Direcció General de Comunicació

Drets Socials

El Govern reserva 22 milions d'euros per a contractes amb entitats que fomenten la integració al mercat laboral i la inserció social en aquest exercici

query_builder   14 març 2023 15:51

event_note Nota de premsa

El Govern reserva 22 milions d'euros per a contractes amb entitats que fomenten la integració al mercat laboral i la inserció social en aquest exercici

  1. Durant el 2022 la Generalitat va destinar 20,29 milions d’euros a contractar empreses d’integració de persones amb discapacitats i d’inserció de col·lectius desafavorits
  2. Catalunya va ser la primera administració de l’Estat a fer contractació reservada al foment dels objectius socials

El Govern ha aprovat avui reservar 22 milions d’euros del total de la contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic prevista per al 2023 a entitats que fomentin la integració laboral i professional de persones amb discapacitat o desfavorides. Aquesta és la mateixa quantitat que es va comprometre per al 2022, de la qual es van adjudicar 20,29 milions a contractes amb centres especials de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció, el 92,2% del total.

La Generalitat va començar a reservar contractes per fomentar la integració laboral de determinats col·lectius l’any 2002 i, d’aquesta manera, es va convertir en la primera administració de l’Estat en aquesta matèria. L’objectiu és doble: d’una banda, fer de la contractació pública una veritable eina per assolir polítiques públiques de generació d’ocupació per als col·lectius més vulnerables; i, de l’altra, donar suport institucional indirecte a la important tasca que duen a terme els centres i empreses que s’hi dediquen (Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i empreses d’inserció o que tinguin en plantilla més d’un 30% de treballadors amb discapacitat i en situació d’exclusió). Aquesta política també s’emmarca en la línia fixada per la directiva europea de contractació pública del 2014, que té com a finalitat facilitar l’accés de les entitats a la contractació pública, i en la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, que estableix que les administracions públiques territorials han de fixar mitjançant un acord el percentatge o la quantia d’aquesta reserva.

Aquest any, com a novetat, l’acord del Govern preveu que, amb caràcter general, com a mínim el 50% de l’import d’adjudicació dels contractes de gestió de residus tèxtils es destinin a empreses d’inserció i centres especials de treball d’iniciativa social autoritzats per al tractament d’aquest tipus d’excedents. D’aquesta manera, es dona compliment a la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular i a la Llei de contractes del Sector Públic.

Finalment, d’acord amb el text aprovat avui, la Direcció General de Contractació, adscrita al Departament d’Economia i Hisenda, serà l’encarregada de fer-ne el seguiment. En aquest sentit, cada vegada que s’adjudiqui un contractereservat, els òrgans responsables d’aquesta unitat a cadascun dels departaments i entitats del sector públic hauran de comunicar-ho a la Direcció General mitjançant un formulari, com a mínim, amb una periodicitat bimensual. Així mateix, s’haurà de fer constar l’existència d’aquest contracte a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i al Registre Públic de Contractes, dins l’apartat “Reserva social”.

Quantia de la reserva de contractació per departaments per a l’any 2023


Departament

(Incloses entitats del sector públic adscrites)

Import (€)

Presidència

600.000 €

Empresa i Treball

800.000 €

Economia i Hisenda

300.000 €

Igualtat i Feminismes

23.700 €

Acció Exterior i Unió Europea

52.000 €

Educació

400.000 €

Recerca i Universitats

363.000 €

Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

350.000 €

Interior

508.300 €

Territori

6.000.000 €

Salut

7.280.000 €

Drets Socials

3.750.000 €

Cultura

400.000 €

Justícia, Drets i Memòria

1.173.000 €

Total

22.000.000 €


Pla de Govern
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia