Govern

El Govern acorda iniciar actuacions legals per reclamar a l'Estat els ingressos de l'any 2019 pendents de transferir

query_builder   27 agost 2019 15:31

thumb_up Acords del Govern

El Govern acorda iniciar actuacions legals per reclamar a l'Estat els ingressos de l'any 2019 pendents de transferir

·           L’Executiu català considera que el Govern espanyol en funcions vulnera la llei en incomplir les seves obligacions financeres envers la Generalitat
 
·           El deute d’Hisenda s’eleva a 1.317 M€, procedents de la millor recaptació del 2019 i d’una part de l’IVA del 2017 que s’havia de liquidar aquest any
 
·           La portaveu del Govern confia que la Diada sigui “una primera resposta a qualsevol sentència que no sigui absolutòria”
Govern

El Govern ha acordat avui iniciar accions legals contra el Govern de l’Estat per l’impagament d’una part dels recursos del sistema de finançament que el ministeri d’Hisenda havia de transferir a la Generalitat aquest any. La consellera de la presidència ha denunciat que  “el Govern espanyol en funcions està vulnerant la llei en incomplir les seves obligacions financeres envers la Generalitat” i per això pren aquest acord que és el pas previ a la presentació d’un recurs contenciós-administratiu.
 
L’executiu català considera que el Govern espanyol, actualment en funcions, està incomplint les responsabilitats financeres envers la Generalitat que fixa la llei 22/2009, reguladora el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia. D’acord amb la llei, l’Administració General de l’Estat està obligada a fer efectius els lliuraments a compte (bestretes) perquè les comunitats puguin fer front a les seves obligacions legals, i aquests lliuraments s’han d’actualitzar en funció de l’evolució prevista de la recaptació.
 
Malgrat que el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2019 va ser rebutjat, el seu l’avantprojecte sí que va ser aprovat pel Consell de Ministres, raó per la qual es compleix el requisit establert a la llei 22/2009 perquè les bestretes es facin efectives. Tanmateix, a hores d’ara la bestreta del 2019 no ha estat actualitzada, el que comporta un perjudici per a la tresoreria de la Generalitat.
 
“Aquesta actuació d’avui no és cap improvisació” ha recordat la portaveu, perquè  el 22 de febrer passat, el departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ja va remetre un requeriment al ministeri d’Hisenda exposant aquest perjudici i sol·licitant l’actualització de la bestreta, requeriment que ha estat desatès.
 
El Govern espanyol al·lega que l’actualització no és possible perquè es troba en funcions, però l’Executiu català considera que aquest argument legal no pot ser admès, ja que els ingressos sol·licitats constitueixen una acció d’administració ordinària i, per tant, una obligació legalment exigible fins i tot per a un Govern en funcions.
 
Els recursos retinguts s’eleven a 1.317 M€, que inclouen 874 M€ corresponents a l’actualització de la bestreta per la millor recaptació tributària de l’any 2019 i 443 M€ procedents d’un canvi normatiu en la gestió de l’IVA que Hisenda va introduir l’any 2017 i que va provocar una pèrdua per a les comunitats equivalent a la recaptació d’un mes. Aquest deute s’hauria d’haver retornat l’any 2019, amb la liquidació de l’IVA de l’exercici 2017. 
 
La portaveu del Govern ha assegurat que tot i que el mateix ministeri reconeix que aquesta situació és problemàtica, i que perjudica els comptes de la Generalitat – i de molts governs de comunitats autònomes,  “alhora  ens reclama reajustaments en la despesa, per complir uns objectius que amb els seus impagaments fan encara més difícils”.
 
Budó ha recordat que des de l’any 2014 el Govern de l’Estat està incomplint amb les seves pròpies lleis, no havent reformat el finançament autonòmic, i ara, a més, incompleix amb els pagaments. I “els veritables perjudicats pels seus incompliments són els ciutadans i les ciutadanes” ha conclòs..
 
Decret d’acreditació de prescripció infermera

El Govern també ha donat avui llum verda al decret d’acreditació de prescripció infermera, “una regulació absolutament pionera”, que permetrà que els més de 45.000 infermers i infermeres de Catalunya puguin acreditar-se per indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà. Aquest decret, el primer text normatiu català que regula la prescripció infermera en el sistema sanitari català, detalla el procediment que hauran de seguir els professionals per acreditar-se.
 
En aquest sentit, d’acord amb el Reial Decret estatal, per aconseguir l’acreditació hauran de complir dos requisits. El primer serà disposar del títol de Grau d’Infermeria o un d’equivalent, i el segon requisit serà o bé acreditar un mínim d’un any d’experiència professional com a infermer o ‒si no és compleix aquest requisit‒ haver superat un curs d’adaptació, que està elaborant el Departament de Salut conjuntament amb el Consell de Col·legis d’Infermeres de Catalunya, i que s’impartirà de manera gratuïta als i les professionals que no puguin acreditar l’antiguitat exigida.
 
L’acreditació podrà ser atorgada per cures generals per al col·lectiu d’infermers i infermeres no especialistes, o per cures especialitzades per als especialistes. Des del moment que l’obtinguin, aquesta acreditació ja capacitarà els infermeres i les infermeres per indicar, usar i autoritzar la dispensació de productes sanitaris i de medicaments no subjectes a prescripció mèdica. Això suposa un ventall de més de 4.700 productes sanitaris finançats, com ara apòsits, gases i bosses d’ostomia, i més de 1.000 medicaments que no necessiten prescripció mèdica, la gran majoria dels quals no finançats.
 
Tots els tràmits per acreditar-se seran electrònics i hauran de ser els mateixos professionals els que els sol·licitin. Ara bé, com que la major part dels infermers i infermeres que treballen a Catalunya ho fan en el sistema públic de salut ‒uns 30.000 aproximadament‒ el Decret preveu un procediment extraordinari i més àgil per aquests professionals durant els primers quatre mesos després de la seva entrada en vigor. En concret, els infermers i infermeres que treballin en centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), i que en el moment de l’entrada en vigor del Decret portin més d’un any treballant-hi, no s’hauran de preocupar de tramitar la seva sol·licitud ja que seran els propis centres els que faran els tràmits, amb el consentiment previ dels professionals. D’aquesta manera, “es preveu tenir acreditats tots els infermers del SISCAT abans de finalitzar l’any”.

En el cas dels infermers que treballin a centres del SISCAT, l’ordre de dispensació infermera dels medicaments i productes sanitaris s’incorporarà a la recepta electrònica, integrada en el pla de medicació del pacient. Per poder-la fer efectiva, en els propers mesos el Servei Català de la Salut (CatSalut) completarà l’adequació de l’aplicatiu informàtic de la recepta electrònica.
 
El desplegament de la prescripció infermera és una de les prioritats del Departament de Salut perquè pretén donar cobertura jurídica a actuacions que ja fan actualment aquests professionals en el seu dia a dia i que estan orientades a la millora de la qualitat i la continuïtat assistencials. Per aquest motiu, l’aprovació d’aquest Decret, que respon a un dels compromisos del Pla de Govern d’aquesta legislatura, és un primer pas necessari però no suficient per donar plena cobertura jurídica a les actuacions d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris. En concret, en relació a les actuacions amb medicaments subjectes a prescripció mèdica ‒que són la majoria de medicaments que els infermers utilitzen en les seves pràctiques professionals quotidianes‒, encara s’està pendent que el Ministeri aprovi els protocols i guies de pràctica assistencial en què s’ha d’emmarcar l’ús d’aquests medicaments per part dels infermers i infermeres.
 
“Qualsevol sentència que no sigui l’absolució es una sentència injusta”

La consellera de la presidència ha explicat que durant la reunió del Consell Executiu el president Torra ha reiterat la voluntat,  manifestada en la seva conferència a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada, de treballar per donar una resposta unitària a les diferents situacions polítiques que es produiran aquesta tardor. Una resposta que ha de ser de “confrontació democràtica” que no vol dir altra que cosa que “afrontar políticament un problema que és polític”. “Vol dir no cedir davant la repressió  a la que som sotmesos i no acceptar cap sentència que no sigui l’absolució”. Qualsevol sentència que no sigui l’absolució, ha assegurat la portaveu, “és una sentencia injusta que no es pot acceptar des del Govern”. En aquest sentit, la consellera Budó ha expressat el desig que “aquesta Diada sigui una primera resposta a qualsevol sentència que no sigui absolutòria”.
 
En tot cas la consellera Budó ha deixat clar que la proposta del president és “compatible amb el diàleg perquè confrontar democràticament no exclou que es puguin dur a terme accions de diàleg”. Budó ha volgut deixar clar que no hi ha en aquest moments “cap escenari que faci pensar que una resposta a la sentència sigui la convocatòria d’unes eleccions”.
 
La Generalitat liderarà el projecte europeu INTERREG EUROPA-START EASY
El Govern ha aprovat la participació de Catalunya en el projecte europeu INTERREG EUROPA – START EASY, una iniciativa liderada per la Generalitat amb l’objectiu d’identificar bones pràctiques que propiciïn l’entorn per la millora de la competitivitat empresarial, oferint eines intel·ligents que possibilitin de forma fàcil i àgil la creació d’empreses.
La Generalitat —a través del Departament d’Empresa i Coneixement i en l’àmbit  d’actuació de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE)— participa conjuntament amb 7 entitats municipals, regionals i estatals de diversos països de la Unió Europea. Els socis de projecte busquen facilitar significativament la creació d’empreses que contribueixi a millorar la competitivitat i augmentar l’ocupació a la UE.
 
Catalunya lidera aquesta iniciativa europea, amb la voluntat de continuar avançant en noves eines tecnològiques que possibilitin serveis proactius de l’administració. Aprofitant la circumstància que Catalunya és el primer hub d’startups del sud d’Europa, amb més de 1.300 empreses, el projecte es focalitza en aquest tipus d’empresa de base tecnològica, tot i que la intenció és aplicar els resultat al conjunt del sector empresarial català.
 
Per assolir aquest objectiu, el projecte establirà un procés d'aprenentatge i coneixement interregional exhaustiu, basant-se en les estratègies existents, en les capacitats actuals de les 8 regions / països associats i en les lliçons que s’aprenguin de l’intercanvi realitzat durant el projecte.
 
Aquest esforç cooperatiu interregional facilitarà la identificació conjunta de la regulació intel·ligent, els procediments innovadors i les eines de suport eficaç per a la creació empresarial així com, la millora de l’ecosistema de la política administrativa que afectarà a totes les empreses ubicades a les regions participants.
 
 La subvenció europea total per aquest projecte START-EASY ascendeix a 1.592.641,00 euros, dels quals 433,789,00 euros es destinaran a la Generalitat.
El programa Interreg Europa ajuda a connectar les administracions públiques locals i regionals de tota Europa en trobades per tal de compartir les iniciatives i projectes destinats a desenvolupar i oferir millors polítiques d'inversió.
 
Per tal de fer possible aquest intercanvi d’idees i experiències sobre les polítiques públiques, el programa dóna suport financer als participants que vulguin impulsar accions destinades a:
o   reforçar la recerca i la innovació
o   Millorar de la competitivitat de les pimes
o   Suport al canvi cap una economia baixa en carboni
o   Protegir el medi ambient i promoure l’ús eficient dels recursos
 
Adjudicat el concurs de selecció de les mútues d’accidents i malalties professionals del personal de la Generalitat
També avui el Govern ha adjudicat el concurs de selecció de les mútues d’accidents i malalties professionals que cobriran les contingències del personal de la Generalitat a partir de l’1 d’octubre de 2019.
 
El Govern ha adjudicat el concurs per subscriure els convenis amb les mútues col·laboradores amb la seguretat social que han de cobrir les contingències d'accidents de treball i malalties professionals per al personal subjecte al règim general de la seguretat social de la Generalitat i els seus ens vinculats. Els convenis entraran en vigor a partir del proper 1 d’octubre.
El procediment de selecció es va iniciar l’abril passat i van concórrer sis mútues. Un cop revisada la documentació, la Mesa de contractació va resoldre admetre totes les propostes, en considerar que les sis complien els requisits tècnics i documentals establerts a l’expedient. Els convenis estan classificats en sis lots, que s’han adjudicat, en funció de la puntuació obtinguda en el procés, a sis mútues: Asepeyo, Mutual Midat Cyclops, Activa Mútua 2008, Mútua Intercomarcal, Mútua Universal Mugenat i Egarsat.
 
Els convenis subscrits es podran prorrogar anualment, fins a un màxim de nou  vegades, de forma que la durada total serà com a màxim de deu anys. El darrer procés de selecció de mútues es va portar a terme l’any 2008.
 
L’acord de Govern també estableix que la Direcció General de Funció Pública i la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor constituiran una Comissió de seguiment dels convenis —integrada per representants de la Generalitat i de les mútues— per tal de valorar la gestió realitzada, l’anàlisi de sinistralitat i de reclamacions i l’establiment de mesures per a la defensa i protecció dels interessos dels treballadors accidentats.
 
Altres Acords
En matèria de cultura avui el Govern ha acordat Declarar associació d’interès cultural l’Associació LiceXballet. Aquesta associació, constituïda l’any 2012 a iniciativa d’un grup de ballarins i ballarines que havien estat membres del Ballet del Gran Teatre del Liceu, té com a finalitats principals la recuperació de la memòria històrica del Ballet del Gran Teatre del Liceu, donar suport als seus ex-ballarins i ballarines, obtenir un fons documental propi; organitzar activitats que serveixin per difondre el coneixement de la dansa, tant a nivell nacional com internacional i promoure la trobada amb professionals, associacions i organismes del sector. La seva creació va estretament lligada al nom de Joan Magrinyà Sanromà, mestre i coreògraf i una de les figures més rellevants de la història del ballet a Catalunya i a l’Estat espanyol, que fou membre del cos de ball del Gran Teatre del Liceu des de 1926 i des de 1937 passà a ser-ne el director .
 
Finalment, en l’àmbit de l’educació, el Govern ha aprovat l’adhesió a un programa per promoure la robòtica i el pensament computacional als centres educatius. Es tracta del programa Escola de pensament computacional –Arduino CTC, del Ministeri d’Educació i la Fundació “la Caixa”. D’aquesta manera, el Govern vol afavorir aquelles iniciatives que desenvolupin projectes d’innovació pedagògica per tal d’estimular l’aprenentatge, les habilitats i l’èxit escolar de tots els alumnes, especialment a través de la recerca relacionada amb l’ús de les tecnologies. El programa pretén oferir recursos educatius, formació i solucions tecnològiques als docents per tal que ho puguin incorporar a les seves pràctiques a través de la programació i la robòtica. Els centres reben un kit amb material de hardware obert per poder implementar experiments pràctics. 
La participació en aquest projecte contribueix a desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit digital, i afecta tant a l’educació primària com a l’educació secundària, per tal d’integrar el pensament computacional, la programació i la robòtica en les diferents etapes.
 

2  

Imatges

Foto de la roda de premsa

Foto de la roda de premsa 105

Foto de la reunió de Govern

Foto de la reunió de Govern 325

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern

Acords de Govern
PDF | 482

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined