Forma part del nou paquet de mesures d’aplicació immediata per a frenar la població de conills a Lleida

FOTO NP GÀBIES CONILLS
Imatge de la captura d'un conill amb gàbia.
{"name":"2023/03/10/10/11/3caddce3-85ab-41c4-a023-73059b36cdf8.jpg","author":"DACC ","type":"0","location":"0","weight":330362}

Personal de les Reserves Nacionals de Caça del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha desplaçat temporalment a Lleida amb l’objectiu d’instal·lar caixes trampa de captura de conills com a mesura excepcional per a combatre els danys que produeixen sobre els conreus agrícoles i els talussos d’infraestructures.

Els primers equips es van desplaçar a Verdú la setmana passada, i aquesta han actuat en zones amb altes densitats de conills de les comarques de l’Urgell i el Segrià, als municipis de Verdú, Maldà, Tàrrega, Aitona, i Serós.

Les gàbies es col·loquen a l’entrada del cau en les zones on hi ha les llodrigueres i serveixen per a actuar de manera més quirúrgica, principalment en aquelles zones on els danys són més alts. Cal recordar que el conill ja es pot caçar tot l’any, i aquestes mesures són complementàries de suport.

Per a dur a terme aquestes actuacions, es compta amb el suport i la col·laboració dels titulars d’aquestes Àrees Privades de Caça i propietaris de finques afectades pels danys.

Paquet de noves mesures per a frenar les sobrepoblacions

FOTO 2 NP GÀBIES CONILLS
Imatge d'una gàbia col·locada en un un cau.
{"name":"2023/03/10/10/12/f3ecb216-9aeb-4aa3-b4ba-31bee9ac32d2.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":449909}

La instal·lació d’aquestes gàbies s’emmarca en el nou paquet de mesures amb caràcter d’urgència i d’aplicació immediata per a controlar la sobrepoblació de conill a la Plana de Lleida. Aquestes noves accions, juntament amb les que ja s’han establert i les mesures de protecció dels cultius que implementen els propietaris dels terrenys, han de permetre reduir el nombre de danys.

Entre les noves mesures més destacades figura equips propis per a capturar conills, la declaració de l’emergència cinegètica, el pagament del xipatge de les fures per a la caça, i nous mètodes de captura que es van començar a provar la setmana passada a l’Estany d'Ivars i Vila-sana.