Roda de premsa

El Govern aprova el Pla de seguretat viària 2017-2019 amb l'objectiu de reduir les víctimes mortals un 45% respecte del 2010

query_builder   27 juny 2017 15:26

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el Pla de seguretat viària 2017-2019 amb l'objectiu de reduir les víctimes mortals un 45% respecte del 2010

  • Entre les actuacions principals del Pla cal destacar l’atenció psicològica immediata a les víctimes de sinistres viaris i la col·laboració entre les administracions i altres entitats públiques i privades
  • El Govern manté “intacte” l’objectiu d’adquirir urnes després de declarar desert el concurs per manca de solvència econòmica de les empreses i explorarà “altres vies”
  • L’Executiu també aprova una adaptació legislativa per regular els processos electorals de les cambres catalanes
Roda de premsa
El Govern ha aprovat el Pla de seguretat viària (PSV) 2017-2019, que prèviament havia rebut l’informe favorable de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària i de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària. Aquest Pla és “un instrument tècnic del Govern que té com a objectiu ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per tal d’aconseguir reduir la sinistralitat”, segons ha destacat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.  
 
Aquest document, així com el Pla de seguretat viària 2014-2016, s’inclou en el Pla estratègic de seguretat viària (PESV) 2014-2020, aprovat pel Govern el 14 de gener de 2014 i que es planteja una reducció del 50% de les víctimes mortals el 2020 respecte de les de l’any 2010, d’acord amb els objectius que marca la Unió Europea. Complementant aquesta fita, l’objectiu fonamental del Pla de seguretat viària 2017-2019 és la reducció del 45% de les víctimes mortals l’any 2019 respecte de l’any 2010. 
 
El PSV 2017-2019 també té uns objectius específics, tal i com ha detallat la portaveu Munté: “Reduir un  36% de ferits greus amb seqüeles de per vida; el 54% del nombre d'infants morts;  el 18% del nombre de víctimes mortals i ferits greus en motoristes; el 27% de víctimes mortals per atropellament; el 18% del nombre de víctimes mortals i ferits greus en jornada i anant i tornant de la feina; i el 9% del nombre de víctimes mortals en gent gran”. Així mateix, també promoure l'ús de la bicicleta sense que augmenti l'accidentalitat.
 
Entre les actuacions principals del Pla cal destacar l’atenció psicològica immediata a les víctimes de sinistres viaris a través del SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) i la col·laboració entre les administracions i altres entitats públiques i privades. Així mateix, com a col·lectius prioritaris d’actuació i protecció, es concreten els usuaris  vulnerables com els vianants, els ciclistes, els motoristes, les persones amb mobilitat reduïda, així com els infants i joves, i la gent gran.
 
També convé destacar que aquest PSV 2017-2019 es basa en els sis objectius estratègics del Pla estratègic 2014-2020: protegir els usuaris de la mobilitat i control eficaç de les conductes de risc; impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes); involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura; disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària que permetin la consecució de resultats; facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital; recerca + desenvolupament + innovació (R+D+I) a la seguretat viària.
 
Aquests sis objectius estratègics s’articulen en les 23 línies estratègiques i 52 projectes tractors fixats en el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020. Per tal de desenvolupar-ho, el Pla de seguretat viària 2017-2019, que té una durada de tres anys, es desplega en 125 accions o mesures concretes per reduir l’accidentalitat a la xarxa viària catalana.  
L’any 2016 va finalitzar amb el compliment de l’objectiu del Pla de seguretat viària 2014-2016 que establia una reducció d’un 30% en el nombre de víctimes mortals amb relació a l’any 2010. La reducció es va situar en el 31,9%. En concret, l’any passat hi va haver 231 persones mortes a la xarxa viària catalana- 153 en vies interurbanes i 78 en vies urbanes (dades a 24 hores)-. Per tant, s’ha arribat a aquest objectiu sol·licitat per la Unió Europea i s’ha superat.
 
El PSV 2017-2019 aprovat avui enllaçarà amb l’horitzó 2020 que marca el Pla estratègic de seguretat viària (PESV) 2014-2020  i que planteja una reducció del 50% de víctimes mortals respecte de les víctimes de l’any 2010, a banda d’altres objectius específics de reducció per a determinats col·lectius vulnerables; una fita que és un pas endavant per assolir el compromís amb la Visió 0, el repte d’aconseguir zero persones mortes i zero persones ferides greus per accidents de trànsit l’any 2050 i que també queda recollit en el PESV.
 
Gràfic
Aquest any 2017 han perdut la vida en un accident de trànsit  a la xarxa viària interurbana catalana un total de 64 persones, un 16,9% menys que el mateix període de l’any passat, quan es van registrar 77 víctimes mortals. Respecte del 2010, quan hi va haver 104 víctimes mortals, el decrement és del 38,5%.
 
 El Govern manté “intacte” l’objectiu d’adquirir urnes després de declarar desert el concurs per manca de solvència econòmica de les empreses i explorarà “altres vies”
 
La portaveu Munté ha explicat durant la roda de premsa que el Govern ha declarat desert el procediment d’homologació de les empreses per subministrar urnes en no haver pogut acreditar els requisits econòmics requerits en el plec de clàusules: “Aquest procediment d’homologació no ha reeixit per una qüestió relacionada amb la solvència econòmica  de les empreses que s’hi van presentar”, ha detallat Munté.
 
Aquesta és una eventualitat amb què el Govern ja comptava, atès que no es tracta d’un fet “extraordinari”: “Ha passat altres vegades que les empreses no han pogut acreditar tots els requisits tècnics o econòmics que requeria el contracte per proveir uns determinats serveis. La impossibilitat d’avançar per aquesta via ve donada per la incapacitat de les empreses de  complir amb els requisits que marca la llei i el plec de clàusules”, ha afirmat.    
 
Munté ha justificat la decisió de la taula de contractació per la necessitat que els procediments ofereixin les màximes garanties a les empreses que concursen “però també a la Generalitat”. “Les empreses han de ser capaces de complir l’encàrrec”, ha alertat.
 
Malgrat això, Munté ha assegurat que el Govern manté “intacte” l’objectiu d’adquirir urnes, motiu pel qual estudiarà “altres vies” legals per obtenir-les: “Evidentment que hi haurà urnes. La voluntat del Govern és fer un referèndum, i per fer un referèndum calen urnes”.
 
“Estem convençuts que ens empara la legalitat vigent i les competències que ens reconeix l’Estatut. Amb aquesta voluntat d’adquirir urnes per tots els futurs processos electorals que es produeixin a Catalunya, analitzarem la legislació i totes les vies legals que existeixen i optarem per la més garantista i la que permeti completar aquest objectiu de la manera més òptima”, ha declarat.
 
Davant la paralització del procés d’homologació d’empreses per al subministrament de les urnes, la portaveu Munté ha considerat que la querella “preventiva i sense base jurídica” de la Fiscalia “ja no té sentit”  i ha reclamat al ministeri fiscal que la “retiri”.    
  
Així mateix, Munté ha reiterat el “missatge d’absoluta tranquil·litat a totes les persones, físiques i jurídiques” que puguin contribuir a la celebració del referèndum i ha tornat a demanar a l’Executiu espanyol que cessi el “degoteig constant d’amenaces” contra empreses, funcionaris i voluntaris que “estan complint les seves obligacions en un marc d’estricta normalitat democràtica”.
 
Finalment, la portaveu del Govern també ha reclamat “dignitat democràtica” al  PSC perquè no sancioni els alcaldes que s’han posicionat a favor de la celebració del referèndum en els seus municipis: “Des del Govern ho entenem dins el marc de la normalitat democràtica. Son alcaldes que, per sobre de les sigles, representen la seva ciutadania i entenen que és necessari i perfectament democràtic que els catalans puguin votar”. “Agraïm i recolzem la iniciativa d’aquests alcaldes i estem convençuts que n’hi haurà molt més”, ha afegit.
 
 
El Govern aprova una adaptació legislativa per regular els processos electorals de les cambres catalanes

El Govern també ha aprovat avui una adaptació de la Llei de Cambres per regular els processos electores de les cambres catalanes. Aquesta modificació, introduïda mitjançant decret llei, és l’avantsala de l’Avantprojecte de llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, del qual l’Executiu també té prevista la seva aprovació en poques setmanes.
 
En resum, el nou Decret introdueix modificacions en el règim electoral de les cambres a nivell de: la composició del Ple d’aquests organismes, el mètode per elaborar els censos electorals i la limitació de mandats dels presidents. L’aprovació d’aquesta normativa permetrà a les cambres implementar les adaptacions escaients en els seus censos per poder afrontar el procés electoral definit per l’Estat, que s’inicia el proper 1 d’octubre.
 
El Govern aprova la creació de la Taula estratègica de les estacions de muntanya

El Govern ha aprovat avui la creació de la Taula estratègica de les estacions de muntanya, que serà el marc de col·laboració estable entre els actors públics i privats implicats en el funcionament, manteniment i desenvolupament d’aquestes estacions, principal motor econòmic a les comarques de muntanya dels Pirineus.
 
Un dels primers objectius serà la redacció d’un llibre blanc sobre les estacions de muntanya a Catalunya que proposi una política governamental tant a curt com a llarg termini.  Així mateix, analitzarà el posicionament del sector de la neu i les activitats de muntanya a les 10 estacions d’esquí alpí i 6 estacions d’esquí nòrdic existents, amb la finalitat de coordinar les accions de promoció institucional i maximitzar la seva eficàcia comunicativa
 
Altres acords del Govern

Finalment, el Govern ha aprovat l’acord pel qual es fa públic l’Índex de preus percebuts agraris (IPPA) corresponent a 2016, que té com a finalitat actualitzar les rendes dels contractes de conreu, i una subvenció d’1,5 milions d’euros a l’Ajuntament de Lloret de Mar, que ha de permetre executar una part de les actuacions previstes en el Pla operatiu de renovació d’aquesta destinació turística en el període 2017-2019. 
 
D’altra banda, el Govern ha acordat personar-se en el recurs d’inconstitucionalitat de l’Executiu espanyol contra el llibre sisè del Codi civil, que regula les obligacions i els contractes.

2  

Imatges

Foto de la reunió del Govern. Autor: Rubén Moreno

Foto de la reunió del Govern. Autor: Rubén Moreno 1244

Foto de la roda de premsa

Foto de la roda de premsa 194

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 354

undefined
undefined
undefined
undefined