1. S’ha posat a licitació el contracte per executar les obres d’aquesta nova estació d’aforament per conèixer el cabal d’aigua abans de la confluència amb el riu Ter, disposant fins el 21 de setembre per a la presentació d’ofertes
  2. El pressupost és superior als 737.000 euros i compta amb aportacions dels fons europeus Next Generation

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació el contracte per a executar les obres per a construir una nova estació d’aforament en el riu Freser, dins del terme municipal de Ripoll (comarca del Ripollès). Es disposa fins el 21 de setembre per a la presentació d’ofertes i l’actuació té un pressupost de licitació superior als 737.000 euros, amb aportacions dels fons europeus Next Generation.

La zona on es construirà l'estació d'aforament del riu Freser, al seu pas per Ripoll.
La zona on es construirà l'estació d'aforament del riu Freser, al seu pas per Ripoll.
{"name":"2023/08/08/16/32/d3887f67-6082-4e03-b2d8-44c2c309a170.png","author":"ACA","type":"0","location":"0","weight":315652}

L'objectiu principal d'aquesta actuació és disposar d'un nou punt de control al tram final del riu Freser, abans de la confluència amb el Ter. Aquesta infraestructura s’inclourà a la xarxa de control hidrològica d’alta disponibilitat, que inclou la generació i comunicació de dades en temps real i permetrà mesurar el nivell i el cabal del riu, amb precisió en els diferents escenaris de gestió, tant en situació ordinària, com en situacions extraordinàries pel seguiment d’episodis de sequera o avinguda, controlant l'aportació d'aigua que s’incorpora des del Freser al riu Ter.

Les obres previstes, que tindran una durada de tres mesos i mig a partir de l’adjudicació i signatura del contracte, preveuen implantar una estació d’aforament a l’alçada de la fàbrica S&P, que inclou l’execució de la pròpia estació d’aforament al riu, una caseta de control i comunicacions i tots els equips de mesura (sensors), enregistrament, comunicacions i sistemes energètics associats a l’explotació de la infraestructura.

Per a més informació sobre els fons Next Generation que es destinaran en l’àmbit del cicle de l’aigua, pots entrar en aquest enllaç.

Punts de control en el territori

L’ACA disposa d’una xarxa de control hidrològica per a disposar de dades hidrològiques amb una disponibilitat i qualitat definides, amb la finalitat de servir de base per aconseguir una òptima gestió dels recursos hídrics (en qualitat i quantitat), tant en situació ordinària com de manera especialment crítica, durant episodis d’avinguda o sequera.

La xarxa de control pot ser manual (mitjançant la recollida de mostres o mesures manuals o puntuals) o automàtica (embassaments, aforaments, estacions de qualitat, piezòmetres). Aquesta última, actualment compta amb:

  1. 80 aforaments en rius.
  2. 11 embassaments.
  3. 31 aforaments en canals de derivació.
  4. 11 estacions automàtiques de control de la qualitat.
  5. 54 piezòmetres automàtics.

Per dur a terme la mesura directa i puntual de cabals en rius i canals, l’ACA disposa de tècnics aforadors i mitjans materials (equips d’aforament) per a l’aforament de cabals. Aquestes mesures es realitzen en tots els escenaris hidrològics (sequera, normalitat i episodis d’avinguda) amb diferents objectius com poden ser: control de cabals ambientals o, a l’altre extrem, cabals d’avinguda, verificació i calibratge de les corbes de cabals (relació alçada – cabal) de les estacions d’aforament, control de les derivacions dels aprofitaments d’aigües superficials i realització d’estudis tècnics o científics, entre d’altres.

2  

Imatges

Foto 1. Zona on s'ubicarà l'estació d'aforament.

Foto 1. Zona on s'ubicarà l'estació d'aforament. 1584735

Mapa. Situació de les estacions d'aforament actuals a la conca del riu Ter.

Mapa. Situació de les estacions d'aforament actuals a la conca del riu Ter. 808576

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 244607