• Els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament impulsen una campanya de difusió per donar a conèixer el telèfon i garantir-hi l’accés  de tots els menors que pateixin situacions de maltractament així com de les persones que en siguin coneixedores
  • El Govern felicita els Mossos d’Esquadra per l’operació antigihadista “d’altíssim nivell” efectuada a Catalunya i condemna l’assassinat d’una dona víctima de violència masclista a Barcelona
  • Munté: “L’objectiu claríssim del Govern és preservar i protegir els funcionaris públics, a tots els nivells”
Roda de premsa
El Govern ha aprovat avui l’ampliació del servei d’atenció telefònica Infància Respon “per garantir un suport àgil i eficaç sobretot en l’atenció de les demandes relacionades amb l’assetjament als centres educatius, el ciberassetjament i altres maltractaments o abusos sexuals a infants i adolescents”, segons ha explicat la consellera de la Presidència  portaveu del Govern, Neus Munté, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Ensenyament reforçaran el telèfon 116 111 Infància Respon. Aquest reforç de les prestacions del telèfon d’atenció a la infància anirà acompanyat d’un seguit d’actuacions de difusió i informació, principalment entre els joves, per garantir-hi l’accés de tots els menors que pateixin situacions de maltractament així com de les persones que en siguin coneixedores.
 
En paral·lel, els dos departaments reforçaran en el termini aproximat d’un mes el circuit d’atenció, derivació i intervenció per als casos d’assetjament escolar (bullying) comunicats al telèfon 116 111, que garanteixi la derivació especialitzada i la coordinació interinstitucional cap als centres, amb una resposta immediata i experta en tot moment.

El servei telefònic Infància Respon (116 111) és de caràcter europeu i present a tots els estats, com també a múltiples comunitats autònomes, i ofereix informació, assessorament i orientació i atenció amb relació a qualsevol tipus de demanda que afecti la infància i l’adolescència, entre d’altres, aquelles relacionades amb maltractaments i vinculades amb el sistema de protecció als infants.

Es tracta també de l’ampliació d’una eina en matèria de protecció dels infants i els adolescents, útil per donar una resposta efectiva a les comunicacions de possibles maltractaments comesos a un infant o adolescent en les seves diverses modalitats: ciberassetjament, violència masclista, abusos sexuals, violència en l’àmbit familiar, etc., Els professionals que hi treballen -en coordinació amb els diferents serveis, departaments i administracions implicats-, promouen i proposen l’activació dels recursos i l’atenció necessàries per garantir una protecció efectiva de l’infant i l’adolescent.

El reforç dels serveis i les prestacions del telèfon Infància Respon és conseqüència del protocol signat entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament sobre la prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.

Aquest protocol estableix el número 116 111 com a telèfon de referència per comunicacions de possibles situacions de maltractament les 24 hores del dia els 365 dies de l’any de forma gratuïta i totalment anònima, sense deixar rastre.
 
El Govern felicita els Mossos d’Esquadra per l’operació antigihadista “d’altíssim nivell” efectuada a Catalunya
 
La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha volgut transmetre públicament la felicitació en nom del Govern de la Generalitat al cos de Mossos d’Esquadra per l’operació antigihadista “d’altíssim nivell” que s’ha realitzat a Catalunya en les últimes hores.
 
Una operació policial, ha precisat Munté, que s’ha fet en coordinació amb el Cos Nacional de Policia, la policia federal de Bèlgica i la policia del Marroc. “El nostre reconeixement i confiança a totes elles, atès que és fonamental i imprescindible per eradicar la xacra del terrorisme gjhadista la màxima coordinació i l’existència d’espais de compartició d’informació i de cooperació”.
 
En aquest sentit, Munté ha recordat que el Govern de la Generalitat ha demanat reiterades vegades al ministeri de l’Interior convocar la junta de seguretat per avançar en la coordinació entre les forces policials estatals i catalanes, una demanda que encara no s’ha respost.
 
D’altra banda, Munté també ha expressat el condol i la condemna del Govern per l’assassinat d’una dona víctima de violència masclista ocorregut els darrers dies a la ciutat de Barcelona. “Refermem el compromís de les institucions catalanes i del conjunt de la societat per tal d’eradicar aquesta terrible xacra social”, ha assegurat la portaveu.
 
Munté: “L’objectiu claríssim del Govern és preservar i protegir els funcionaris públics, a tots els nivells”
 
A preguntes dels periodistes, la portaveu Munté ha volgut llançar un missatge de “tranquil·litat absoluta” als funcionaris: “L’objectiu claríssim del Govern és preservar i protegir els funcionaris públics, a tots els nivells”, ha assegurat la portaveu.
 
“Com a Govern el que ens correspon és garantir que els marcs jurídics que elabora el Parlament de Catalunya comportin les màximes garanties per a tothom. La voluntat és fer les coses molt bé en aquest trànsit d’una legalitat a una altra”, ha afegit.
 
Munté ha fet un crida a deixar fora del debat polític els funcionaris, que moltes vegades s’han trobat al mig de polèmiques públiques: “Aquest és un procés polític que demana eines polítiques al cent per cent. No va de funcionaris, sinó de polítics, i per tant les responsabilitat recauran sobre els polítics, no sobre els funcionaris, a qui el Govern es compromet a protegir” ha afirmat la portaveu.
 
“El Parlament és el responsable d’elaborar els marcs legals que donin seguretat jurídica al procés i el Govern el que vol és ser garant d’aquesta seguretat jurídica, pel que afecta funcionaris i ciutadania”. “Les lleis ens obliguen a tots, en cada marc vigent, amb la característica que aquest és un procés polític i les responsabilitats les assumim els polítics”, ha reiterat.
 
Munté ha lamentat de nou que, davant un procés polític com el que viu Catalunya, l’Estat només respongui amb la via judicial. En aquest sentit, ha esperat que la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, avui de visita a Tarragona per anunciar una inversió de 10,5 milions d’euros per als Jocs del Mediterrani, aprofiti les estades que té previstes a Catalunya per “escoltar i copsar” el “clam majoritari” dels ciutadans catalans per celebrar el referèndum.
 
La portaveu també s’ha mostrat crítica amb el nou anunci d’inversions del Govern espanyol a Catalunya: “La visita a Tarragona no deixa de ser una nova crònica sobre un anunci que no arriba o arriba molt tard, ja que els Jocs del Mediterrani s’han hagut de posposar per la negligència del Govern espanyol", ha denunciat.
 
El Govern reserva 11,5 milions d'euros per a contractes a centres especials de treball i empreses d’inserció social
 
El Govern també ha aprovat avui l’acord pel qual es fixen les quanties que han d’assolir els departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes autònoms i empreses públiques per al 2017 en la contractació reservada a centres especials de treball i empreses d’inserció social.
 
La reserva aprovada per a l’exercici 2017 és d’11,5 milions d’euros. Aquest import, que representa un increment del 32% respecte de l’any anterior, té com a finalitat facilitar l’accés general d’aquests centres i empreses a la contractació pública per tal de donar un suport institucional indirecte a la important tasca social que duen a terme.
 
L’increment establert aquest 2017 posa de manifest la voluntat del Govern d’impulsar una contractació socialment responsable, tal com reflecteix el compliment decidit dels objectius establerts l’any anterior per part dels departaments, organismes autònoms, empreses públiques i la resta d’entitats que integren el sector públic de la Generalitat de Catalunya.
 
 
 
El Govern aprova el Pla de Govern Obert, que facilita la transparència i  la participació ciutadana en l’elaboració de polítiques públiques
 
El Govern ha aprovat aquest dimarts el Pla de Govern Obert, que inclou totes les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya, destinades a la consolidació, la millora i l’enfortiment del govern obert en els pròxims dos anys. Durant el procés d’elaboració del Pla s’ha comptat amb la col·laboració i participació de tots els departaments de la Generalitat, associacions municipalistes i diversos ens públics competents en àmbits específics del govern obert.
 
Amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, el Pla permetrà avançar significativament en aspectes clau, com ara millorar la transparència, impulsar la reutilització de dades obertes i la incorporació de les visions plurals de la ciutadania en l’elaboració de les polítiques públiques.

  
El Govern fomenta el procés obert de participació dels ciutadans en els tràmits previs a l’aprovació de projectes de llei
 
El Govern ha aprovat un acord relatiu a l’oportunitat de les iniciatives legislatives del Govern i a la seva consulta pública. La regulació actual estableix dos tràmits anteriors a l’elaboració del text articulat d’un avantprojecte de llei, quan encara s’està valorant la conveniència de triar una opció normativa per resoldre un problema detectat, que són: l’acord previ del Govern sobre l’oportunitat de la iniciativa i una consulta pública a través del portal web de l’Administració, la qual es pot exceptuar en una sèrie de supòsits previstos a la llei.
 
Amb la voluntat de simplificar les tramitacions, el Govern ha acordat que l’acord previ sobre l’oportunitat d’elaborar un avantprojecte de llei haurà d’incorporar en la memòria preliminar un pronunciament sobre la procedència o no d’efectuar el tràmit de consulta pública prèvia, així com adaptar els continguts vigents de la memòria preliminar a la terminologia d’aquest mateix precepte, i fer servir la memòria preliminar que aprovi el Govern en la realització del tràmit.
 
  
El Govern incrementa els recursos per a l’alumnat amb discapacitat auditiva de cara al curs vinent
 
El Govern ha acordat avui autoritzar el Departament d’Ensenyament la contractació del servei d’interpretació en llengua de signes catalana (LSC) a l’alumnat amb sordesa que està escolaritzat a Catalunya en l’etapa postobligatòria en la modalitat bilingüe, durant el curs escolar 2017-2018, per un import total de 749.620 euros Això permetrà un increment de les hores setmanals d’intèrprets de les 840 actuals a 1.000 el curs vinent. Mitjançant aquest suport l’alumne té accés lingüístic als continguts curriculars i a qualsevol comunicació verbal que es produeixi en el context d’aula.
 
Els CREDA (Centres de recursos per a deficients auditius) són els responsables d’assignar aquest suport d’intèrpret a l’alumnat amb sordesa, adaptat a les necessitats educatives de l’educació postobligatòria i a les competències de l’alumnat en aquestes edats, i també de realitzar-ne el seguiment. En termes generals els CREDA són els serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular.
 
 
 
El Govern impulsa els Grups d’Acció Local del sector pesquer català en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca
 
 
El Govern ha acordat destinar 1.430.882,35 euros al finançament i correcte funcionament dels Grups d’Acció Local del sector pesquer (GALP), seleccionats en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020.
 
El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 obre una oportunitat per al desenvolupament local participatiu mitjançant la creació de Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP). Els GALP són els encarregats del disseny i el desenvolupament d’estratègies per a la gestió dels ajuts del FEMP en el seu àmbit territorial, de manera que la gestió sigui de baix a dalt, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix.
 
 
El Govern crea el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de tributs i cotitzacions socials que paguen les entitats del sector públic de la Generalitat
 
Finalment, el Govern ha aprovat la creació del Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. El Programa té per objectiu dissenyar i aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos i mecanismes interns en matèria d’obligacions tributàries i de cotitzacions socials que sigui comuna per a les diferents entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, així com per a les administracions locals de Catalunya i les universitats públiques catalanes que s’hi vulguin adherir, i centralitzar-ne la tramitació.
 
El sector públic  de la Generalitat està format per un elevat nombre d’entitats de diferent naturalesa que, en el seu conjunt, ingressen a l’Estat aproximadament 4.500M€ en concepte de tributs titularitat de l’Estat i cotitzacions socials. Actualment, però, no existeix un protocol d’actuació homogeni d’aquestes entitats pel que fa a les seves obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social  i altres ens de recaptació.
 
El Programa que ara es crea ha de permetre guanyar en eficiència i coordinació, d’acord amb el que estableix el Pla del Govern per a l’XI legislatura.

2  

Imatges

Foto de la reunió del Govern. Autor: Jordi Bedmar

Foto de la reunió del Govern. Autor: Jordi Bedmar 1098

Fotografia de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno

Fotografia de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno 1215

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa del Govern

3  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 248

Pla de Govern Obert en PDF

Pla de Govern Obert en PDF
PDF | 3069

Infografia Pla Govern Obert

Infografia Pla Govern Obert
PDF | 154