Interior

Conseller Joan Ignasi Elena i director general del SCT, Lamiel

El Servei Català de Trànsit desplega un pla d'intervenció a l'AP-7 amb un paquet de mesures de gestió de trànsit i de millora de la seguretat viària

query_builder   23 març 2023 19:24

event_note Nota de premsa

El Servei Català de Trànsit desplega un pla d'intervenció a l'AP-7 amb un paquet de mesures de gestió de trànsit i de millora de la seguretat viària

interior i SCT{"name":"2023/03/23/19/26/dc6c0374-0eb4-42c4-b826-75b265e1343e.jpeg","author":"interior","type":"0","location":"0","weight":219370}


 1. El projecte, que s’aplicarà en el període 2023-2025, suposarà una inversió de 14.300.000 €
 2. La mobilitat ha augmentat un 26% a l’autopista i la durada de les retencions més d’un 70% des de l’alliberament dels peatges

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, han presentat avui un pla d’intervenció a l’AP-7 amb un paquet de més vint mesures de gestió del trànsit i de millora de la seguretat viària. El projecte, que es desplegarà en el període 2023-2025, suposarà una inversió de 14.300.000€.

El conseller Elena ha declarat que “la inversió es dedicarà a mitigar les congestions i donar més capacitat a l’AP7, en velocitat variable al tronc central de Mollet al Papiol i en velocitat variable a la C58”.

Elena ha afegit que “s’ha produït un increment de la mobilitat i dels accidents en aquesta via i, per tant, cal actuar”. Elena ha remarcat que “l’objectiu del pla d’intervenció és mitigar els efectes que ha tingut l’alliberament dels peatges i millorar la seguretat viària a una de les principals artèries del país”.

Per a l’elaboració del pla, l’SCT ha realitzat una tasca de diagnosi de la mobilitat i l’accidentalitat de 43 trams de l’AP-7 des de l’alliberament dels peatges. L’anàlisi d’aquests 18 mesos de les dades d’aquesta via d’alta capacitat ha permès dissenyar i detallar un seguit d’actuacions per mitigar els efectes de la supressió del pagament a l’autopista i millorar-ne la seguretat viària.


 1. DIAGNOSI: MOBILITAT I ACCIDENTALITAT A L’AP-7

Quant a la diagnosi de la situació actual de l’AP-7 en destaca sobretot l’augment de la mobilitat i específicament de la circulació de vehicles pesants, així com l’increment de la durada i la freqüència (nombre de vegades a l’any que un punt quilomètric o un tram està retingut) de les retencions, establint una comparativa dels períodes abans (2019) i després de l’alliberament de peatges (2022).

Concretament la mobilitat ha augmentat de mitjana un 26% a l’autopista i la circulació de camions s’ha incrementat un 36%. S’ha detectat que en tres trams de l’autopista (Bellaterra/C-58, C-59/Mollet i Mollet/Montmeló), el trànsit ha baixat per la desviació de la circulació cap altres vies alliberades, com pot ser la C-33. Tanmateix la tendència generalitzada ha estat d’increment de la mobilitat i els trams amb més augment han estat:

sct{"name":"2023/03/23/19/17/72954709-06a7-4872-8c9c-d42d64fe7606.png","author":"sct","type":"0","location":"0","weight":126786}

Pel que fa a l’anàlisi de la mobilitat i les afectacions també convé destacar que en 283 quilòmetres de l’AP-7 hi ha hagut un augment de la freqüència de les retencions i en 298 quilòmetres ha crescut la durada de les congestions. A més, la durada de les retencions ha crescut un 74,2% i específicament en les afectacions derivades d’accidents o avaries ha pujat un 142,4%. Com a causes de l’augment de les retencions, a més de l’increment del nombre de vehicles que hi circulen, s’apunten:

 1. Dificultat en la retirada incidències, subocupació del carril lent i avançaments
 2. Dissenys obsolets de la infraestructura (interseccions, nombre i pèrdua de carrils, trenats)
 3. Manca d’infraestructura alternativa (plasticitat, connectivitat)
 4. Dèficit d’equipaments tecnològics ITS
 5. Manca d’alternatives al transport de mercaderies (transport ferroviari)
 6. Convivència de diferents tipologies de trànsit a l’AP-7, un comportament accentuat amb l’alliberament (llarg recorregut/curt recorregut)
 7. Incorporació de nous usuaris i vehicles no habituals a l’autopista
 8. Infraccions en la distància de seguretat i velocitat inadequada

Quant a la sinistralitat, hi ha hagut un increment dels accidents a l’AP-7 en el període posterior a l’alliberament de peatges. Així, el 2019 l’auopista va registrar 503 accidents amb víctimes (32 amb morts o ferits greus) mentre que el 2022 aquests sinistres van augmentar fins als 647 (55 dels quals amb morts o ferits greus). En concret, l’any 2019, 15 persones van morir en accidents a l’AP-7 i 19 més van resultar ferides de gravetat, mentre que l’any passat les víctimes mortals en sinistres a l’AP-7 van ser 24 i els ferits greus 52.


2. MESURES PER DESENVOLUPAR EL PLA D’INTERVENCIÓ

El Servei Català de Trànsit destinarà 14.300.000€ en el període 2023-2025, per a la millora de la seguretat viària i la gestió del trànsit a l’AP7:

 1. La despesa per mitigar les congestions i donar més capacitat a l’AP-7 serà de 8.700.000 euros en el període 2023-2025.
 2. La inversió en el període 2023-2025 en velocitat variable a la C-58 (13 km) serà de 1.600.000 €
 3. La inversió en el període 2023-2025 en velocitat variable al tronc central de l’AP-7 (30 km Mollet-Papiol) serà de 4.000.000 euros

Les principals propostes són mesures de gestió del trànsit i seguretat viària consistents en la laminació i homogeneïtzació del trànsit, gestió de la velocitat i de les interseccions, augment de la capacitat viària en trams d’alta sinistralitat, entre d’altres. La concreció de les més de vint mesures que conté el pla d’intervenció consisteix en:

Mesures de gestió del trànsit

 1. Posar en funcionament un sistema de reducció de velocitat a 100 km/h o menys velocitat en el tram Martorell-Gelida els divendres a la tarda dissabte al matí i la tarda de diumenge i que facilitarà laminar el trànsit i l’ocupació del carril de la dreta. Aquest sistema es posarà en funcionament en fase de proves abans de Setmana Santa
 2. S’habilitaran els passos de mitjana en les zones de l’autopista de major sinistralitat i més durada de retencions per la instal·lació de carrils addicionals en cas d’accident. Aquests trams són: Orriols-Cabanes, La Roca-Hostalric, Granada-Gelida, i l’Aldea-Hospitalet de l’Infant
 3. Estudi de la utilització dinàmica dels vorals. Prova a la incorporació de la C-60 a l’AP-7 per reduir les congestions
 4. Avaluació de la supressió d’incorporacions o sortides a l’AP-7 entre la Roca i Llinars en el retorn de diumenge a l’anell metropolità.
 5. En funcionament les grues del Servei Català de Trànsit a l’AP-7 nord i sud i s’està en gestions per a l’ampliació d’aquest contracte de grues per atendre diferents tipologies d’accidents i vehicles
 6. Durant aquest any 2023, en les entrades dels carrils addicionals dels retorns de cap de setmana i operacions especialsestà prevista la instal·lació dequatre càmeres amb intel·ligència artificial, per al control de la velocitat òptima d’obertura i circulació de vehicles
 7. Millora de la senyalització de l’entrada i sortida dels carrils addicionals per fer-los més visibles i segurs
 8. Avançament en el calendari de la instal·lació en els retorns de cap de setmana dels 70 km de carrils addicionals per dotar de més capacitat la via. Aquests carrils mitiguem l’impacte de les retencions que es concentren majoritàriament en el retorn de diumenge cap a l’anell metropolità. Es continuaran instal·lant carrils addicional a l’AP7: 27 km al nord entre Montornès de Vallès i Sant Celoni; i 43 km al sud entre Vilafranca del Penedès i El Papiol
 9. Per dotar de més capacitat l’autopista C-32 nord com a alternativa viària també a l’AP-7, s’instal·laran 25 km de carrils addicional entre Sant Andreu de Llavaneres i Alella durant el retorn de diumenge

Control de velocitat i seguretat viària

 1. Utilització de drons per controlar i monitoritzar punts viaris conflictius. La primera missió serà analitzar l’enllaç de la C-60/AP-7 per avaluar l’origen de la pertorbació de la Roca en el retorn dels diumenges i també a la B-23 i AP-7 per controlar les infraccions d’incorporació que són un risc per a la seguretat viària i ocasionen retencions
 2. Aquest 2023 s’instal·larà un nou sistema de carros radar a l’AP-7 en punts convenientment habilitats
 3. Per al període 2023-2025 instal·larem un radar de tram en la zona de la Mora a Constantí
 4. Instal·lació en el període de 2023 al 2025 de sistemes de velocitat variable a la C-58 que permetrà intervenir en el nus C-58/AP-7. El projecte està en licitació i l’obra s’iniciaria enguany
 5. Instal·lació en el període de 2023 al 2025 sistemes de velocitat variable al tronc central de l’AP-7.
 6. Instal·lació de sistemes de velocitat variable a l’AP-7 en el període 2025-2027, entre Martorell i Vilafranca i entre Mollet i Sant Celoni
 7. Vigilància des dels mitjans aerisde diferents trams de l’AP-7 on es cometen infraccions d’incorporació i també per la vigilància del compliment de les limitacions i restriccions de vehicles pesants
 8. Continuïtat als controls dinàmic i per saturació a tota l’autopista AP-7 i també als macrocontrols de vehicles pesants a l’AP-7. Des de la tardor passada la Divisió de Trànsit n’han realitzat 7 amb 630 vehicles controlatsi 667 denúncies

Restriccions i limitacions de vehicles pesants

 1. Aplicació de limitacions de vehicles pesants en el tram del sud de 30 km entre Calafat i Camarles. Els camions hauran de circular pel carril de la dreta i aquestes limitacions seran per a tots els dies de la setmana
 2. Aplicació de limitacions de vehicles pesants en el tram Martorell-Gelida que hauran de circular per la dreta quan s’instal·li el sistema de reduccióen la sortida de divendres i dissabte i en el retorn de diumenge
 3. Aplicació de restriccions de vehicles pesants que afecten l’AP-7 durant el mes de juliol, caps de setmana rellevants i ponts festius importants. Aquestes restriccions de vehicles pesants han estat consensuades amb el sector del transport i han estat publicades en una resolució al DOGC
 4. Aplicació de limitacions de vehicles pesants els divendres o vigílies de festius en la sortida de l’anell metropolità que hauran de circular pel carril de la dreta al tronc central de l’AP-7 entreMartorell a la Roca.
 5. Aplicació de limitacions de vehicles pesants els diumenges en els trams d’autopista on s’instal·lin carrils addicionals en sentit contrari. Els vehicles pensants hauran de circular per la dreta i limitar la seva velocitat a 80 km/h

Mesures infraestructurals

 1. A mitjà termini és important recuperar la pèrdua de carrils en el tram de Mollet del Vallès
 2. Resoldre l’enllaç de l’AP-7 amb la C-58 i la distribució del trànsit local emergent en aquest enllaç
 3. Arranjament per l’ús dinàmic de vorals en la incorporació de la C-60
 4. Connexió de l’A-2 i la C-32 entre Vidreres i Tordera
 5. Connexió de la AP-7 i C-15en direcció nord
 6. Connexió fàcil AP-7 i A-2a Martorell
 7. Connexió fàcil de l’AP-7 i A-7 a Salou i l’Hospitalet de l’Infant

Aquestes mesures sobre les infraestructures són millores en els eixos viaris i les connexions entre aquests que haurien de projectar i pressupostar els titulars de les vies.

Pla de Govern
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia