1. Aquesta mesura suposarà un augment de fins a 9 milions d’euros respecte del pressupost atorgat l’any anterior
  2. S’actualitzen els imports a les despeses reals de finançament, de manera que es millora la gestió de les aigües residuals amb el món local


El Govern ha aprovat un increment del 15% dels recursos destinats a garantir un funcionament adequat de les depuradores (EDAR) i regeneradores (ERA) públiques catalanes per a aquest 2024. La mesura respon a la necessitat d’actualitzar els imports a les despeses reals de finançament dels ens gestors dels sistemes públics de sanejament en alta, per assegurar el manteniment de la prestació del servei a Catalunya i garantir la seva viabilitat econòmica. La decisió es pren després d’un augment generalitzat dels preus, amb l’objectiu de garantir un correcte tractament de les aigües en un context marcat per la sequera.

Aquest increment, que suposa una dotació de 9 milions d’euros més respecte de la partida de 2023, beneficiarà més de 130 depuradores, gestionades per 32 administracions actuants, que donen servei a 2,4 milions d’habitants. Cal tenir en compte que aquests sistemes de sanejament es troben en zones afectades per la sequera i per l’escassetat d’aigua i, amb aquesta aportació, se’n garantirà el correcte funcionament. Actualment, a Catalunya hi ha 554 depuradores actives, que donen servei al 97,2% de la població catalana.

Des de l’activació del Pla Especial de Sequera el setembre de 2021, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a disposició d’ajuntaments i empreses subministradores 200 milions d’euros per millorar l’abastament i assegurar que tothom tingués accés a l’aigua. A més, a través dels ajuts per l’adaptació i mitigació del canvi climàtic, la Secretaria d’Acció Climàtica ha aportat 40 milions més.

Les inversions s’han destinat a les actuacions següents:

  1. Millorar i reforçar les xarxes d’abastament supramunicipals.
  2. Millorar els controls dels cabals en alta i l’abastament en alta.
  3. Cofinançar el transport d’aigua en camions cisterna i obres d’emergència.
  4. Millorar l’eficiència de les xarxes de subministrament municipals en baixa.
  5. Recuperar i construir pous.
  6. Redactar plans municipals de sequera.
  7. Executar projectes per millorar l’eficiència i l’ús de l’aigua.