· Es posen les bases per a reformular el desenvolupament professional docent obrint la participació a universitats, entitats pedagògiques i sindicats docents

· El Departament posarà en marxa el Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya, el primer de tot l’Estat d’aquestes característiques, que començarà de forma pilot els propers dos cursos escolars

· Alguns dels objectius són acompanyar el docent novell, posar en valor el centre educatiu com entorn d’aprenentatge professionalitzador, reconèixer la mentoria, promoure l’avaluació autoreguladora i impulsar la col·laboració dels diferents agents

· Se seleccionaran 60 centres de formació i es formaran i seleccionaran fins a 85 docents mentors. La residència del docent novell al centre educatiu serà durant un curs escolar, amb una formació amb un fort component pràctic

· El Departament també actualitzarà els plans de formació permanent del professorat en el marc de l’Agenda 2030 per potenciar, entre d’altres, la competència socioemocional o la comunicativa


El Departament d'Educació fa un seguit de propostes per repensar la formació inicial docent, l’acollida al sistema educatiu dels nous professionals i la formació permanent del professorat. L’objectiu és capacitar el professorat que s’inicia en la docència i assentar de manera pràctica les competències i aprenentatges clau per al creixement professional del professorat.


El projecte de desenvolupament professional docent s’emmarca en l’Agenda 2030 de la Unió Europea i el Departament el durà a terme a través de dues iniciatives: l’acollida del nou professorat al sistema a partir del Sensei. Programa de residència inicial docent, i la revisió i actualització dels plans de formació permanent del professorat. D’aquesta manera, es posen les bases per al desenvolupament professional docent amb la participació de les universitats, d’experts i de sindicats docents.


Tot plegat s’ha presentat avui en un acte al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, on el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmat que “es fa necessari repensar la formació del professorat per orientar-la cap als reptes del present i del futur. Hi ha consens a escala internacional que és necessari fer-ho, i assolir aquesta voluntat col·lectiva passa, indefectiblement, necessàriament, per millorar i empoderar la formació dels nostres mestres i professorat”. El titular d’Educació ha assegurat que aquesta transformació s’emprendrà “des del diàleg, la reflexió i els debats constructius i serens, amb tothom: mestres, sindicats, direccions, universitats, experts, famílies, entitats pedagògiques, Ajuntaments i totes les institucions del país”.


Per la seva banda, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, ha acceptat “el repte i l’obligació de treballar conjuntament” i ha subratllat que aquest projecte evidencia que “els mons educatius estan en relació permanent, en contacte permanent” i també indica “un camí a seguir”. El conseller Nadal ha afegit que “les facultats d’educació de les universitats catalanes estan presents en aquests projectes que mostren l’estat d’efervescència del món educatiu”.


Són nombroses les referències internacionals i els estudis d’organismes experts que evidencien que els països amb millors resultats educatius, més equitatius i amb més satisfacció laboral dels professionals tenen programes de residència inicial docent, és a dir, d’acompanyament durant el primer any de docència. De fet, la majoria de països europeus garanteixen l’acompanyament durant el primer any de la docència amb programes de residència. El programa endegat pel Departament d'Educació és pioner a l’Estat, i permetrà promoure el debat sobre l’accés a la professió docent a Catalunya.


Educació vol facilitar als docents recentment titulats el suport durant els primers anys d’exercici professional a través de la mentoria, la formació i l’assessorament. Aquest acompanyament inicial demostra que augmenta el compromís del professorat novell, millora la realització i rendiment de les seves tasques d’aula i incrementa els resultats acadèmic dels alumnes.


Prova pilot els dos propers cursos


El programa de residència inicial comptarà amb la implicació de diferents agents educatius i té com a principals objectius:


-Acompanyament i suport al docent novell en el desenvolupament de la pràctica educativa en el marc de l’equitat, la innovació i la transformació social.

-Fer del centre educatiu un entorn d’aprenentatge professionalitzador.

-Reconèixer i professionalitzar l’acompanyament a través de la mentoria.

-Promoure l’avaluació autoreguladora de l’aprenentatge docent.

-Impulsar la col·laboració entre els agents implicats.


El Sensei, cofinançat en un 95% pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), s’iniciarà de forma pilot durant els dos propers cursos escolars. Cada curs s’oferiran 100 places per a docents novells de secundària i 150 places per als de primària. Per fer-ho possible, se seleccionaran 60 centres de formació i es formaran fins a 85 docents mentors.


Es dissenyarà també una proposta formativa adreçada a docents novells, mentors, inspecció educativa, direccions de centres i altres docents de centres de formació. La duran a terme equips de recerca de les universitats catalanes, Instituts de Ciències de l’Educació i experts del món educatiu. Alhora, es crearà un òrgan de coordinació del programa i un grup d’experts que n’avaluaran anualment el funcionament.


Docent mentor, docent novell


Les dues figures clau del programa Sensei són el docent novell que accedeix a la professió i el docent mentor com a referent personal i professional del docent novell al centre durant l’any de residència.


Docent mentor

Ha d’acompanyar el docent novell de forma constructiva i ha de capacitar-lo per construir la seva identitat professional docent. La mentoria es basa en la relació entre un docent amb experiència i un docent novell, a patir de la confiança, la col·laboració i la reciprocitat.


Per poder dur-ho a terme, el mentor disposarà dels següents recursos: reducció de la càrrega lectiva –fins un màxim del 50%-; programa formatiu; orientacions i guies; acompanyament per part d’experts; i participació mensual en comunitat de pràctica de docents en mentoria.


Docent novell

Tindrà una destinació en un centre participant del Programa durant un curs escolar, sense formar part de la plantilla estructural del centre. La seva dedicació horària –de 37,5 hores setmanals- es distribuirà de forma equitativa entre la part pràctica al centre i la teòrica.


El docent novell durà a terme docència amb suport durant mitja jornada, i durant l’altra mitja jornada seguirà un programa formatiu teòric i pràctic. Aquest programa formatiu inclourà seminaris, tallers, càpsules formatives on line, residències en altres centres i la participació en comunitats d’aprenentatge amb docents d’altres centres.


Els objectius d’aprenentatge clau s’estructuren en els següents àmbits:


-Model educatiu i lingüístic de Catalunya.

-Desenvolupament de pràctiques d’aprenentatge actualitzades.

-Gestió d’aula que fomenti la participació i el desenvolupament de l’alumnat.

-Avaluació formadora i formativa de l’alumnat.

-Desenvolupament de la identitat docent del novell.

-Gestió socioemocional amb l’alumnat, docents i famílies.


Revisió i actualització de les competències professionals docents


En el marc del desenvolupament professional docent que promou el Departament d'Educació, també es revisaran i actualitzaran els plans de formació permanent del professorat. La millora de la capacitació docent, de la formació del professorat, impacta tant en els resultats educatius de l’alumnat com en la satisfacció docent.


D’aquesta manera, es vol incorporar les competències de l’educació del segle XXI, impulsar una cultura professional d’aprenentatge col·laboratiu, orientar els plans de formació, afavorir la construcció de la identitat docent i contribuir al reconeixement i prestigi social de la professió.


Les competències professionals que es potenciaran en la formació permanent del professorat són:

-Competència socioemocional.

-Competència comunicativa.

-Disseny i avaluació de l’acció educativa en el marc del projecte del centre.

-Pràctica educativa per a l’aprenentatge en entorns diversos.

-Docència informada en l’evidència.

-Competència digital.

-Desenvolupament professional per a una actuació compromesa.31 de gener de 2023

3  

Imatges

Acte de presentació del Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya

Acte de presentació del Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya 524515

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, intervenint a l'acte de presentació del Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, intervenint a l'acte de presentació del Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya 101526

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, intervenint a l'acte de presentació del Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, intervenint a l'acte de presentació del Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya 67419

1  

Fitxers adjunts

Dossier Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya

Dossier Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya
PDF | 1163442