Portaveu Turull

El Govern aprova el Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

query_builder   1 agost 2017 14:59

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

  • Serà l’estructura d’Estat que regularà les polítiques de la Generalitat sobre medicaments d’ús humà i veterinari, productes sanitaris i cosmètics
  • El Govern també aprova un decret llei amb noves mesures per lluitar contra l’intrusisme en el sector del taxi
  • Turull titlla d’”indecència política i jurídica” la suspensió de la reforma del reglament del Parlament i anuncia que el Govern es personarà davant el Tribunal Constitucional “en defensa de les institucions catalanes” i de “la igualtat davant la llei”
  • El portaveu del Govern condemna l’assalt al bus turístic i veu “malintencionat” que es vinculi amb el procés
  • El Govern reclama a Aena i a la Delegació del Govern espanyol que resolguin el conflicte laboral a l’aeroport
Portaveu Turull
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris. Un organisme autònom, adscrit al Departament de Salut, que esdevindrà “l’estructura d’Estat que regularà totes les competències de la Generalitat en matèria de medicaments d’ús humà i veterinari, productes sanitaris i cosmètics”, segons ha destacat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.
 
La creació de l’Agència respon a l’objectiu de centralitzar en una entitat única totes les activitats relacionades amb els productes farmacèutics i el personal que les duu a terme, i haurà de garantir que qualsevol mesura que pugui afectar aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i d’estímul de la generació de coneixement.
 
En aquest sentit, Catalunya entén que la política farmacèutica i del medicament ha d’abastar tota la cadena del medicament des d’una visió assistencial i de salut, i ha de considerar el medicament com una inversió en resultats en salut des d’una perspectiva terapèutica i de gestió clínica, i no només com a despesa.
 
Les principals funcions de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris seran les següents:
 
·       Fomentar l’ús racional i eficient dels medicaments i dels productes sanitaris mitjançant criteris d’ús, informació i sistemes d’avaluació i control d’aquest ús.
 
·       Dissenyar, coordinar i impulsar la política d’accés als medicaments que ha d’implementar el Servei Català de la Salut (CatSalut) amb els diferents proveïdors del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 
·       Facilitar i garantir l’accés als medicaments i productes sanitaris d’ús humà i ordenar la prestació farmacèutica amb criteris d’equitat, sostenibilitat i eficàcia.
 
·       Complir la normativa sobre vigilància de la seguretat i gestió del risc dels medicaments d’ús humà i veterinari, i dels productes sanitaris i cosmètics.
 
·       Vetllar perquè la informació, la promoció i la publicitat dels medicaments i els productes sanitaris s'ajustin a criteris de veracitat i no indueixin a consum.
 
·       Inspeccionar i controlar els medicaments i els productes sanitaris, cosmètics, entre d’altres, incloent-hi l’adopció de mesures cautelars i sancionant quan correspongui.
 
Nous tractaments
 
Un dels àmbits estratègics de la nova Agència serà l’accés als nous medicaments. Davant la demanda de la societat d’un accés ràpid a aquests nous medicaments i productes sanitaris, cal garantir una bona coordinació amb els sectors i les institucions de l’àmbit públic i privat, per tal que la disponibilitat de nous tractaments es produeixi de manera àgil i amb el nivell més alt de seguretat possible per als ciutadans.
 
És necessari, per tant, establir procediments que garanteixin que les decisions que regulin l’accés als medicaments autoritzats estiguin basades en els principis d’objectivitat, equitat, independència i transparència, i en criteris científics i clínics de racionalitat.
 
La importància industrial del sector farmacèutic a Catalunya, la projecció i contribució del territori a la innovació en el terreny europeu i mundial, i el creixement i el valor social, fan palesa la necessitat d’alinear els objectius públics i privats en el desenvolupament i l’accés a noves teràpies en l’àmbit del territori. De fet, resulta estratègicament oportú afavorir i augmentar l’activitat investigadora biomèdica dels nostres hospitals i centres de recerca en tots els àmbits, des de la recerca més bàsica a la translació clínica i epidemiològica, i afavorir el creixement del teixit investigador del país i l’activitat industrial que desenvolupa el sector farmacèutic a Catalunya.
 
El Govern aprova un decret llei amb noves mesures per lluitar contra l’intrusisme en el sector del taxi
 
En la reunió d’avui, el Govern també ha aprovat un decret llei amb mesures urgents per ordenar els serveis de transport de viatgers emparats per autoritzacions de vehicles de transport amb conductor (VTC). El text se centra en els vehicles de fins a nou places i vol ordenar la convivència entre aquests VTC i el sector del taxi. Es tracta de garantir el correcte desenvolupament de la mobilitat amb aquests tipus de vehicles, la seguretat jurídica de l’entorn en el qual es presten els serveis i els drets dels usuaris que trien una o altra modalitat de transport.
 
 
Amb l’aprovació d’aquest decret llei “es dona resposta a la inquietud i a la inseguretat jurídica creada per la no regulació de l’Estat en aquest àmbit, que havia generat especulació i desordre en el sector”, ha justificat Turull.
 
Les mesures contingudes en el Decret llei entraran en vigor de manera gairebé immediata, al dia següent de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), sens perjudici que després les convalidi el Parlament.
 
El Decret llei es basa en dos textos legislatius: la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, i la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
 
En concret, preveu les següents mesures:
 
1.     Les autoritzacions VTC domiciliades a Catalunya només es podran transmetre passats dos anys des del seu atorgament. D’aquesta manera es vol evitar que determinades empreses accedeixin a la titularitat d’aquestes autoritzacions només per transmetre-les amb finalitats especulatives i no per operar.
 
2.     Es crearà un registre electrònic al qual les empreses que gestionin VTC hauran de comunicar els serveis que tenen previstos prestar acreditant la seva contractació prèvia. Així, hauran de facilitar les dades del contractant i del prestador del servei; el lloc i la data de celebració del contracte, i el full de ruta, amb l’hora, data i lloc d’inici i finalització del servei.
 
D’aquesta manera, s’impedirà que aquest tipus de vehicles captin viatgers mentre circulen pel carrer o mentre estacionen en ports, aeroports o estacions de tren.
 
3.     Es crea un distintiu que els vehicles de lloguer amb conductor hauran de dur enganxat a la part inferior dreta del parabrisa davanter del vehicle. La identificació facilitarà la tasca dels inspectors i la lluita contra l’intrusisme. Les empreses disposaran de dos mesos des de l’entrada en vigor del Decret llei per obtenir aquest distintiu.
 
4.     El Decret llei es completa amb el següent règim sancionador:
 
·       Les empreses de VTC amb autoritzacions d’altres comunitats autònomes que prestin més d’un 20% dels seus serveis a Catalunya es podran multar amb 4.000 euros (infracció greu).
·       L’incompliment de l’obligació de comunicar al registre electrònic la realització del servei constituirà una infracció lleu, sancionada amb multes de fins a 1.000 euros.
·       L’incompliment de l’obligació de dur el distintiu es podrà multar amb 2.000 euros (infracció greu)
 
El Govern es personarà davant el Tribunal Constitucional per defensar la reforma del Reglament del Parlament
 
El Govern ha acordat personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel president del Govern de l'Estat contra l'apartat segon de l'art. 135 del Reglament del Parlament de Catalunya “en defensa de les institucions catalanes i de la iniciativa legislativa dels representats dels ciutadans catalans”. Mitjançant providència de 31 de juliol de 2017 el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit la impugnació del Govern de l'Estat, i ha acordat la suspensió cautelar de la reforma del Reglament aprovada la setmana passada  pel Parlament de Catalunya.  Cal recordar que si el President del Govern de l’Estat, en el moment de formular un recurs d’inconstitucionalitat, opta per invocar l’art. 161.2 de la Constitució, l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional del recurs, comporta la suspensió automàtica dels preceptes impugnats tal com preveu l’article 161.2 de la Constitució.
 
El portaveu del Govern ha considerat el recurs de l’Estat i la suspensió del Tribunal Constitucional “una indecència des del punt de vista jurídic i polític, perquè ens ve a dir que els catalans no som iguals davant la llei que la resta de ciutadans”. “Amb aquest recurs, l’Estat ha fet saltar pels aires la igualtat davant la llei”, ha assegurat Turull, perquè “el problema no és com es tramita, sinó el que es tramita”
 
En aquest sentit, el portaveu ha recordat que 14 dels 17 parlaments autonòmics inclouen en els seus reglaments el procediment de lectura única per a la tramitació de les iniciatives legislatives, així com el mateix Congrés dels Diputats. Per aquest motiu, Turull ha afirmat que el recurs i la suspensió del TC “formen part de la persecució preventiva i ideològica per part de l’Estat”.
 
Davant d’aquestes actuacions, Turull ha advertit a l’Estat que el Govern no cessarà en la seva voluntat de celebrar el referèndum el proper 1 d’octubre: “Si es pensen que ho deixarem estar, van equivocats. Serà un nou error del Govern de l’Estat i del seu braç executor, el TC”.
 
La decisió de l’Executiu català de personar-se en el recurs d’inconstitucionalitat contra la Reforma del Parlament ha estat adoptada a  proposta del conseller de la Presidència i del conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.
 
Davant l’admissió a tràmit d’aquest recurs, el Govern ha decidit personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat tot formulant les accions i al·legacions que procedeixin i, especialment, les següents:
 
·       Formular un recurs de súplica contra la providència del Tribunal Constitucional de data 31 de juliol de 2017, per la qual s'ha admès a tràmit el recurs, i per la qual s'acorda suspendre el precepte impugnat, a fi que es deixi sense efecte aquesta providència i s'inadmeti a tràmit el recurs formulat, de manera que s'impedeixi l'abús de dret que resulta del plantejament del recurs amb invocació de l'art. 161.2 CE.
 
·        Subsidiàriament, per si no fos estimada l'anterior pretensió, formular les al·legacions pertinents en defensa de la constitucionalitat del precepte recorregut del Reglament del Parlament de Catalunya, i instar l'aixecament de la suspensió de la seva aplicabilitat i eficàcia"
 
El Govern reclama a Aena i a la Delegació del Govern espanyol que resolguin el conflicte laboral a l’aeroport
 
El Govern també ha manifestat preocupació per com s’està tractant el conflicte laboral a l’aeroport de Barcelona. Segons ha explicat el portaveu Turull, la qüestió s’ha abordat en la reunió de l’Executiu després que els primers intents de resolució del problema hagin fracassat per incompareixença d’Aena. “La Generalitat l’únic que pot fer és mediar i ho vol fer, però per mediar cal que hi hagi les dues parts. Demanem a Aena que actuï amb celeritat i que la Delegació del Govern no se’n vagi de vacances deixant pendent aquesta qüestió”.
 
Per al portaveu, “no pot ser que un conflicte laboral afecti la qualitat del servei. Mentre no se soluciona, la Guàrdia Civil farà molt més servei als ciutadans a l’aeroport que buscant o perseguint urnes”.
 
Turull condemna l’assalt al bus turístic i veu “malintencionat” que es vinculi amb el procés
 
D’altra banda, el Govern també ha condemnat els darrers assalts contra un bus turístic i un servei de lloguer de bicicletes a la ciutat de Barcelona: “Condemnem sense matisos aquest tipus d’actuacions i engegarem les vies jurídiques de personació un cop hi hagi denúncia per part de TMB. Demanem que es replantegin accions com aquestes, que són absolutament condemnables. La solució dels conflictes sempre la farem amb l’ús de la política”, ha assegurat Turull.
 
El portaveu també veu “malintencionat” que es vulgui vincular l’atac a bus turístic amb el procés: “No farem el joc a qui vulgui barrejar naps amb cols. Si na cosa caracteritza el procés és que es tracta d’un moviment pacífic”, ha remarcat.
 
Finalment, Turull ha explicat que el conseller de Cultura, Lluís Puig, ha informat el Govern sobre la necessitat de mantenir els recursos derivats del cànon digital, ara suspès pel TC, que es destinaven al sector audiovisual. “És un sector emergent i absolutament necessari, i el Govern no el deixarà caure”, ha afirmat. En aquest sentit, el conseller de Cultura i el vicepresident i conseller d’Economia analitzaran les diferents alternatives disponibles.
 
Altres acords del Govern
 
Altres acords destacats que el Govern ha aprovat avui són l’impuls a l’elaboració del Pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya, l’aprovació del Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2017; l’aprovació del Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya VENTCAT i del programa de mesures associat al Pla de Gestió del Risc d’Inundació; la implantació del grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir a Igualada i la concessió de les distincions Jaume Vicens Vives 2017 a la qualitat docent a professors i projectes de les universitats catalanes
 
Finalment, el Govern ha nomenat Martí Barberà nou director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, i Rosa Artigal com a  directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
 

2  

Imatges

Foto de la reunió del Govern. Autor: Rubén Moreno

Foto de la reunió del Govern. Autor: Rubén Moreno 1180

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno 847

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 448

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined