Conseller Homs

El Govern aprova el Projecte de llei del Protectorat de Fundacions, que incorpora un major control intern i fomenta l'autoresponsabilitat

query_builder   17 desembre 2013 16:49

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el Projecte de llei del Protectorat de Fundacions, que incorpora un major control intern i fomenta l'autoresponsabilitat

  • El nou text incorpora funcions inspectores, mesures sancionadores i òrgans de control interns en el si de les entitats i de responsabilització dels patrons, entre altres
  • El conseller Homs ha apel·lat al “sentit comú” del PPC i s’ha mostrat convençut que finalment no complirà l’amenaça de portar els pressupostos de la Generalitat pel 2014 al Consell de Garanties Estatutàries, perquè això tindria “conseqüències negatives directes sobre els ciutadans”
  • Homs reitera el seu convenciment que finalment el president de l’Executiu espanyol, Mariano Rajoy, s'avindrà a “dialogar” perquè “la posició de no deixar votar és insostenible en el temps” per part d’un govern democràtic
Conseller Homs
El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, que incorpora “funcions inspectores, mesures sancionadores i òrgans de control interns en el si de les entitats i de responsabilització dels patrons”, segons ha explicat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.
 
Així, el nou text inclou “elements de transparència i bones pràctiques” i reserva a l’administració del Protectorat la capacitat d’intervenir en cas d’indicis de irregularitats. En aquest sentit, la figura del Protectorat, regulada en el títol 2, s’estableix com a òrgan que duu a terme la funció de l’Administració de vetllar pel recte exercici del dret de fundació.
 
El Projecte té dos objectius clars: respectar l’autonomia de gestió i funcionament i permetre una actuació àgil i eficient del Protectorat i també de l’òrgan de supervisió. Per aquest motiu, el text defineix un Protectorat basat en criteris de llibertat, responsabilitat, flexibilitat i agilitat, en un adequat equilibri entre l’autonomia de gestió i funcionament, inherent a aquestes entitats, així com els necessaris mecanismes  d’assessorament, foment i vetlla de l’interès general i d’actuació protectora que li correspon. Es pretén, així, fomentar l’autoresponsabilitat de les entitats per fer efectiva la mínima intervenció administrativa.
 
Per aconseguir aquest doble objectiu, el nou text preveu un seguit de mesures de foment dels controls interns en el si de les entitats, de responsabilització dels patrons, col·laboració interadministrativa i institucional per tal de coordinar les funcions de seguiment, control i supervisió.
El text instaura també una nova potestat: la sancionadora, amb la finalitat que actuï com a mecanisme dissuasiu d’aquelles conductes legalment contràries a les obligacions administratives i com a mesura de confiança per als qui contribueixen al seu finançament. Així, fa responsables els membres de l’òrgan de govern i les persones que exerceixen funcions de direcció de les infraccions tipificades com a tals, quan la seva responsabilitat sigui individualitzable.
 
Pressupostos: “Portar-los al Consell de Garanties Estatutàries tindria conseqüències negatives directes en els ciutadans”

El conseller Homs ha apel·lat al “sentit comú” del PPC i s’ha mostrat convençut que finalment no complirà l’amenaça de portar els pressupostos de la Generalitat pel 2014 al Consell de Garanties Estatutàries, perquè això únicament comportaria retardar un mes l’aplicació dels comptes, fet que tindria “conseqüències negatives directes sobre els ciutadans”.
 
Per exemple, faria impossible que entrés en vigor, ja al gener, la mesura contra la pobresa energètica que impedeix tallar el subministrament d’electricitat a les persones en situació de vulnerabilitat. “Si el PP porta els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries no podrem donar aquesta protecció a la gent que la necessita”, ha advertit el conseller.
 
Al costat d’aquest motiu, Homs també ha esgrimit que els pressupostos “s’ajusten tant a l’Estatut com a la Constitució”, després que s’hagin “polit” alguns aspectes que generaven dubtes. En aquest sentit, ha demanat al PP que “separi” el “legítim desacord polític” amb els pressupostos amb el fet de recórrer-los perquè es consideri que hi ha algun element jurídic que vulnera el marc estatutari i constitucional. “Si no s’està d’acord amb els pressupostos el que s’ha de fer és votar en contra, però no portar-los al Consell de Garanties Estatutàries, i això ho entenen tots els grups parlamentaris”, ha reblat.
 
Consulta: El Govern espanyol “s'avindrà a dialogar” perquè “la posició de no deixar votar és insostenible en el temps”

Pel que fa a la consulta, el conseller ha reiterat, a preguntes dels periodistes, el seu convenciment que finalment Rajoy s'avindrà a “dialogar” perquè “la posició de no deixar votar és insostenible en el temps” per part d’un govern democràtic. “El que hi ha sobre la taula no és un caprici de quatre polítics, sinó un mandat democràtic del poble, i per tant creiem que el diàleg es produirà”, ha reiterat Homs. La consulta, segons ha explicat el conseller, es convocarà durant la segona quinzena de setembre.
 
El Govern acorda que l’Escola d’Administració Pública de Catalunya gestioni els fons de formació contínua dels empleats públics locals catalans

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) gestionarà els fons de formació contínua dels empleats públics locals de Catalunya, en tant que òrgan convocant, instructor i resolutori dels fons destinats a aquest àmbit, segons l’acord aprovat avui pel Govern.
 
Aquest acord es deriva de la Sentència del Tribunal Constitucional 7/2013, que estima el recurs d’inconstitucionalitat interposat per la Generalitat de Catalunya i reconeix la competència de la Generalitat en la gestió de la formació dels empleats públics locals de Catalunya, així com la seva capacitat per aprovar els plans de formació contínua del personal al servei de les entitats locals del seu territori i per gestionar els fons destinats al seu finançament.

El Govern autoritza la firma d’un conveni amb l’Estat per a la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts a l’estudi del curs 2013-2014
 
El Govern ha acordat autoritzar la signatura d’un conveni entre els departaments d’Economia i Coneixement i d’Ensenyament, d’una banda, i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de l’altra, perquè permetin que la Generalitat gestioni les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs 2013-2014.
 
El conseller Homs ha recordat que l’Executiu “continua reclamant la transferència de la gestió de les beques de l’Estat a la Generalitat”, tal com va dictaminar la sentència del Tribunal Constitucional, de 20 de setembre. “Alguns donen lliçons de constitucionalitat però després no compleixen les sentències”, ha lamentat Homs.
 
L’Estatut atribueix a la Generalitat, com a competència compartida, el règim de foment de l’estudi i de beques i ajuts estatals en matèria d’ensenyament no universitari. Pel que fa a l’ensenyament universitari, l’Estatut també assigna al Govern català la competència exclusiva sobre la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts així com la regulació i gestió dels fons en aquesta matèria.
 
Per aquesta raó, el Govern ha autoritzat els departaments implicats (Economia i Coneixement, i Ensenyament) a firmar el conveni amb el Ministeri. El conveni inclou la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts per cursar estudis reglats que es concedeixin als estudiants que cursin els estudis i tinguin el domicili familiar a Catalunya, qualsevol que sigui la seva nacionalitat.
 
El conveni inclou les beques i ajuts següents:
 
·              Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
·              Beques de caràcter general per a alumnes de nivells posteriors a l’ensenyament obligatori, inclosos els màsters oficials.
·              Beques destinades a estudiants que cursin estudis enumerats en la convocatòria general de beques a l’Institut Obert de Catalunya.
·              Beques de col·laboració.
·              Beques a estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya.
·              Compensació a les universitats pels preus públics no percebuts pels becaris que hagin obtingut beca de matrícula.

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa del Govern

3  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 291

Fotografia de la reunió del Govern (Rubén Moreno)

Fotografia de la reunió del Govern (Rubén Moreno)
JPG | 728

Fotografia de la roda de premsa (Jordi Bedmar)

Fotografia de la roda de premsa (Jordi Bedmar)
JPG | 335

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia