Portada Dossier Estadístic

L'Institut Català de les Dones publica el Dossier Estadístic sobre Violències Masclistes 2022

query_builder   24 novembre 2022 15:16

event_note Nota de premsa

L'Institut Català de les Dones publica el Dossier Estadístic sobre Violències Masclistes 2022

 1. 6 dels feminicidis s’han produït en l’àmbit de la parella o exparella i 4 en l’àmbit familiar
 2. Continuen augmentant les trucades al 900 900 120, que n’ha registrat més de 8.000 fins el mes d’agost
 3. S’incrementen en un 16,1% les dones ateses als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones el 2021 respecte l’any anterior.
 4. Els Serveis d’Intervenció Especialitzada han atès gairebé el doble de dones i filles i fills de gener a juny de 2022 que l’any passat en el mateix període de temps
 5. Segons el departament d’Interior s’han interposat més de 9000 denúncies en l’àmbit de la parella i familiar per

L’Institut Català de les Dones (ICD), a través de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, ha publicat avui el Dossier Estadístic sobre Violències Masclistes 2022. Els objectius d’aquest dossier són, d’una banda, visibilitzar l’impacte de les violències masclistesi, d’altra banda, ser un document de referència que posi de manifest la necessitat de recollir dades estadístiques per obtenir una fotografia de l’abast d’aquestes violències en les dones i les seves filles i fills. En aquesta línia, cal destacar que la recerca i l’anàlisi de les dades permet una aproximació més detallada a la realitat, punt clau per tal de garantir-ne el coneixement i ampliar l’acció per a l’erradicació de totes les formes de violències masclistes. La publicació d’aquest Dossier té lloc en el marc de la commemoració el proper dia 25 de novembre del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

En el Dossier Estadístic sobre Violències Masclistes 2022 es presenta un recull de dades que han estat seleccionades per la seva rellevància i robustesa, tenint en compte la implicació i l’experiència de les persones i els organismes dipositaris de les dades, com ara: diversos serveis del Departament d’Igualtat i Feminismes, el departament d’Interior, el Consell General del Poder Judicial, , el departament de Justícia, Drets i Memòria i el Ministeri de l’Interior. També s’hi inclouen les dadesde l’Enquesta de violències sexuals a Catalunya amb dades de l’any 2019.

Resum del Dossier Estadístic Violències Masclistes 2022

6 dels feminicidis s’han produït en l’àmbit de la parella o exparella i 4 en l’àmbit familiar

La violència contra les dones és una violació dels drets humans i constitueix un dels obstacles principals per aconseguir una societat igualitària i plenament democràtica. El feminicidi està conformat pel conjunt de fets violents misògins contra les dones que impliquen la violació dels seus drets humans, atempten contra la seva seguretat i posen en risc la seva vida.

 1. Des del gener fins al novembre de l’any 2022 s’han produït 10 feminicidis a Catalunya, dels quals 1 és un feminicidi vinculat (la filla d’una dona).
 2. En relació amb els àmbits, 6 dels feminicidis s’han produït en l’àmbit de la parella o exparella i 4 en l’àmbit familiar.
 3. Pel que fa a les denúncies prèvies, va haver-hi 3 denúncies prèvies en els feminicidis que es van produir en l’àmbit de la parella o exparella.
 4. L’edat mitjana de les dones assassinades a causa de la violència masclista en l’àmbit de la parella, els darrers deu anys, és de 43 anys. La mitjana d’edat des del gener fins al novembre del 2022 és de 45 anys.
 5. Les dones assassinades els darrers deu anys en l’àmbit de la parella tenien fills i filles a càrrec en un 48,9% dels casos de mitjana.
 6. Des del gener fins al novembre del 2022, el 16,7% de les dones assassinades tenien fills i filles a càrrec.
 7. Els feminicidis en l’àmbit de la parella s’han anat incrementant al llarg dels anys i els feminicidis en l’àmbit sociocomunitari han disminuït.

Continua l’augment de trucades a la línia telefònica 900 900 120, amb més de 8.000 fins a l’agost

L’atenció telefònica de la línia 900 900 120 i del correu electrònic 900900120@gencat.cat és un servei gratuït i confidencial, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Aquest servei atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones.

 1. Fins a l’agost del 2022, el telèfon 900 900 120, línia d’atenció contra les violències masclistes, ha realitzat 8.174 atencions, de les quals 6.949 han estat per motiu de violència masclista.
 2. El 85% de les consultes per motiu de violències han estat en l’àmbit de la parella, el 8% en l’àmbit familiar, el 5,2% en l’àmbit sociocomunitari i l’1,1% en l’àmbit laboral.
 3. Fins a l’agost del 2022, el 89,6% de les trucades al telèfon 900 900 120 per motiu de violència van ser per violència psicològica, el 33,5% per motiu de violència física, el 6,7% per motiu de violència econòmica i el 6,2% per motiu de violència sexual. Aquestes formes de violència s’han donat, en alguns casos, de forma simultània.

S’acaba de presentar la nova línia 900 900 120 que ofereix atenció psicològica les 24 hores i un primer assessorament jurídic, a més d’informació sobre violències masclistes. És a dir, quan es rep una trucada que requereix atenció psicològica instantània, una psicòloga o psicòleg especialitzada en violències masclistes i sexuals proporciona una primera atenció emocional en línia. A més, segons la situació de violència viscuda i les necessitats de la dona, se li facilita un primer assessorament jurídic. També es realitzen trucades de seguiment dels casos i es deriva a les dones als serveis de la xarxa d’atenció a les violències masclistes.

S’incrementen en un 16,1% les dones ateses als serveis d’informació i atenció a les dones el 2021

Les dones de Catalunya disposen de diversos serveis d'informació i atenció que funcionen coordinadament arreu del territori. Els punts ICD Obert de l'Institut Català de les Dones i els serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, informen sobre qualsevol matèria on es poden produir desigualtats o discriminacions de gènere, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones i, si escau, deriven cap a les entitats i organismes que en són responsables. Els serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD) estan presents als municipis de més de 20.000 habitants i a les capitals comarcals.

 1. Del total d’atencions realitzades pels SIAD a Catalunya, en un 24,7% s’ha detectat una situació de violència masclista.
 2. Durant l’any 2021, als serveis d’informació i atenció a les dones a Catalunya es van dur a terme un total de 120.876 atencions i es van atendre 25.639 dones, de les quals 6.240 es trobaven en situació de violència masclista.
 3. L’edat més freqüent entre les dones ateses als serveis d’informació i atenció a les dones a Catalunya és entre 30 i 45 anys, en un 45,7% dels casos.Augmenta el nombre de dones ateses respecte d’altres anys. L’any 2021 es van atendre 25.639 dones, un 16,1% més que l’any anterior. El 2020 es van atendre 22.082 dones, un 9,1% menys, per l’efecte del confinament, respecte al 2019. El nombre mitjà de dones ateses als serveis d’informació i atenció a les dones a Catalunya els darrers 12 anys ha estat de 28.476.

De gener a juny, els SIE han atès gairebé el doble de dones i filles i fills que l’any passat en el mateix període de temps

El nombre de serveis d’intervenció especialitzada (SIE) operatius ha anat augmentant des de l’aprovació de la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Especialment, del 2019 al 2020 ha passat de 8 a 17 serveis operatius.

 1. Durant el 2021, el nombre de dones ateses pels serveis d’intervenció especialitzada (SIE) s’ha incrementat en un 46,9%, i el nombre de filles i fills atesos en un 17,1% respecte del 2020.
 2. Del gener al juny del 2022, les dones i les filles i fills atesos pels SIE han estat gairebé el doble que l’any passat en el mateix període de temps. El nombre de dones ateses ha estat de 8.367, de les quals 395 eren adolescents, i el nombre de filles i fills atesos ha estat de 1.513.

A finals de 2023, la xarxa d’atenció i recuperació de les violències masclistes s’haurà ampliat amb l’obertura de cinc nous Serveis d’Informació Especialitzada (SIE), que sumaran en total 22 a tot el país.

241 dones i 288 nenes i nens ateses als serveis d’acolliment durant el primer semestre de 2022

Els serveis d’acollimentper a dones en situació de violència masclista inclouen tant els serveis d’acolliment i recuperació (SAR), com els serveis d’acolliment substitutori de la llar (SSLL). Es tracta de serveis destinats a les dones i a les seves filles i fills que es troben en situació de qualsevol forma de violència masclista i que necessiten un espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència.

 1. Els serveis d’acolliment substitutori de la llar per a famílies víctimes de violència masclista han atès durant l’any 2021, 231 dones i 258 filles i fills. El primer semestre de 2022, hi ha 173 dones i 209 filles i fills atesos.
 2. Els serveis d'acolliment i recuperació de les famílies en situació de violència masclista durant el 2021 van atendre un total de 104 dones i 122 filles i fills. Del gener al juny de 2022 s’han atès 68 dones i 79 filles i fills.

757 famílies ateses als serveis tècnics de punt de trobada de gener a juny

És un recurs gratuït destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat o violències i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles amb la finalitat d’assegurar la protecció dels menors.

 1. El 2021 es va arribar a les 1.275 atencions.
 2. Pel que fa al nombre de famílies ateses, s’ha anat incrementant i ha passat de 1.188 el 2009 a 1.885el 2019. Des de llavors, ha experimentat un creixement irregular i el darrer any, el 2021, el nombre de famílies ateses ha disminuït en un 21,7% respecte de l’any anterior.
 3. Des del gener fins al juny de l’any 2022 s’han atès 757 famílies i 1.002 fills i filles, cosa que marca un augment en relació amb l’any anterior.

S’han interposat més de 9000 denúncies en l’àmbit de la parella i familiar fins a setembre

Les dades dels cossos de seguretat mostren, de manera conjunta, la victimització de les dones per violència masclista en l’àmbit de la parella (recollida en el Codi penal com a violència de gènere) i per violència masclista en l’àmbit familiar (recollida com a violència domèstica, segons el Codi penal).

Les dades sobre les denúncies per motiu de violència masclista en l’àmbit de la parella durantel 2021 han experimentat un lleuger ascens, coincidint amb la finalització del confinament obligatori durant la primera onada de la COVID-19, fet que havia pogut dificultar l’accés de les dones a interposar denúncia.

 1. L’any 2021 es van interposar 16.911 denúncies per motiu de violència masclista, 13.671 van ser en l’àmbit de la parella i 3.240 en l’àmbit familiar.
 2. Des del gener fins a setembre del 2022 s’han interposat 7.317 denúncies en l’àmbit de la parella i 1.754 en l’àmbit familiar.
 3. Pel que fa als homes detinguts i a les dones ateses en les diligències policials, durant tot el 2021 es van detenir 7.268 homes majors d’edat i es van atendre 17.984 dones a causa de la violència masclista en els àmbits de la parella i familiar.
 4. Fins al tercer trimestre del 2022 s’han detingut 6.368 homes majors d’edat i s’han atès 15.181 víctimes.

43% de les dones víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual són menors d’edat

Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals, en sentit ampli, són aquelles accions tipificades per la llei que ataquen la lliure disposició de la persona sobre la seva sexualitat.

 1. L’any 2021 es van registrar 2.602 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, amb un augment del 70,6% de les denúncies respecte de l’any anterior.
 2. A tercer trimestre de 2022 s’han comptabilitzat 1.404 delictes de la mateixa naturalesa, i es registra un descens de delictes respecte de l’any passat.
 3. Fins al tercer trimestre del 2022, el 43,3% de les dones que han estat víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual són menors d’edat. Un 17,2% són menors de 13 anys i un 26,1% tenien entre 13 i 17 anys. Les segueixen les víctimes de 18 a 25 anys (25,8%) i les de 26 a 33 anys (12,3%).


1  

Fitxers adjunts

Dossier Estadístic

Dossier Estadístic
PDF | 2970759

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined