Direcció General de Comunicació

Protocol violències masclistes

El Govern aprova el Protocol Marc, un protocol de protocols, que fixa els estàndards i coordina les administracions per posar fi a la violència institucional vers les dones

query_builder   22 novembre 2022 13:12

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Protocol Marc, un protocol de protocols, que fixa els estàndards i coordina les administracions per posar fi a la violència institucional vers les dones

  1. Es revisaran i s’actualitzaran tots els protocols en l’àmbit de l’atenció mèdica, l’educació, l’espai públic i els entorns d’oci
  2. S’elaboraran nous protocols per a l’atenció primària dels serveis socials, el sector cultural, les universitats, ens locals i partits polítics amb perspectiva feminista
  3. S’estableixen per primera vegada circuits territorials a totes les vegueries per assegurar que els drets de les dones es garanteixen igual a tot el país


El Govern ha aprovat el Protocol Marc per una Intervenció amb Diligència Deguda en Situacions de Violència Masclista, que obligarà a partir d’ara tots els poders públics a complir uns estàndards en els seus protocols. A més, aquest “protocol de protocols” permet establir una coordinació en l’àmbit de país que asseguri que totes les respostes van alineades. Està impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, que lidera i coordina l’erradicació de les violències masclistes a Catalunya a través de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. El document es va presentar el mes de juliol passat a la Comissió Nacional per una intervenció coordinada contra la violència masclista (CNMV).

Des de llavors, ha recollit més de dues-centes aportacions d’expertes, entitats, professionals de l’àmbit i partits polítics que han contribuït a la seva millora tècnica i al consens institucional al voltant del document sorgit. El Govern l’ha aprovat finalment aquest dimarts, després que la CNMV l’aprovés formalment el 13 d'octubre. El Protocol Marc s’ha treballat durant tot el 2022 per tal d’actualitzar-lo des del punt de vista conceptual, normatiu i pràctic als avenços tant nacionals com internacionals. Aquest nou text substitueix i millora el seu predecessor, aprovat l’any 2009, que havia quedat obsolet davant els canvis normatius i socials.

L'objectiu del nou Protocol Marc és posar fi a la violència institucional, i per fer-ho proporciona unes bases comunes per a la intervenció dels poders públics en l’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, a partir d’un enfocament feminista. En aquest sentit, incorpora el concepte de la diligència deguda, el qual obliga les institucions i els poders públics a intervenir correctament per garantir els drets de les dones i del seu entorn proper (filles i fills, familiars, amistats, etc.). Es tracta d’un “protocol de protocols”, ja que estableix uns estàndards que caldrà que compleixin la resta de protocols, tant els sectorials i territorials com els protocols-guia o d’altres.

Novetats del Protocol Marc

El nou Protocol Marc suposa un canvi de paradigma en l’abordatge de les violències masclistes. Inclou formes de violència molt invisibilitzades recollides a la Llei 17/2020 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, com l'obstètrica, la digital, la vicària i la de segon ordre, així com nous àmbits en què es poden manifestar les violències, com el digital, la vida política, l'institucional i l'educatiu.

L'amplitud de l'àmbit de la violència institucional, en el qual el Protocol Marc aprofundeix, desborda la revictimització o victimització secundària incorporades fins ara i abasta, per exemple, les vulneracions dels drets sexuals i reproductius, la negligència o inadequació de la resposta davant casos d'assetjament que es produeixin en les administracions públiques, i l'ús institucional de la falsa síndrome d'alienació parental.

En aquest sentit, la incorporació del concepte de diligència deguda que recullen els convenis internacionals és clau, atès que interpel·la les institucions i els poders públics a complir el deure d’activar totes les mesures necessàries per garantir els drets de les dones, infants i adolescents, evitar la seva revictimització i assegurar la prevenció i reparació integrals de les violències masclistes. És a dir, té l’objectiu d’erradicar la ja citada violència institucional.

Alhora, s’introdueixen en el document conceptes de la Llei 17/2020 que modifiquen les intervencions i polítiques públiques, com la interseccionalitat o el reconeixement dels feminicidis, que també comprèn les induccions al suïcidi i els suïcidis a conseqüència de la pressió i violència exercida cap a la dona (art.5. Quart. g), així com el concepte de consentiment sexual (art.3.h).

El Protocol Marc planteja l’abordatge de les violències masclistes des d’un enfocament centrat en les necessitats i els drets de les dones, infants i adolescents en situació de violències masclistes, reconeixent-los com a titulars de drets i promovent la seva capacitat per actuar i la seva autonomia per decidir.

Què implica el nou Protocol Marc?

La creació del Protocol Marc fixa els estàndards que han de complir tots els protocols, instruments, circuits i serveis vinculats a l'abordatge de les violències masclistes. En aquest sentit, comprèn l’actualització i revisió de tots els protocols sectorials, tasca en què el Departament d’Igualtat i Feminismes ja hi està treballant conjuntament amb la resta de departaments competents. En serien un exemple els protocols d'abordatge de les violències en l’espai públic i els entorns d’oci, així com els pertanyents a l'àmbit de l’atenció mèdica o a l’educatiu (que ja està avançat).

A més, també s’estan elaborant nous protocols en sectors o àmbits en què no n’hi havia, conjuntament amb els Departaments responsables. Seria el cas del protocol-guia per al sector cultural, el d’àmbit universitari, el protocol per a l’atenció primària dels serveis socials o els destinats a ens locals i als partits polítics, per tal que aquests dos darrers cobreixin, a més del personal contractat, els càrrecs electes o eventuals i el personal de les empreses contractades (manteniment, neteja, serveis informàtics...).

El Protocol Marc també estableix les pautes per al treball en xarxa i coordinat al conjunt del país. La seva finalitat és evitar la duplicitat d’actuacions, la fragmentació d’instruments o la desconnexió dels circuits i serveis que, en darrer terme, també comporten una revictimització.

Cal destacar que, per garantir una bona coordinació entre tots els agents implicats del país, per primera vegada es compta amb circuits territorials a totes les vegueries. Hi participen els Serveis Territorials de tots els departaments implicats, càrrecs polítics i personal tècnic dels ens locals, responsables dels serveis, així com agents socials i entitats, amb la finalitat d’assegurar que les polítiques que es fan arreu del país i els diferents protocols van alineats.

Finalment, del Protocol Marc també se’n deriva l'elaboració de models d’abordatge d’algunes formes de violència masclista que fins ara havien rebut poca atenció. Aquí s’inclouen el Model d’Abordatge de les Violències Sexuals, presentat pel Departament la setmana passada, i els models corresponents per a l’abordatge del tràfic d'éssers humans constitutiu de violència masclista i pels matrimonis forçats, que es troben en una fase avançada de definició.

Document de consens amb un ampli recorregut participatiu

El procés participatiu per elaborar el Protocol Marc es va iniciar a principis de 2022 i s’ha allargat gran part de l’any. Durant el primer semestre, a partir de la iniciativa del Departament d’Igualtat i Feminismes es va contrastar el document amb professionals expertes i amb el Consell Nacional de Dones de Catalunya. A més, es va crear un grup interdepartamental per tal de consensuar tècnicament la proposta de modificació integral del protocol, de forma complementària al treball que també ha realitzat la Comissió de seguiment de la CNVM.

Després de la presentació del protocol el mes de juliol de 2022, es va compartir la proposta amb els partits polítics que formen part de la taula de treball del Pacte Nacional per a l’erradicació de les violències masclistes, així com amb totes les Meses institucionals i Comissions tècniques en què s’organitzen els circuits d’abordatge arreu de Catalunya, que van realitzar les seves aportacions, superant en total les dues-centes.

Augment del finançament contra les violències masclistes

El pressupost dedicat a les polítiques per combatre les violències masclistes es va duplicar amb el primer pressupost del Departament d’Igualtat i Feminismes, el del 2022, fins a assolir els 30,5 milions d’euros.

A més, els propers anys aquest increment encara serà més notable, ja que es passarà de 17,9 milions en el període 2018-2021 a 50,7 milions per al període 2022-2025. Amb aquest increment pressupostari es fa un salt quantitatiu en el finançament als ens locals, a través del contracte programa del Departament d'Igualtat i Feminismes, per a les polítiques d’atenció a les dones i contra les violències masclistes.

`