‘Situacions de Vida’ orienta les persones per resoldre situacions en què es troben al llarg de la seva vida

L’Administració ha incorporat recentment una nova via de relat i comunicació digital amb la ciutadania, les anomenades ‘Situacions de Vida’, que formen part del nou model d’acompanyament digital de l’Administració a la ciutadania.

‘Situacions de Vida’ orienta les persones per resoldre situacions en què es troben al llarg de la seva vida. És un espai que es troba al web d’informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya, gencat.cat., dedicat a les qüestions i preguntes que sorgeixen en la realitat quotidiana. Conté informació pràctica explicada de manera senzilla, i permet resoldre-les o gestionar-les.

“Què cal fer si canvio de pis o em quedo a l’atur? Com puc reduir la factura elèctrica? Què he de fer si decideixo casar-me pel civil? I si neix una criatura?” Aquests són alguns del dubtes de les fins a 25 situacions a les quals les persones poden trobar resposta en el nou apartat.

El Govern, i a través seu la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, estableix la transformació digital com una de les prioritats per poder impulsar les transformacions democràtica, social, verda i feminista en l'era digital. Fer-se digital no es tracta només d’implementar noves tecnologies, sinó de descobrir oportunitats per aplicar la innovació i la tecnologia als serveis tradicionals existents per millorar la qualitat dels serveis públics digitals, i entendre i satisfer les necessitats reals de la societat, promovent un estat del benestar digital.

En aquest context s’insereixen les ‘Situacions de Vida’, ordenades per temes i estructurades com un pas a pas o un manual d’instruccions. A més, incorporen els tràmits necessaris, explicats en llenguatge planer, i informació relacionada.

La voluntat de l’Administració és la de comunicar-se de manera més planera, donar diferents opcions i serveis digitals alternatius i personalitzats, explicant el conjunt de serveis d’acompanyament i assistència a la ciutadania, i facilitar-los-hi fer tràmits i interactuar amb l’Administració.

Entre les altres opcions que s’ofereixen en aquest nou model es troben el suport a la tramitació digital a través del 012, la vídeo atenció i la tramitació atesa.