1. El projecte permetrà reduir més del 30% el consum de l’energia primària no renovable de l’edifici i s’engloba dins el Programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics (PIREP)

El portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya ha oficialitzat la licitació dels treballs per a la millora i rehabilitació de l’eficiència energètica del CAP Llibertat de Reus. La previsió final és reduir més del 30% el consum de l’energia primària no renovable de l’edifici. El desenvolupament del projecte contempla, a més, reciclar més del 70% dels residus que es generin durant les obres. El pressupost total és de 937.857,61 euros (IVA inclòs), amb una durada prevista del contracte de sis mesos.

L’actuació s’emmarca en els fons PIREP (Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics). Comportarà la col·locació de 28 mòduls fotovoltaics per a la producció d’electricitat al centre per autoconsum i canviar l’actual caldera de gas per un sistema d’escalfadors elèctrics eliminant al 100% els combustibles fòssils. De la mateixa manera, se substituiran els climatitzadors i el sistema de control i gestió centralitzat del recinte, apostant per mesures molt més respectuoses amb l’entorn i que implementin l’eficiència i durabilitat. En aquesta línia, tot l’enllumenat passarà a ser de modalitat LED.

Pel que fa a l'arquitectura, s’instal·laran finestres amb alumini d’aïllament reforçat i vidre doble amb control solar; també s’intensificarà l’estanquitat i l’aïllament tèrmic de la coberta plana invertida amb acabat de grava i se substituiran els sostres de cel ras per sostres registrables, millorant l’accés a les instal·lacions ocultes al fals sostre.

La gerenta de la RSCT, Imma Grau, destaca la rellevància d’un projecte que "possibilitarà el CAP Llibertat ser més eficient i respectuós amb el medi ambient, adaptant-se als paràmetres idonis per ser cada cop més curosos amb l’entorn i generar la mínima petjada energètica possible”.

El CAP Llibertat se situa al carrer General Moragues de Reus, cantonada amb la plaça de la Llibertat. El centre ocupa 1.877,66 m² repartits en planta soterrada, planta baixa i quatre plantes més en alçada.

2  

Imatges

Espai interior del CAP Llibertat.

Espai interior del CAP Llibertat. 3231453

Accés al CAP Llibertat de Reus.

Accés al CAP Llibertat de Reus. 4004653