Roda de premsa del Govern

El Govern destina 25,7 milions d'euros a la línia d'ajuts per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2016 i 2017

query_builder   12 juliol 2016 15:10

thumb_up Acords del Govern

El Govern destina 25,7 milions d'euros a la línia d'ajuts per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2016 i 2017

  • L’Executiu manté la continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions al món local i obre una nova convocatòria d’aquestes  subvencions perquè s’adaptin a les necessitats actuals dels ens locals
  • Munté: “En un autèntic estat de dret, el senyor Fernández Díaz no seria ministre”
  • El Govern impulsa una plataforma d’inversió per finançar projectes d’estalvi i eficiència energètica
Roda de premsa del Govern
El Govern ha aprovat les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017, adreçada als municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades. Amb la nova convocatòria, el Govern “manté la continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions al món local”, per un import de 25.735.911,68 euros, segons ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.
 
Aquestes subvencions del PUOSC tenen com a principals objectius la contribució a l’impuls econòmic local, l’alliberament de despesa corrent dels ens locals, per permetre la seva destinació a altres accions que garanteixin l’estat del benestar, i el foment de la cultura del manteniment de les inversions fetes abans de l’inici de obres noves.
 
El PUOSC per als anys 2016 i 2017 es finançarà amb les aportacions de la Generalitat i les consignades en els pressupostos de les diputacions provincials que es formalitzen mitjançant la subscripció d’un conveni amb el Departament de Governació. L’aportació per part de les diputacions a aquesta nova convocatòria del pla serà d’un total de 34.264,088,32 euros.
 
Seran subvencionables les actuacions que els ens locals hagin dut a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, mentre que per a les subvencions de l’anualitat 2017 ho seran les despeses realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.
 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es podran atorgar d’ofici bestretes de fins al 50% de la subvenció atorgada. La part restant es tramitarà un cop els ens locals beneficiaris hagin presentat la justificació de la totalitat de les despeses de l’actuació subvencionada.
 
Aquestes subvencions es regeixen pel procediment de simple concurrència, és a dir, que s’atorgaran amb la presentació de la sol·licitud i el compliment de tots els requisits continguts en les bases.
 
Munté: “En un autèntic estat de dret, el senyor Fernández Díaz no seria ministre”
 
La portaveu del Govern, Neus Munté, ha assenyalat que les gravacions entre el ministre de l’Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, i l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, així com diferents informacions aparegudes als mitjans de comunicació, demostren l’existència d’una operació “anti Catalunya” de “persecució i desprestigi” del moviment independentista.
 
Munté ho ha assegurat a preguntes dels periodistes durant la roda de premsa del Govern arran de la publicació a la premsa d’un informe policial en què es posa al descobert els intents d'altes instàncies policials per desacreditar polítics catalans.
 
“Es va confirmant que no eren sospites ni obsessions ni visions. És una trista realitat d’un estat amb una molt baixa qualitat democràtica”, ha denunciat Munté, qui ha lamentat que el Govern malauradament “ja no se sorprèn” davant informacions com aquesta. “En un autèntic estat de dret, el senyor Jorge Fernández Díaz no seria ministre”, ha afirmat.
 
Munté ha contraposat les evidències aparegudes a la premsa amb les les manifestacions del ministre de l’Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, acusant el catalanisme d’estar obsessionat i de veure visions i enviant al psiquiatre un parlamentari català. “Aquestes paraules en boca d’un polític del segle XXI són absolutament inacceptables”, ha valorat Munté.
 
La portaveu ha assegurat que el Govern “no es quedarà de braços creuats” davant “tantes mostres” de l’operació contra el sobiranisme articulada des de l’Estat. En aquest sentit, la portaveu ha explicat que el Govern arribarà “allà on pugui arribar” per trobar les “fórmules jurídiques” i de “denúncia social” per fer front a aquests atacs, però ha advertit que cal actuar amb “tot el rigor”. “Treballarem per aconseguir elements probatoris que ens permetin articular la defensa dels interessos de Catalunya, del full de ruta del sobiranisme i de les persones que injustament es veuen atacades en la seva honorabilitat”, ha conclòs.
 
 
El Govern impulsa una plataforma d’inversió per finançar projectes d’estalvi i eficiència energètica
 
El Govern també ha aprovat avui impulsar una plataforma d’inversió en projectes d’estalvi i eficiència energètica, destinada a facilitar l’accés al finançament a les empreses de serveis energètics (ESE) perquè incrementin la seva actuació tant en el sector públic com en el privat. L’instrument està ideat pels departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement, i s’emmarca en les accions de finançament que impulsa la Unió Europea en aquest àmbit, especialment a través del Pla Juncker. La Generalitat, a través de l’ICAEN, aportarà 8,3 milions d’euros a la plataforma, que pretén aixecar 340 milions d’euros per finançar inversions directament relacionades amb la transició cap a un model energètic més sostenible. Amb aquesta iniciativa, el Govern pretén salvar la barrera que suposa l’accés al finançament per al desenvolupament d’aquest mercat.
 
A partir d’ara, la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Institut Català d’Energia (ICAEN) treballaran en el disseny de la plataforma i en la selecció de l’entitat gestora. Aquesta labor comportarà implicar entitats privades i entitats de crèdit públic en la recerca de noves fórmules de finançament que són necessàries per a la configuració d’un sistema energètic que no es basi en el consum d’energies fòssils.  
 
La plataforma facilitarà a les ESE l’accés al finançament per iniciar nous projectes. L’ESE remunerarà la plataforma en funció de la garantia de rendiment del projecte d’estalvi i eficiència energètica. Igualment, l’instrument permetrà agrupar diferents projectes per donar-los volum, fet que en facilitarà l’avaluació de riscos per part del sector financer.
 
A banda de treballar en el disseny de la plataforma, l’ICF participarà en el cofinançament dels projectes d’estalvi i eficiència energètica que es duguin a terme i gestionarà la interlocució amb els inversors i, si escau, amb el Banc Europeu d’Inversions i les entitats financeres.
 
Els 8,3 milions d’euros que l’ICAEN aportarà a la plataforma procedeixen de les desinversions que ha fet l’organisme, principalment en plantes de cogeneració en les quals participava des que en els anys 90 es va incentivar l’aplicació d’aquesta tecnologia –aleshores molt eficient- a la indústria i que avui ja no requereixen participació pública. Aquesta reorientació dels recursos públics cap a actuacions de gestió de la demanda d’energia s’insereix en les polítiques del Govern de transició cap a un nou model energètic i de lluita contra el canvi climàtic.
 
 
El Govern prorroga el Programa d’escola inclusiva i d’atenció a la diversitat el curs vinent i reforça l’alumnat d’ESO amb necessitats específiques a través d’activitats d’adaptació al medi escolar
 
El Govern també ha aprovat avui dues iniciatives relacionades amb l’Ensenyament. D’una banda, ha donat llum verda a l’acord pel qual es prorroga per al curs escolar 2016-2017 el Programa d’escola inclusiva i d’atenció a la diversitat, que inicialment es va aprovar amb la durada d’un curs escolar corresponent al 2015-2016. Aquest preveu el manteniment de 360 llocs de treball de personal no docent de suport als centres, amb la finalitat d’adequar-los a les noves necessitats de l’alumnat dels centres educatius de cara al curs vinent. 
 
L’acord suposarà una millora de l’atenció educativa als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i un impuls cap a una escola inclusiva i de qualitat. Concretament, els 360 llocs de treball, amb una dotació econòmica de  10.000.000 €, corresponen a 56 dotacions de tècnics especialistes d’educació infantil (TEI), 93 dotacions de tècnics d’integració social i 211 d’educadors per a les unitats de suport a l’educació especial (USEE).
 
D’altra banda, el Govern ha autoritzat el Departament d’Ensenyament per a la realització d’activitats complementàries específiques de l’ESO, adreçades a l’alumnat amb necessitats específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització compartida (UEC). Es tracta doncs d’un recurs extern i complementari que es realitza en les UEC i que se suma a les activitats pròpies que du a terme el centre educatiu en què estan matriculats aquests alumnes.
 
Les activitats estan adreçades a alumnes que presenten problemes de conducta greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar. Aquesta escolarització té sempre caràcter temporal i es podrà revisar al llarg del curs escolar. S’adreça habitualment a alumnat d’entre 14 i 16 anys, i/o extraordinàriament fins a 18 anys, que determina el Departament d’Ensenyament.
 
Aquesta actuació comporta unes despeses d’un import total d’1.062.100,00€ i es deriva del conveni amb diverses corporacions locals per a la realització d’aquestes activitats complementàries per al curs 2016/2017. Les despeses es distribueixen en les anualitats següents: 391.300,00 € el 2016 i 670.800,00 € el 2018.
 
El Govern destina 3,75 milions d’euros a ajuts per a la  restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural i dóna suport a la traducció d’obres literàries al català
 
En l’àmbit de la cultura, el Govern ha aprovat avui una línia d’ajuts per valor de 3,75 milions d’euros per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural. Les subvencions es materialitzaran en dues anualitats: 2.400.000 € l’any 2016 i 1.350.000 € l’any 2017.
 
L'objectiu és contribuir econòmicament durant un període biennal a l'execució d'obres de consolidació o restauració en immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional (BCIN) o béns culturals d'interès local (BCIL). El període en què es preveu obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds és del 8 al 26 de setembre.
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat una despesa pluriennal destinada a la convocatòria de subvencions a la traducció al català d’obres literàries en altres llengües. La línia d’ajuts està dotada amb 75.000 euros, que es faran efectius en dues  anualitats: 60.000 euros l’any 2016 i 15.000 euros l’any 2017. 
 
Les persones destinatàries d'aquesta línia de subvencions són les empreses editorials, siguin persones físiques o jurídiques, l'activitat de les quals tingui incidència a Catalunya. El període en què es preveu obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds és del 8 al 21 de setembre.
 
El Govern aprova la renovació dels equipaments tecnològics del 112 per un import superior als 2 milions d’euros
 
En la reunió d’avui, el Govern també ha aprovat que el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència CAT112 (Telèfon d’Emergències 112 de Catalunya), del Departament d’Interior, renovi els seus equipaments tecnològics amb una inversió de més de 2 milions d’euros.
 
La inversió es distribuirà en cinc anualitats i implica l’adquisició, a través d’un concurs públic, dels gravadors dels 2 centres del CAT112 (Zona Franca i Reus). Aquests gravadors enregistren totes les trucades als telèfons d’emergències com a  garantia d’un bon servei.
 
La inversió del Departament d’Interior en nous equipaments tecnològics també servirà per renovar i actualitzar les centraletes dels dos centres del CAT112, que són el punt d’entrada de totes les trucades al telèfon d’emergències 112 de Catalunya. Les centraletes necessiten una actualització constant, tant en maquinària com en programari, perquè el servei al ciutadà es doni de  manera fiable i ininterrompuda les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
 
El Govern defineix nous criteris en la seva política commemorativa i adapta la Comissió de Commemoracions a l’estructura dels departaments
Un altre dels acords aprovats avui pel Govern és el que dóna llum verda al Decret de la política commemorativa del Govern de la Generalitat i de la Comissió de Commemoracions per tal de definir nous criteris en la seva política de commemoracions i adaptar l’estructura i funcions de la Comissió a la nova configuració dels departaments.
 
Coma criteris d’aquesta política commemorativa destaquen posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria d’esdeveniments i personalitats històriques, artístiques, científiques o culturals, que han deixat empremta en el patrimoni col•lectiu dels catalans, que tenen un caràcter nacional i que compleixin cinquantenaris, centenars o aniversaris d’ordre superior, així com fer atenció especial a aquells esdeveniments i personalitats que tinguin caràcter institucional i tenir en consideració els fets i activitats destinats a reconèixer el protagonisme femení i les aportacions de les dones al patrimoni cultural i històric de Catalunya.
 
El Govern publica l’índex de preus percebuts agraris de l’any 2015 i dóna un nou impuls a la transferència tecnològica orientada al sector agroalimentari i forestal amb més de mig milió d'euros
 
La reunió d’avui també ha servit per aprovar dos acords relacionats amb el suport al món agrari. En primer lloc, l’Executiu ha aprovat l’acord pel qual es fa públic l’índex de preus percebuts agraris (IPPA) corresponent a 2015, que té com a finalitat actualitzar les rendes dels contractes de conreu.
 
L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per la Llei d'estadística de Catalunya; i forma part del Pla estadístic de Catalunya 2010-2014, d’acord amb el Decret que va aprovar el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2016, i d’inclusió de noves activitats estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya en el Pla estadístic de Catalunya.
 
Classe d'índex
Valor anual 2014 (2005=100)
Valor anual 2015 (2005=100)
Percentatge de variació sobre 2014
Productes agrícoles
109,52
119,57
9,18
Productes ramaders
120,90
112,73
-6,76
Índex general
116,93
115,11
-1,55
 
En segon lloc, el Consell Executiu ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a realitzar una despesa pluriennal per un import total de 570.000 que, amb el cofinançament del 43% del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), permetrà impulsar projectes demostratius de transferència tecnològica per un valor total d'un milió d'euros fins al 2019, en què està prevista la seva finalització.
 
Finalment, el Govern ha aprovat dos nomenaments: el de Jordi Solà Grancha com a director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), i el d’Octavi Bono i Gispert com a director general de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement.

2  

Imatges

Foto de la reunió del Govern. Autor: Rubén Moreno

Foto de la reunió del Govern. Autor: Rubén Moreno 1223

Foto de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar

Foto de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar 622

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa del Govern

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 237

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined