Agència Catalana de l'Aigua

Sessió del consell d'administració d'avui.

Avui s'ha ratificat l'entrada en excepcionalitat per sequera del sistema Ter Llobregat i l'aqüífer del Fluvià Muga

El consell d'administració de l'ACA impulsa l'aprovació del nou pla hidrològic, el pla de gestió de risc d'inundacions i el programa per a la millora del sanejament

query_builder   1 març 2023 12:54

event_note Nota de premsa

Avui s'ha ratificat l'entrada en excepcionalitat per sequera del sistema Ter Llobregat i l'aqüífer del Fluvià Muga

El consell d'administració de l'ACA impulsa l'aprovació del nou pla hidrològic, el pla de gestió de risc d'inundacions i el programa per a la millora del sanejament

  1. El Pla de gestió per als propers sis anys està plenament enfocat a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, preveient una inversió de més de 2.400 milions d'euros, mentre que el pla de gestió de risc d'inundacions 2022-2027, preveu destinar 140 MEUR en actuacions consistents en l'ordenació territorial, la reducció de la vulnerabilitat dels béns afectats, millores en el drenatge urbà, mesures de protecció, entre d'altres
  2. Finalment, el Programa de Gestió específic dels Sistemes públics de Sanejament en alta de Catalunya (PGSAC) preveu les actuacions de sanejament fins 2033 amb 1.300 MEUR

El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha impulsat avui els tràmits relatius a l'aprovació de diversos plans i programes impulsats per l’ACA. Concretament s'ha debatut, votat i aprovat l'aprovació del Pla de gestió de les conques internes i el seu Programa de mesures per al període 2022-2027, El Pla de gestió de risc d'inundacions i el seu Programa de mesures per al període 2022-2027 i, finalment, el Programa de Gestió específic dels Sistemes públics de Sanejament en alta de Catalunya (PGSAC) entre 2022 i 20233.

Imatge de la sessió del consell d'administració d'avui.
Imatge de la sessió del consell d'administració d'avui.
{"name":"2023/03/01/12/51/413040fe-ac1e-44c8-acb0-240d58d57403.jpg","author":"ACA","type":"0","location":"0","weight":150581}

En el consell d’avui també s’ha aprovat l’entrada en excepcionalitat per sequera del sistema Ter Llobregat i l’aqüífer del Fluvià Muga, decisió que entrarà en vigor aquesta setmana un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Un pla de gestió enfocat als efectes del canvi climàtic

El Pla de gestió de les conques internes per al període 2022-2027 és el full de ruta de la planificació hidrològica i preveu les mesures per a garantir l’abastament, millorar l’estat de les masses d’aigua i definir actuacions per a la millora de l’estat del medi. Aquesta planificació, que s’ha votat i s’elevarà al Govern, està enfocada a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, amb la inclusió d’indicadors i mesures que permetin garantir les demandes d’aigua així com també la preservació i el bon estat dels ecosistemes hídrics.

La nova proposta de pla està elaborat en el context d’emergència climàtica, amb una distribució cada cop més irregular de les pluges i amb fenòmens meteorològics més extrems. Cal tenir en compte que hi ha projeccions que preveuen, de cara a l’horitzó del 2050, una reducció de fins un 18% de la disponibilitat d’aigua a Catalunya.

El Pla de Gestió té com a objectiu principal l’eficiència en la gestió de l’aigua, donant un impuls definitiu a la millora de la qualitat de les masses d’aigua en els propers 6 anys i assolir uns estàndards adequats en la garantia de subministrament de les conques internes de Catalunya.

Aquest doble objectiu s’assoleix, mitjançant la concreció de les mesures necessàries a aplicar en els propers sis anys, i sobretot garantint el finançament adequat de les mateixes.

Les inversions per als propers sis anys per a complir amb les directrius del pla de gestió estan recollides en el seu Programa de mesures, que preveu una inversió de 2.437 milions d’euros, 1.401 dels quals seran aportats per l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquesta xifra suposa gairebé triplicar la inversió del pla fins ara vigent.

El Programa de mesures s’articula en 4 blocs:

  1. Assoliment dels objectius ambientals: Es destinaran 866,6 MEUR (el 35,6% del pressupost) en actuacions destinades a la millora del medi hídric (actuacions de sanejament, gestió de la contaminació difusa, actuacions per a la restauració hidromorfològica, entre d’altres).
  2. Atenció a les demandes i racionalitat en l’ús de l’aigua: Es destinaran 1.417 MEUR (un 58,2% del total), en actuacions per a incrementar la disponibilitat, la regeneració i la modernització de regadius.
  3. Adaptació a fenòmens eventuals i extrems: Es destinaran prop de 150 MEUR en aquest bloc (6,1% del total) en actuacions per a reduir els riscos d’inundació.
  4. Coneixement i governança: Es destinaran 3,6 MEUR (un 0,1% del pressupost total) en aquest àmbit per a fomentar la recerca i el desenvolupament en el cicle integral de l’aigua, triplicant gairebé la inversió destinada en aquest àmbit en l’anterior cicle de planificació.

Gestionar el risc d'inundacions davant del canvi climàtic

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) i el seu Programa de mesures per a l’àmbit de les conques internes i que preveu una inversió superior als 140 milions d’euros, que es desplegarà en els propers sis anys. D’aquesta inversió prevista, 127 milions d’euros seran aportats per l'Agència Catalana de l’Aigua i la resta aniran a càrrec de la Direcció General de la Costa i el Mar (9,5 MEUR), els titulars de les infraestructures (més de 3 MEUR), entre d’altres.

Les actuacions previstes consistiran en mesures per a prevenir el risc d'inundacions (ordenació territorial, reducció de la vulnerabilitat dels béns afectats, millores en el drenatge urbà), mesures de protecció (gestió de la conca, actuacions a les lleres, gestió de l'aigua superficial), actuacions de preparació davant d'inundacions (predicció d'avingudes, Plans de Protecció Civil, accions de conscienciació i preparació), mesures de recuperació i revisió post-inundacions i altres accions centrades en a promoció de la innovació i la recerca.

Aquesta planificació, que serà vigent fins el 2027, tal i com determina la Directiva europea per a l’avaluació i gestió del risc d’inundacions (2007/60/CE), defineix les accions i mesures per a gestionar i reduir el risc d'inundacions a les conques internes, on la Generalitat de Catalunya té plenes competències en la matèria.

La priorització de les mesures i accions previstes s’ha fet a partir dels resultats obtinguts en la revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc d’inundació del segon cicle de planificació (MAPRI 2019), en compliment de l’establert al Reial Decret d’Inundacions (RDI), que transposa la Directiva d’Inundacions al reglament jurídic estatal i aprofitant i actualitzant la informació i experiència del cicle de planificació comprès entre els anys 2016 i 2021.

Precisament el Pla, que avui ha passat el tràmit d’aprovació pels membres del consell i per ser elevat a la conselleria d’Acció Climàtica, per a finalment, passar-ho a l’administració de l’Estat per a la seva aprovació, té un clar enfocament per estudiar els efectes del canvi climàtic en les inundacions fluvials i abordar mesures d’adaptació.

Més de 1.300 MEUR per al sanejament

L’ACA, per planificar l’execució de les obres de sanejament, proposa l'aprovació del Programa de Gestió específic dels Sistemes públics de Sanejament en alta de Catalunya (PGSAC) per incorporar totes les obres i actuacions de sanejament d’aigües residuals en alta que s’han d’executar a Catalunya entre el 2022 i el 2033, en compliment del previst a la Directiva 91/271/CEE, del Consell, de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

El PGSAC es divideix en dos períodes:

  1. Període 2022-2027: Amb una inversió prevista de 613 milions d’euros (438 per a millores en sistemes existents i 174 per a noves plantes).
  2. Període 2028-2033: Inversió prevista de 699 milions d’euros (365 per a nuclis ja sanejats i 304 per a nous sistemes de sanejament).

El consell d’administració, que ha aprovat avui el PGSAC i s’elevarà al Govern per a la seva aprovació definitiva, declarant d’interès prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidràuliques previstes en aquest programa.

La programació i l’execució anuals de les actuacions previstes en el Programa de gestió específic es duu a terme en funció de les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

2  

Imatges

Foto 1. Imatge de la sessió del consell d'administració d'avui.

Foto 1. Imatge de la sessió del consell d'administració d'avui. 2562785

Foto 2. Membres de la presidència del consell.

Foto 2. Membres de la presidència del consell. 1915583

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 195822

Acció climàtica
Medi ambient
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia