot i que “s'han de fer reunions” aconsella que hi hagi “menys titulars, menys exigències, i més generositat per part de tothom”. En aquesta línia Homs ha afegit que “com què compto que els propers dies d'aquest mes de gener hi haurà desenllaç, ja el coneixerem”.
 
El Govern aprova un nou marc normatiu per acreditar, fomentar i promocionar les empreses artesanes i vetllar pel prestigi i la qualitat del producte artesanal
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula l’activitat artesanal a Catalunya per atendre les necessitats del sector, aprofundir en la seva modernització i l’adequació al context actual de competitivitat i a les noves demandes del mercat. Amb l’aprovació d’aquest decret es configura un marc normatiu adequat i actualitzat que permet instrumentar mesures per acreditar, fomentar i promocionar les empreses artesanes, vetllar pel prestigi i la qualitat del producte artesanal, sostenir la seva producció i fomentar el desenvolupament d’un sector que està en expansió, tant a Catalunya com a nivell internacional.
 
A més, es creen els Premis Nacionals d’Artesania, que tenen com a objectiu incrementar el prestigi de l’activitat artesana a la societat, i es reconeix la Setmana d’Artesania de Catalunya, per promoure la comercialització dels productes artesans catalans i consolidar un espai de venda i de referència internacional. Altres novetats són la creació del Distintiu per als establiments de venda d’artesania i del Distintiu D’Artesania (D’A) Catalana, per als productes artesans.
 
Entre les principals novetats, destaca la regulació del Carnet d’Artesà com una acreditació voluntària que expedeix la Generalitat per a aquella persona que coneix el domini tècnic de qualitat i que desenvolupa una producció artesanal.
 
Es creen també els Premis Nacionals d’Artesania amb l’objectiu d’incrementar el prestigi de l’activitat artesanal a la societat i donar visibilitat a l’artesania en el conjunt de l’activitat creativa i productiva del país. Els guardons es convocaran anualment i distingiran persones i empreses que hagin destacat en la producció, disseny, qualitat, formació, promoció, comercialització o difusió de l’artesania catalana. Amb la finalitat de promoure’n la comercialització, es crea un Distintiu per als establiments de venda d’artesania catalana, que garanteixi als consumidors que adquireixen un producte autèntic. També es crea el Distintiu de producte D’A, que acredita que els productes són produïts a Catalunya i elaborats artesanalment mitjançant els processos propis de l’ofici.
 
D’altra banda, per activar i promoure els territoris i la seva artesania, el decret contempla la declaració de Zones d’oficis singulars de Catalunya, en àrees geogràfiques que disposin d’un mínim de cinc tallers artesans on es desenvolupin oficis propis relacionats amb el territori, el procediment i el producte.
 
El Govern impulsa el certificat de coneixement de llenguatge jurídic en català
 
El Govern ha aprovat també el decret que impulsa el certificat de coneixement de llenguatge jurídic en català (nivell J), que té com a objectiu fomentar-ne el coneixement entre els col·lectius professionals de l’àmbit de la justícia i aconseguir fer efectius, així, els drets lingüístics dels ciutadans, recollits a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
 
Impulsat pels departaments de Justícia i de Cultura, el decret estableix i regula els requisits necessaris per obtenir el certificat J, que expedirà la Direcció General de Política Lingüística i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. A més, el Departament de Justícia instarà el Consell General del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia perquè en les convocatòries dels processos selectius i de provisió de llocs de personal de les carreres judicial i fiscal, i de secretaris judicials, es valorin com a mèrit els diferents nivells de coneixement de llengua catalana.
 
Va adreçat al personal de l’Administració de justícia, tot i que també es promourà entre els col·lectius d’ advocats i procuradors dels tribunals; notaris, registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, i graduats socials. També es promourà en altres col·lectius professionals del món del dret, a través dels convenis que se subscriguin amb les seves institucions col·legials.
 
Altres acords de Govern
 
El Govern ha aprovat declarar l’any 2015 com a Any de les Biblioteques, coincidint amb el primer centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya. Es tracta d’un dels projectes més emblemàtics de la Mancomunitat, que expressa, al mateix temps, un dels signes d’identitat de Catalunya: la consideració de la cultura com un element clau per al desenvolupament del país.
 
D’altra banda, el Govern presenta recurs d'inconstitucionalitat davant del TC per vulneració de competències en matèria d'ocupació, energia i comerç. L'Executiu entén que la Llei espanyola de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència buida de contingut les competències catalanes, les condiciona indegudament o reserva a l'Estat funcions executives que ja exerceix la Generalitat
 
En matèria de comerç, el recurs afecta la modificació que va fer el Govern de l'Estat, que va restar capacitat a les comunitats per definir les zones de gran afluència turística. El Govern també recorre, per invasió de competències, l’eliminació de les autoritzacions prèvies per a l'obertura, trasllat i ampliació d'establiments comercials.
 
En l'àmbit energètic, el Consell Executiu ha acordat recórrer els articles que exclouen del sistema de retribució del gas els costos generats per les normatives autonòmiques. De la mateixa manera, es presenta recurs contra l'apartat que encarrega al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme la gestió dels certificats d'eficiència energètica i del Fons nacional d'eficiència energètica, en perjudici de les competències executives ja assumides per la Generalitat.
 
Finalment, en matèria d'ocupació, el Govern presentarà recurs contra aquells articles que reserven a l'Estat funcions executives, com ara la creació del Fitxer de la garantia juvenil, la gestió de determinats programes de polítiques actives d'ocupació o l'autorització d'empreses de treball temporal i agències de col·locació, que fins ara corresponien a la Generalitat.
 
Altres acords aprovats avui han estat el Pla Nacional de Fotografia per preservar el patrimoni fotogràfic català; la declaració de béns culturals d’interès nacional el teatre romà i les termes públiques de Tarragona, declarats, la modificació del decret del currículum dels ensenyaments de música per incorporar-hi nous instruments i la ratificació l’acord de separació de la Generalitat del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell.

1  

Imatges

Fotografia reunió Consell Executiu

Fotografia reunió Consell Executiu 864

1  

Vídeos

Roda premsa íntegra

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern

Acords del Govern
PDF | 80

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined