Portaveu Budó (28.04.20)

El Govern aprova un nou Decret llei amb més mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya

query_builder   28 abril 2020 16:51

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova un nou Decret llei amb més mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya

  • La consellera Budó ha explicat que la incorporació dels laboratoris universitaris i d’EURECAT al Programa Orfeu de detecció massiva de la Covid-19 “garantirà fer uns 309.000 tests PCR en unes sis setmanes”

 

  • El conseller Buch ha anunciat que “el PROCICAT ha aprovat l’ordenació d’horaris de sortida a l’espai públic”

 

  • La consellera Vergés ha explicat que ja s’han fet “més de 5.000 donacions d’empreses i particulars amb la campanya ‘Jo Actuo’”
Portaveu Budó (28.04.20)

El Govern ha aprovat aquesta matí en la reunió del Consell Executiu un nou Decret llei amb el qual es dona llum verda a un conjunt d’actuacions, principalment de l’àmbit social i tributari, dirigides a pal·liar els greus efectes generats per la pandèmia de la Covid-19. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que en matèria tributària, el decret llei modifica la Llei del canvi climàtic i la Llei que afecta l’Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. “Entenem que la crisi sanitària fa necessari, d’una banda, ajornar la publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut, meritats el 2019 i el 2020; i, d’altra banda, ajornar els terminis de recaptació i liquidació de l’impost, prevista per als dos anys”, ha destacat.

D’aquesta manera, el nou calendari i el padró provisional que s’havia de publicar aquest proper mes de maig, corresponent a l’exercici del 2019 i que afectava turismes i furgonetes, s’exposarà el mes de novembre; i el padró definitiu, el mes de març del 2021. Conseqüentment, aquestes modificacions comportaran també canvis en el període de liquidació i recaptació de l’impost.

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

La portaveu del Govern ha recordat que “és un ajut extraordinari de 200 € per als treballadors per compte aliè i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la Covid-19”. Concretament, el podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat.

D’aquesta manera, el Govern vol ajudar a facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments de primera necessitat. El termini per presentar les sol·licituds d’ajut al departament de Treball, Afers Socials i Famílies restarà obert fins a l’exhauriment de la seva dotació pressupostària, que ascendeix a 20 M€.

Aixecament de la suspensió de contractes d’obres

El Govern ha decidit aixecar la suspensió de l’execució d’obres de carretera situades, principalment, a les demarcacions de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran i el Camp de Tarragona. I també ha autoritzat al Departament d’Ensenyament i Infraestructures.cat a continuar i/o iniciar la tramitació de contractes d’assistència tècnica i d’obres menors de reforma, adequació i millora d’escoles i instituts de secundària.

La portaveu ha explicat que “aquests contractes seran declarats bàsics amb l’objectiu de poder realitzar aquestes obres abans que comenci el curs escolar 2020-2021”.

Així mateix,  l'Agència Catalana de Turisme també podrà contractar, a través de la via d'emergència, una campanya publicitària destinada al turisme domèstic, amb la finalitat de revitalitzar el sector.

Recursos per finançar despesa sanitària procedents d’herències intestades

El decret també preveu, excepcionalment, que els imports provinents d’herències intestades en què la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva o bé que la Junta d’Herències acordi distribuir, podran ser destinats directament al finançament de les despeses sanitàries o assistencials ocasionades per la crisis sanitària de la COVID-2019 a Catalunya. El Govern ho ha establert “durant el període de l’estat d’alarma i fins als tres mesos posteriors a l’aixecament”, ha explicat la consellera.

En darrer lloc, i en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, es complementen les disposicions adoptades amb el Decret llei del 10 d’abril. En aquest sentit, s’afegeix una tarifa per a la llarga estada sociosanitària per la COVID-19, a més d’ establir una tarifa compensada per a l’activitat de llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19.

 

El Govern aprova el conveni que regula el fons de la línia de finançament ‘ICF crèdit COVID-19’, dotada amb 700 milions d’euros

La portaveu de l’Executiu també ha explicat que s’ha aprovat “el conveni que regula el fons associat a la línia de finançament  “ICF  COVID-19” de 700 milions d’euros per cobrir les necessitats de liquiditat d’autònoms i empreses afectats per la crisi del coronavirus”.

Així, l’ICF podrà atorgar, directament, finançament a autònoms i empreses que s’hagin vist afectats per la crisi sanitària de la COVID-19 i tinguin necessitats de liquiditat derivades de l’emergència actual. “L’objectiu d’aquests préstecs és donar suport al teixit econòmic català i prioritzar el manteniment de llocs de treball”, ha detallat Budó.

Els préstecs es podran sol·licitar per imports de fins a un màxim de 2,5 milions d’euros i el Govern assumirà el 80% del risc viu.  Els autònoms i PIMES podran retornar el crèdit a un màxim de 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any. Per a la resta d’empreses, el termini màxim serà de 4 anys,  fins a un any de carència inclòs.

L’acord d’avui també autoritza l’ICF a avalar els préstecs atorgats per entitats financeres directament relacionats amb la COVID-19. En aquest cas, l’aval emès per l’ICF davant les entitats financeres serà com a màxim del 80% del principal i amb un màxim de 5 milions d’euros per empresa.

I, la línia de préstecs ICF COVID-19, dotada amb  700 milions d’euros, complementa la línia ICF-Avalis liquiditat COVID-19, que possibilita que Avalis de Catalunya, avali el 100% dels préstecs formalitzats a través de l’ICF i les entitats finançares.  L’objectiu d’aquesta, és cobrir les necessitats de circulant d’autònoms i pimes, i assegurar el manteniment de llocs de treball. En total, Avalis posarà a disposició del teixit empresarial 300 milions d’euros.

El Govern incorpora les capacitats dels laboratoris universitaris i d’EURECAT al Programa Orfeu de detecció massiva de la Covid-19

La portaveu ha anunciat que s’ha ampliat el Programa Orfeu per abordar el cribratge massiu de la població per detectar la Covid-19. D’aquesta manera, “amb la posada en marxa de la segona fase, es passarà dels 170 mil testos de PCR previstos en 6 setmanes, a un total de 309 mil testos”.

La primera fase l’estan desenvolupant tres centres de recerca de Catalunya: el Centre de Regulació Genòmica, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, i l’Institut de Recerca Biomèdica. Ara s’afegeixen les màquines PCR de quatre universitats: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, i la Rovira i Virgili de Tarragona; així com el centre tecnològic EURECAT. 

Aquest programa, impulsat pel Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament de Salut, ha afegit en aquesta segona fase una inversió de 1,2 milions d’euros, que s’afegeix als 1,38 milions inicials. En total, més de 2 milions i mig d’euros per poder produir els PCR en aquests centres de recerca.

La consellera ha assegurat que “en aquests moments, s’han desplegat els test de prova per validar tot el procediment i, en els pròxims dies, els centres començaran l’escalat fins desenvolupar la primera fase a ple rendiment”. I ha insistit que “aquesta detecció massiva de la COVID-19 és especialment important per garantir la salut pública en la fase de confinament de la població” perquè “el desconfinament segur, passarà, sens dubte, per un cribatge el més massiu possible”.

El Govern impulsa els mecanismes de coordinació i seguiment de la campanya de la fruita en el context de l’emergència de la Covid-19

L’Executiu català preveu que amb aquests mecanismes es creïn comissions tècniques territorials “per fixar els criteris o recomanacions d’actuació; garantir la seguretat dels treballadors i treballadores i assegurar l’abastiment d’aliments, que són els objectius principals en aquests moments”. En aquestes comissions intervindran tots els agents implicats en la campanya agrària, des de les organitzacions agràries, les organitzacions empresarials, els sindicats i els municipis afectats.

La portaveu Budó ha reconegut que “durant la campanya agrària són moltes les persones que es desplacen als territoris productors de fruita, que s’afegeixen a la població que hi resideix permanentment” i “aquest fet, en un context d’emergència, afegeix complexitat a la campanya”. Per això, el Govern, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha decidit impulsar aquests mecanismes.

 

El Govern aprova el reglament de la Llei de la renda garantida de ciutadania

El Govern també ha aprovat el Decret que estableix el reglament de la renda garantida de ciutadania com un nou dret subjectiu, “amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i les unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat”, ha explicat Budó.

En aquest nou reglament, les famílies nombroses i les persones majors de 55 anys en situació d’atur de llarga durada podran compatibilitzar la Renda Garantida de Ciutadania amb un contracte a temps parcial, com ja poden fer les famílies monoparentals amb fills a càrrec. Aquests dies de treball es comptaran per mesos naturals amb caràcter acumulatiu. D’aquesta manera, la nova mesura permetrà no suspendre la prestació.

El text també preveu que “la renda garantida sigui compatible amb les prestacions econòmiques de formació professional, tant la inicial com per a l’ocupació, vinculades a la millora de les competències professionals”, ha destacat Budó.

Quant a les persones que viuen en un servei residencial, i tenint en compte que en la normativa catalana no hi ha un criteri homogeni del concepte de permanència en un servei residencial, el reglament concreta que el caràcter temporal o permanent es determinarà en funció de les circumstàncies de la persona i no del tipus de servei residencial.

Des del Govern, “també s’ha considerat necessari incorporar en el reglament de la Renda Garantida de Ciutadania la situació i necessitats de dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles”, ha apuntat la consellera de la Presidència.

En referència a la proposta d’ordenació d’horaris de sortida en l’espai públic durant el confinament, el conseller de l’Interior, Miquel Buch, ha anunciat que “aquest matí el Comitè Tècnic del Procicat ha traslladat al consell de direcció una proposta d’ordenació d’horaris de sortida a l’espai públic que evidencia que les necessitats socials que han fonamentat la sortida de menors d’edat es poden estendre a altres col·lectius que també estan fent un confinament general”.  

Buch ha recordat que “el 18 d’abril vam explicar la proposta per fer franges horàries de sortida, fruit de setmanes de treball i de les dades amb què comptàvem. L’Estat no va respectar la nostra proposta i avui hem proposat ampliar franges sempre segons les dades del Departament de Salut, sempre vetllant pels col·lectius vulnerables i persones que pateixen estar tancades a casa”.

 

El titular d’Interior ha explicat  que es tracta d’un model ordenat que garantiria evitar la pandèmia i vetllar per la salut de les persones i que es detalla a continuació:

 

 

El conseller ha posat en valor la importància de seguir les  indicacions del Govern i ha recordat que es podran realitzar les activitats “en espais naturals com platges, boscos, parcs i carrers d’amplada de més de 5 metres, incloent passeig marítim, sempre i quan els ajuntaments no hagin estringit l’accés per motius de seguretat”. 

 

Buch ha advertit que “fins arribar a aquests espais el desplaçament es farà a peu. Es pot fer ús de bicicleta, patinet, patins o altres mitjans individuals que no siguin vehicles a motor”. “En tots els casos, no es pot fer ús de mobiliari urbà tant dels parcs infantil com d’instal·lacions esportives de la via pública”, ha insistit. 

 

En relació a  l'activitat policial de les darreres vint-i-quatre hores, el conseller ha explicat que “s'han realitzat 3 actuacions policials al requeriment sanitari o judicial; s'han identificat 7.389 i 5.188 vehicles. No s'ha aixecat cap acta de denúncia contra establiments ni se n'ha tancat cap. S'han realitzat 14 detencions i 1.631 actes de denúncia contra persones”.

 

En el capítol de la mobilitat, fins a les 12 del migdia a l'àrea metropolitana han circulat 90.685 vehicles de sortida, xifra que representa un 46,23% menys que un dilluns normal. D'entrada han circulat 86.263 i s'ha registrat un descens del 56,35% respecte d'un dilluns normal. Comparat amb dilluns de la setmana passada, hi ha hagut un repunt 30,99% en la sortida.

 

Buch ha expressat un agraïment especial "al personal del 112, operadors, operadores i tècnics supervisors que són la primera baula del sistema d’emergències i moltes vegades no els veiem. Dia rere dia reben, atenen i vehiculen les trucades davant una emergència relacionada amb la COVID o qualsevol altre”.

 

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha subratllat que la proposta de franges horàries “és el resultat d’un treball coordinat que intenta compatibilitzar els drets de totes les persones en la fase de desconfinament gradual”, que durarà setmanes i que haurà d’anar considerant permetre fer més enllà de l’imprescindible. Vergés ha reiterat que aquest procés “és complex” i en el qual “no es pot anar amb missatges simplistes; es pot fer bé si està organitzat i és compatible amb tothom, no com les primeres propostes de l’Estat”, ha afegit.

D’altra banda, la consellera ha posat en valor l’aconseguit per campanyes com la de ‘Jo Actuo’, que ha assolit fins ara més de 5.550 donacions per part d’empreses i particulars per fer front a la crisi sanitària. Les donacions sumen milions de mascaretes i de gel antisèptic, tones de menjar, però també aportacions econòmiques i voluntariat que s’ha posat a disposició dels hospitals i centres d’atenció primària, residències i altres emplaçaments habilitats, com pavellons. “Això demostra la gran solidaritat del nostre país. Estem veient que la implicació ciutadana és imprescindible en moments complicats com aquests”, ha emfatitzat Vergés.

La titular de Salut també ha remarcat el treball de la Comissió Assessora pel tractament farmacològic contra la Covid-19 per satisfer la inquietud dels professionals sobre els millors tractaments per la malaltia, amb l’ànim d’estar actualitzats constantment amb tota la informació i evidència científica que va apareixent sobre aquest nou virus. La comissió fa setmanes que treballa i setmanalment aporta resultats en base a, cada dia, analitzar dades, revisar recomanacions i comparar actuacions d’equips. “Hospitals i centres d’atenció primària hi poden accedir, els professionals ho demanen perquè forma part de la seva pràctica habitual, però amb un virus que encara no coneixem del tot és imprescindible dotar-nos d’una comissió com aquesta”, formada per perfils professionals diversos, com geriatres, de primària, de medicina interna i urgències, pneumologia, farmàcia i farmacologia clínica.

 

Més de 240.000 proves PCR arreu de Catalunya

Vergés ha informat que arreu de Catalunya ja s’han realitzat més de 240.000 proves PCR, un nombre que creixerà a mesura que es vagin aprovant nous programes. D’aquest total, més de 39.000 s’han efectuat a residències, cosa que ha permès prendre decisions i seguir el pla d’actuació establert per a aquests espais, per protegir qui hi viu i qui treballa. Per últim, la consellera ha confirmat que segueix baixant l’ocupació de llits de crítics als hospitals, fins el 62,7% d’avui. No obstant això, el fet que això es calculi sobre una capacitat triplicada respecte l’habitual del sistema fa que Vergés consideri que “encara continuem en una tensió màxima, davant la qual demano prudència i seguir amb les mesures poblacionals de confinament”.

A preguntes dels periodistes, Vergés ha explicat que estan a l’espera del que decideixi el Ministeri de Sanitat sobre el desescalament i ha afegit que “l’únic que demanem és respecte al treball i a les decisions que es prenen”, després d’una feina rigorosa i molt treballada. “No és només el quan sortir sinó també qui, a on i com” ha subrallat la consellera.

 “Un cop, el govern espanyol ha dit que els nens poden sortir de nou a nou, què faran amb les persones que volen fer esport? I amb la gent gran? No donaran franges horàries i barrejaran a tothom?” s’ha preguntat la consellera Vergés. I en aquest sentit, ha insistit que que les franges horàries que proposaven  i proposen és per permetre els següents passos que cal donar amb altres col·lectius.

Finalment, ha avançat que Salut ha millorat els mapes interactius COVID-19 que proporcionen informació actualitzada sobre la pandèmia, i on es pot consultar, a través de mapes oberts, la incidència de nous casos a Catalunya així com també les dades de mortalitat arreu del país, entre d’altres. Vergés també ha informat que a dia d’avui, les zones amb més incidència de casos coincideixen amb les més poblades de Catalunya: les diferents àrees de Barcelona;  Vallès Oest i algunes zones del Baix Llobregat.

 

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern

Acords de Govern
PDF | 347

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia