1. Un projecte que duran a terme l’AMB i l’ACA reutilitzarà l’aigua provinent de l'EDAR-ERA del riu Sec de Sabadell per a usos municipals, recreatius i industrials
  2. La redacció del projecte constructiu finalitzarà el març de 2024 i té un pressupost de 261.360 €, mentre que el pressupost de les obres serà de 5 M€
  3. L’aigua regenerada que s’aportarà (1 hm3) representa aproximadament el 10 % del consum total d’aigua potable de Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB

El Pla estratègic del cicle integral de l’aigua (PECIA) del territori metropolità preveu que l’any 2050 hi haurà un dèficit hídric d’aigua potable a la metròpolis si no es reutilitza aigua, per això estableix diverses línies de treball basades en l’aigua regenerada.

Al llarg dels anys 2022 i 2023, l’AMB i l’ACA estan intensificant la producció d’aigua regenerada en l’àmbit metropolità per fer front a la sequera, amb l’objectiu de disposar de més aigua, preservar reserves estratègiques com l’aqüífer del delta del Llobregat i evitar l’alliberament d’aigua dels embassaments.

Moment de la sessió en la que s'ha explicat el projecte a una vintena de representants d'empreses de Sant Cugat del Vallès.
Moment de la sessió en la que s'ha explicat el projecte a una vintena de representants d'empreses de Sant Cugat del Vallès.
{"name":"2023/02/16/13/24/89450bf9-a57e-4d02-8d50-f7226a6608ba.jpg","author":"ACA","type":"0","location":"0","weight":124436}

Un dels projectes futurs, desenvolupat per l’AMB i l’ACA, passa per l’aprofitament d’aigua regenerada produïda fora del territori metropolità. Consisteix en la captació d’aigua regenerada de l'EDAR-ERA del riu Sec de Sabadell, que actualment produeix més aigua regenerada de la que es necessita per mantenir el cabal ecològic del riu Sec. L’objectiu és poder subministrar aquesta aigua als municipis metropolitans de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès, així com a la Universitat Autònoma, a Bellaterra.

L’aigua regenerada en aquestes poblacions serà principalment per a usos municipals, recreatius i industrials, tot i que els consums potencials s’acabaran de contrastar durant la redacció del projecte constructiu. Ara com ara, es calcula que el volum d’aigua reutilitzada per a Sant Cugat, Cerdanyola i Bellaterra sigui d’aproximadament d’1.000.000 de metres cúbics anuals, que equivalen aproximadament al 10 % del consum total d’aigua potable de Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB.

Per tal de poder fer efectiva l’aportació de recurs, cal redactar un projecte constructiu que estudiï els consums potencials i la tipologia d’aquests consums en quant a requeriments qualitatius, de distribució temporal o d’altres que siguin rellevants per al dimensionament de les infraestructures necessàries, així com el contrast amb les capacitats reals de producció de l'EDAR-ERA del riu Sec de Sabadell i les necessitats d’implementació d’infraestructures.

L’AMB ja ha encarregat la redacció del projecte constructiu, que finalitzarà al març de 2024 amb un pressupost de 261.360,00 €. Pel que fa a l’execució de l’obra, està inclosa en la planificació de l’ACA per als propers sis anys i té un import estimat de 5.160.000 €. Precisament l’ACA, en aquest període, destinarà un total de 120 milions d’euros a la construcció de noves estacions de regeneració d’aigua amb l’objectiu de duplicar la producció d’aquest recurs.

Aigua regenerada, garantia de recurs

Des del 2018, l’ús d’aigua regenerada a la metròpolis s’ha multiplicat per 15. Els 56 hm3 actuals representen un 20 % dels recursos destinats al consum d’aigua potable, que equival a un 25 % de les necessitats anuals d’aigua potable de la ciutat de Barcelona. Es preveu que el 2030 aquesta producció sigui de 88 hm3 i el 2050 sigui superior als 130 hm3, de manera que podrà cobrir el dèficit estimat actualment.

2  

Imatges

Foto sessió.

Foto sessió. 179301

Foto dels assistents

Foto dels assistents 157524