1. Les actuacions previstes es duran a terme dins els termes municipals de Colomers i Foixà, a la comarca del Baix Empordà
  2. Les obres suposaran una inversió de més de 200.000 euros i estan emmarcades en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU
  3. L’actuació té la finalitat de recuperar el meandre de Colomers sota criteris de mínima actuació, restauració passiva i evolució natural adaptativa, per millorar l’estat dels hàbitats i de l’ecosistema, i també minimitzar els riscos d’inundació aigües avall

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació les obres de restauració i millora ambiental del meandre de Colomers, a la comarca del Baix Empordà. L’actuació se centra en la recuperacióde la terrassa al·luvial del meandre i compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc dels Next Generation EU. El Pla de gestió de les conques internes vigent contempla l’actuació dins l’Annex I del Programa de mesures.

L’import de licitació de les obres és superior als 212.000 euros i, a banda dels treballs previstos, s’inclou el manteniment de les actuacions dutes a terme durant el període que dura la garantia (1 any). Es poden presentar ofertes fins el 25 de juny d’enguany.

Vista aèria de la zona on es duran a terme els treballs, dins els termes municipals de Foixà i Colomers.
1. Vista aèria de la zona on es duran a terme els treballs, dins els termes municipals de Foixà i Colomers.
{"name":"2024/06/13/09/26/2f66e5b0-8910-49dd-b749-29b4b0e6baf1.jpg","author":"Agència Catalana de l'Aigua ","type":"0","location":"0","weight":145243}

L’estat actual del meandre de Colomers

L’àmbit de l’actuació s’emmarca en el marge dret del riu Ter, en el meandre de Colomers, dins dels termes municipals de Colomers i Foixà a la província de Girona (Baix Empordà). L’abast longitudinal de l’actuació és de 2,5 quilòmetres, amb una superfície associada de 8 hectàrees.

Des d’un punt de vista morfològic, les terrasses al·luvials queden separades del curs principal del riu mitjançant una mota longitudinal d’uns 1.200 metres que arriba fins a l’assut de Colomers i que obstaculitza el flux del riu.

Vista lateral de l’assut de Colomers des del marge dret del riu Ter.
2. Vista lateral de l’assut de Colomers des del marge dret del riu Ter.
{"name":"2024/06/13/09/32/b5579878-4ef0-445e-9275-f753a857c3f4.jpg","author":"Agència Catalana de l'Aigua ","type":"0","location":"0","weight":156533}

La recuperació de l’espai fluvial

Un dels principals reptes a què l’Agència s’ha enfrontat a l’hora d’escollir la millor solució per a la recuperació del meandre de Colomers, ha estat garantir els criteris de mínima actuació, de restauració passiva i evolució natural adaptativa, tot això per oferir una solució el menys invasiva possible per al medi.

La solució consensuada ha estat la més adequada amb aquests objectius ambientals, que venen marcats per la pròpia planificació hidrològica i consisteix en fer la mota permeable per facilitar el flux de l’aigua mitjançant drenatges. Es tracta d’una solució innovadora i que no genera afectació a altres usos consumptius de l’aigua com el reg. En aquest sentit, es facilitaran tres punts de permeabilització per a cabals alts —dos sobreeixidors i un col·lector, amb les connexions derivades entre si—, per tal de millorar el drenatge del meandre mitjançant canals laterals. Aquests canals , al mateix temps, diversificaran diferents hàbitats de ribera amb l’excavació de zones més baixes que funcionin com a basses.

Aquesta intervenció suposarà, alhora, una millora directa per a la conservació dels hàbitats, ja que entrarà més aigua al meandre, afavorint, així, la recàrrega de l’aqüífer.

Martinets blancs al nord-est del meandre.
3. Martinets blancs al nord-est del meandre.
{"name":"2024/06/13/09/34/b256c95d-3be4-45e0-86dc-ffd0688b9a9c.jpg","author":"Agència Catalana de l'Aigua ","type":"0","location":"0","weight":193102}

També es faran actuacions d’eliminació de les espècies al·lòctones presents en el meandre (canya americana, negundo i robínia) i se substituiran, en alguns punts, per plantacions autòctones.

13 de juny del 2024

3  

Imatges

Martinets blancs al nord-est del meandre.

Martinets blancs al nord-est del meandre. 193102

Vista lateral assut de Colomers des del marge dret del Ter

Vista lateral assut de Colomers des del marge dret del Ter 156533

Zona de l'actuació

Zona de l'actuació 145243