Educació

Roda de premsa de presentació de les competències bàsiques 2022

Educació presenta un paquet de mesures per millorar la competència de l'alumnat en matemàtiques, català i anglès

query_builder   12 desembre 2022 18:03

event_note Nota de premsa

Educació presenta un paquet de mesures per millorar la competència de l'alumnat en matemàtiques, català i anglès

·Les proves d’avaluació de competències bàsiques evidencien la pèrdua d’aprenentatges en algues competències com matemàtiques, anglès i català, tant a 6è de primària com a 4t d’ESO

·Gran part dels sistemes educatius d’Europa i d’altres territoris també han detectat pèrdues d’aprenentatge a causa de la pandèmia

·Es reforçarà la formació permanent del professorat en aquestes tres competències a través de diferents iniciatives

·En matemàtiques, a més, es crearà una borsa de professorat formador i es posaran en marxa Clubs de matemàtiques als centres

·En llengua catalana s’introduiran aquest curs, per primera vegada, proves orals censals en les avaluacions de 6è de primària i 4t d’ESO

·Núria Mora, secretària de Transformació Educativa: “La pandèmia ha incidit en una pèrdua d’aprenentatges en llengua anglesa, catalana i matemàtiques, perquè aquestes matèries són les que més requereixen d’unes condicions d’escolarització per ser adquirides. Per això posem a disposició dels centres mesures compensatòries en aquests tres àmbits i especialment en centres amb alumnat vulnerable”

Roda de premsa de presentació de les competències bàsiques de 2022{"name":"2022/12/12/18/01/1c22b709-ad34-48cf-99e1-cc42a7f76dd3.jpg","author":"Educació","type":"0","location":"0","weight":2380600}


El Departament d'Educació introduirà un seguit de mesures de compensació per tal de millorar l’assoliment de les competències bàsiques de tot l’alumnat. Les proves d’avaluació de competències bàsiques del passat curs, dutes a terme pel Consell Superior d’Avaluació a 6è de primària i a 4t d’ESO, posen de manifest la pèrdua d’aprenentatges d’algunes de les competències avaluades.


La mitjana de Catalunya en les diferents proves d’avaluació del curs 2021-2022 és la següent:


Competència

Mitjana 6è de primària

Mitjana 4t d‘ESO

Llengua catalana

72,5

74,1

Llengua castellana

74,0

75,2

Llengua anglesa

76,9

68,4

Matemàtiques

71,1

61,2

Medi Natural

72,8

--

Cientificotecnològica

--

63,7


La situació a Catalunya s’assimila a la d’altres països europeus i d’arreu del món, que també han detectat pèrdues d’aprenentatge a causa de la pandèmia, afectant més els sistemes educatius que van viure més setmana de tancament dels centres.


Les proves constaten la disminució en algunes de les competències avaluades, en especial en català i matemàtiques, respecte les proves del curs anterior. Així, en llengua catalana, la davallada és de 4 punts a les proves de primària i de 2,4 punts a les d’ESO. En competències matemàtiques, la disminució es de gairebé 5 punts a les proves de 6è i de 5,5 punts a les proves de 4t.


Per tal de revertir aquesta situació, el Departament d'Educació ja ha començat a introduir un seguit de mesures, i en farà de noves, de compensació d’aquests resultats, tal i com ha explicat avui en roda de premsa la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora: “La pandèmia ha incidit en una pèrdua d’aprenentatges en llengua anglesa, catalana i matemàtiques, perquè aquestes matèries són les que més requereixen d’unes condicions d’escolarització per ser millorades, treballades i adquirides”. En aquest sentit, ha remarcat que “és per això que posem a disposició dels centres mesures compensatòries per tal que els centres puguin elaborar una resposta a aquesta situació que permeti millorar els aprenentatges de l’alumnat més vulnerable i tot l’alumnat”.


Impuls a les matemàtiques


Per tal de poder revertir la davallada en els resultats de matemàtiques, el Departament introduirà diferents models i pràctica que faciliti a infants i joves una millor comprensió i assoliment de la competència. Alhora, impulsarà un seguit d’actuacions en l’àmbit de formació del professorat en col·laboració amb entitats i universitats catalanes.


Així, s’establiran acords amb Instituts de Ciències de l’Educació d’universitats catalanes per a la realització d’activitats de formació permanent del professorat als centres on es detecti una major necessitat. Des del setembre s’han creat 1.000 noves places i a partir del gener se n’afegiran 2.000 més.


També s’incorporarà una línia específica de matemàtiques en els Plans de formació de zona, amb un total de 75 arreu de Catalunya, on en cada zona s’assignaran docents col·laboradors de matemàtiques de suport a les iniciatives i seminaris programats. Es crearà una borsa de professorat formador i paquets formatius per desenvolupar activitats amb entitats com el Museu de les Matemàtiques o el Col·legi de Doctors i Llicenciats. I, a partir del febrer de 2023, es posarà en marxa una nova formació per a les matemàtiques al batxillerat, amb més de 300 places.


De la mateixa manera, es fomentaran els Clubs de Matemàtiques per a professorat. Serà a partir del curs 2023-2024, i s’adreçaran als docents d’escoles i instituts com a espai de reflexió pedagògica sobre l’aprenentatge competencial de les matemàtiques, i que arribarà a 800 docents cada any. Alhora, es millorarà el vector de matemàtiques en el programa STEAMCat, que arriba a més de 130 centres.


Proves orals en llengua catalana


La secretària de Transformació Educativa ha remarcat que els resultats de la competència en llengua catalana evidencien que el català necessita l’escola. D’aquesta manera, s’introduiran per primera vegada proves orals en llengua catalana a les avaluacions de competències bàsiques de 6è de primària i de 4t d’ESO. Seran proves censals, és a dir, que les duran a terme tots els centres educatius, i avaluaran, entre d’altres aspectes, la capacitat d’expressió i la fluïdesa de l’alumnat.


Es reforçarà la formació del professorat amb la programació durant el curs actual de 4.150 places per a l’obtenció del nivell C2 de competència lingüística en llengua catalana. Al mateix temps, s’acompanyarà als docents en metodologies de foment de l’ús del català, proporcionant-los eines per adequar la resposta didàctica a la diversitat lingüística a l’aula, com ara tallers o formació.


S’estendran els programes d’acceleració de l’ús del català, que aquest curs 2022-2023 ja apliquen un total de 500 centres. L’objectiu és que cada any s’hi incorporin 700 centres i que el 2026 tots els centres educatius hagin pogut rebre aquest acompanyament.


Promoció de la llengua anglesa


Els resultats de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO han posat de manifest que la pandèmia ha incidit en la davallada d’aprenentatges de matèries com l’anglès, on el reforç de l’escola té especial incidència. El Departament d'Educació reforçarà algunes de les iniciatives existents per millorar-ne el coneixement. Així, s’impulsaran les activitats d’immersió en llengua anglesa per a centres de complexitat amb l’organització de tallers per a l’alumnat, passant d’un pressupost de 100.000 el 2022 als 400.000 euros el 2023.


Es fomentarà la mobilitat internacional i els intercanvis d’alumnat i professorat (Erasmus+) i s’incrementarà la formació del professorat de i en llengua anglesa, passant de les 500 a les 1.000 places anuals, especialment en les formacions dirigides a l’ESO i la postobligatòria. El proper curs 2023-2024, a més, es posaran en marxa les proves lliures per a l’acreditació del nivell C2 d’anglès, amb 1.000 places anuals inicialment.


Activitats de compensació en centres de complexitat


Educació incidirà especialment en els centres d’alta complexitat a través d’iniciatives que ajudin a millorar les competències bàsiques del seu alumnat, i que s’emmarquen en el Pla de millora de les oportunitats educatives (PMOE). És per això que es reforçaran les activitats palanca, que són aquelles iniciatives dels centres que permeten dinamitzar un procés de transformació global. En són exemples el reforç educatiu en anglès en horari extraescolar o l’activitat Llegim en parella.


Cal també recordar que aquest curs Educació dotarà l’alumnat més vulnerable de més recursos per acompanyar la seva escolarització a través del decret d’admissió. Els centres amb major complexitat rebran 384,6 euros per alumne en el cas dels centres públics i 988,11 euros/alumne als centres concertats per a poder adquirir material manipulatiu, per a formacions de professorat o per fer tallers matemàtics, per exemple.


Tot aquest seguit d’actuacions de compensació es duran a terme amb l’acompanyament de la inspecció educativa, que per primera vegada donarà les eines a cada centre per a analitzar els resultats propis, els assessorarà en els aspectes de millora i els orientarà en les activitats formatives més adequades per afrontar les necessitats d’aprenentatge detectades.12 de desembre de 2022

2  

Fitxers adjunts

Actuacions de compensació en competències bàsiques

Actuacions de compensació en competències bàsiques
PDF | 1068084

Avaluacions censals de les competències bàsiques. Resultats

Avaluacions censals de les competències bàsiques. Resultats
PDF | 980976

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia