Augmenten les indemnitzacions per violències masclistes.

Igualtat i Feminismes augmentarà notablement les indemnitzacions per violència masclista i ampliarà les situacions en què es poden rebre

query_builder   24 novembre 2022 16:09

event_note Nota de premsa

Igualtat i Feminismes augmentarà notablement les indemnitzacions per violència masclista i ampliarà les situacions en què es poden rebre

  1. Es reconeixerà per primer cop la violència vicària, es facilitaran els criteris d’accés, es simplificaran els tràmits i seran compatibles amb la Renda Garantida de Ciutadania
  2. S’hi podran acollir moltes més dones perquè ja no hauran d’acreditar lesions ni seqüeles amb un comunicat mèdic.
  3. Per primer cop les mares que hagin perdut una criatura per violència vicària tindran dret a una indemnització de 39.838,65€ i n’hi haurà prou amb les diligències policials.
  4. La mitjana de les indemnitzacions dels fills i filles de dones assassinades per violència masclista passaran de 6.639€ a 39.838,65€ i no caldrà presentar sentència judicial.


Augmenten les indemnitzacions per violències masclistes.{"name":"2022/11/24/16/05/f910e35d-e517-4e7b-98b1-5d2fc43ff6ce.jpg","author":"Conselleria d'Igualtat i Feminismes.","type":"0","location":"0","weight":70712}

Amb l'aprovació dels pressupostos, el Departament d’Igualtat i Feminismes incrementarà les indemnitzacions per violència masclista i es reconeixerà per primer cop el dret de la mare a ser indemnitzada per l’assassinat del seu fill o filla. Alhora, se simplificaran els tràmits per rebre les indemnitzacions, i es faran compatibles amb poder cobrar al mateix temps la Renda Garantida de Ciutadania. Aquestes mesures permetran ampliar el nombre de dones que es podran acollir a les indemnitzacions.

“Les prioritats polítiques es mesuren amb els recursos que s’hi destinen: per això estem redreçant el dèficit històric d’infrafinançament de les polítiques d’abordatge de les violències masclistes”, ha destacat la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, que ha aclarit que “tot i que mai es podrà compensar la violència patida amb diners, les indemnitzacions econòmiques són part del dret a la reparació”. “Tenim el compromís de destinar-hi tants recursos com calgui i quan calgui”, ha reblat.

Les mesures contribueixen a la reparació de les supervivents de violències masclistes, per tal que siguin autònomes i lliures per iniciar una nova vida. “L’increment notable de recursos ens permet fer més i millor prevenció i més i millor reparació”, ha continuat Verge, i ha afegit que amb aquests canvis en la Llei “fem un reconeixement institucional a la pèrdua per violència masclista d’una mare, un fill o una filla”.

Amb el pressupost de l’any 2022, el Departament ja va assumir el cost del sepeli, el trasllat o la repatriació en cas de feminicidis. Ara també es destinen recursos a millorar les vides de les dones supervivents de violències masclistes i dels seus fills i filles . “Actuacions com aquesta demostren la importància de tenir un Departament d’Igualtat i Feminismes, una estructura de primer nivell que respon amb solidesa davant les violències masclistes i que treballa activament en la seva prevenció amb l’objectiu d’erradicar-les”, ha reivindicat Verge.

Es garanteixen les indemnitzacions a totes les dones i filles i fills que s’hi puguin acollir. A més, els imports de les indemnitzacions augmentaran en funció dels increments de l’IRSC. “Des del Departament d’Igualtat i Feminismes, estem posant unes bases sòlides perquè aquest país no faci mai ni un pas enrere a l’hora de garantir els drets de les dones”, ha conclòs Verge. “Perquè la vida de les dones importa i perquè l’hem de poder viure amb plena llibertat”.


Increment de les indemnitzacions i simplificació dels tràmits

Tant l’augment de les indemnitzacions, com la simplificació dels tràmits per accedir-hi, tenen l’objectiu de contribuir a un millor acompanyament a totes les dones, fills i filles que viuen violències masclistes. Tot seguit es detalla com afecta als diferent supòsits que contempla la Llei 5/2008:

Dones supervivents de violències masclistes amb sentència ferma

En relació amb les dones supervivents d’alguna de les formes de violència especificades a la Llei 5/2008 i amb sentència ferma, no hauran d’acreditar lesions ni seqüeles amb un comunicat mèdic o sentència judicial per poder cobrar la indemnització. La simplificació del tràmit permetrà augmentar el nombre de dones que s’hi podran acollir, ja que moltes dones en quedaven excloses perquè la sentència no sempre recull les seqüeles derivades de la violència patida.

A més, sol·licitar un informe de seqüeles fora del circuit judicial resultava una revictimització, atès que calia tornar a relatar l’experiència viscuda. A això cal sumar-hi que l’informe sovint era impossible d’aconseguir, perquè les seqüeles havien sanat (pel propi procés de recuperació) o perquè la prova documental havia desaparegut. Aquesta simplificació del tràmit, per tant, permet avançar envers l’erradicació de la violència institucional que exerceixen les administracions i els poders públics, recollida tant en el Protocol Marc per una Intervenció amb Diligència Deguda en Situacions de Violència Masclista, aprovat aquesta setmana pel Govern, com pel Model d'Abordatge de les Violències sexuals, presentat també les darreres setmanes.

La indemnització prevista en aquests casos és de 3.319,8€ i es calcula amb l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC): 5 vegades l’IRSC mensual. A més, contempla una millora del 25% en dones amb discapacitat i dones seropositives (4.149,75€).


Filles i fills de dones assassinades per violència masclista

Específicament, les filles i fills de les dones assassinades per violència masclista, és a dir, fruit d’un feminicidi, rebran una indemnització que s'incrementa un 500%. Així, la mitjana de les indemnitzacions passarà de 6.639€ (10 vegades l’IRSC mensual) a 39.838,65€ (que suposa 5 vegades l’IRSC anual) i es revisaran d’acord amb aquest índex.

A més, se simplifica el tràmit per cobrar les indemnitzacions. Per primer cop, els fills i filles no hauran de presentar una sentència judicial per la violència masclista prèvia al feminicidi de la seva mare. Aquest canvi de requisit suposa un canvi important, atès que no tots els feminicidis tenen denúncies prèvies i, per tant, amb la modificació s’evita excloure de les indemnitzacions una bona part dels fills i filles que han perdut la mare.


S’indemnitzen els casos de violència vicària per primer cop

Per primera vegada es reconeix el dret de la mare a ser indemnitzada per l’assassinat del seu fill o filla. Les quanties de les indemnitzacions s’equiparen a les que reben els fills i filles de dones assassinades per violència masclista. Seran, per tant, de 39.838,65€, subjectes a 5 vegades l'IRSC anual.

Pel que fa al tràmit, a partir d’ara les diligències policials seran suficients per acreditar la violència vicària. Aquest reconeixement és molt rellevant perquè fins ara, si l’agressor se suïcidava no tenia lloc un procés judicial i, en conseqüència, la mare no tenia dret a ser indemnitzada.


Altres millores que incorpora la modificació de la Llei

Les indemnitzacions a partir d’ara seran compatibles amb ingressar la Renda garantida de ciutadania (RGC), per tal de garantir que cap supervivent de Catalunya hagi de renunciar a la indemnització per incompatibilitats o per motius de major interès econòmic.

A més, per facilitar l’accés a les indemnitzacions, el tràmit es podrà fer directament als serveis de la xarxa especialitzada del Departament d’Igualtat i Feminismes (preferentment, als Serveis d’Intervenció Especialitzada i als Serveis d’Informaicó i Atenció a les Dones), amb acompanyament del personal del servei. També es podrà fer a través de la web del Departament d’Igualtat i Feminismes.

Amb aquest canvi es modifica tant la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, com el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista. Aquestes indemnitzacions s’estableixen a l'article 47 de la Llei 5/2008, i a l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined