Acords del Govern

El Govern aprova el Projecte de llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l'Adolescència

query_builder   30 juny 2009 15:22

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el Projecte de llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l'Adolescència


• La nova norma aglutina tota la legislació que hi ha sobre infància i adolescència
• Permetrà que en casos de maltractament familiar sigui la persona maltractadora qui marxi de casa, enlloc de l'infant
• La nova Llei vol evitar que els nens hagin de declarar dues vegades per un cas d'abús o maltractament
• El Govern també ha aprovat construir 32 nous centres educatius i ha destinat gairebé 10 milions d'euros per millorar els dèficits d'algunes urbanitzacions
• A més, ha destinat 35 milions al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) i ha impulsat infraestructures científiques de l'àmbit agroalimentari

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l'Adolescència, una nova norma que recull tota la legislació actual catalana sobre la infància i l'adolescència i que introdueix novetats en aspectes com la protecció davant el maltractament de menors, el procediment de desemparament, o el procés d'acolliment, amb dues noves modalitats; el permanent i l'especialitzat.
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, juntament amb la directora general de Comunicació del Govern, Aurora Masip, ha comparegut a la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l'Executiu, ha explicat que la nova Llei suposa un "canvi de paradigma importantíssim" a l'hora de legislar sobre la infància i l'adolescència perquè incorpora la prevenció a les polítiques de protecció, fins ara majoritàries. "Fins ara fins les lleis existents s'havien fet envers la protecció de la infància, i només entraven a regular situacions en què s'estava en situació de risc o desemparament".
A partir d'ara, a banda de promoure i regular les mesures per pal•liar les situacions de risc, s'incorporen i dicten normatives pel que fa la prevenció, l'atenció, la promoció i la participació d'aquests col•lectius. "La llei, per tant, per primer cop s'adreça a tota la població infantil i adolescent de Catalunya, i està pensada per millorar el benestar dels nostres infants i de tots aquells que es troben en situació de risc i desemparament", ha conclòs Capdevila.
Es tracta d'una llei adreçada a tots els infants i adolescents que estan domiciliats a Catalunya, un total de 1.283.493 infants i adolescents entre 0 i 17 anys, i que té com a objectiu principal "millorar el benestar dels nostres infants i de tots aquells que es troben en situació de risc i desemparament".
La consellera Capdevila ha donat a conèixer les darreres dades pel que fa a infància adolescència en situació de risc a Catalunya. Del total d'1'2 milions d'infants i adolescents, 10.822 estan en situació de risc o sota alguna mesura de protecció. D'aquests, 7.448 estan tutelats, 2.566 ingressats en centres d'acolliment o residencials i 4.882 estan atesos en família, sigui la família natural o no. La consellera ha destacat també que, pel que fa a les mesures dedicades a la prevenció, és important assenyalar que hi ha 6.236 infants i adolescents més que són usuaris de centres oberts.
Entre les novetats més destacades que aporta la normativa hi ha el fet que prioritza que en casos de maltractament familiar sigui la persona maltractadora qui deixi la llar, enlloc de l'infant. Generalment fins ara, en cas de maltractament infantil, calia separar el menor del seu domicili o nucli familiar. També vol evitar la doble victimització, és a dir, que els infants hagin de declarar dues vegades per un cas d'abús o maltractament.
A més, un altre dels elements destacats és "que permetrà agilitzar totes les adopcions nacionals perquè s'escurcen els terminis per oposar-se a l'acolliment preadoptiu", ha emfatitzat la consellera. Igualment, pel que fa als casos d'acolliment, "és molt important la nova regulació perquè es crea l'acolliment permanent per a infants que no volen o no poden ser adoptats i es regula la unitat de convivència de dedicació exclusiva per a l'acolliment, de la qual ja se n'està fen una prova pilot", ha explicat.
Pel que fa la prevenció, i també com a novetat, la norma fa una separació entre les situacions de risc social i el desemparament. Fins ara, per tal que un infant accedís a una mesura de protecció se l'havia de desemparar. Ara només s'haurà de fer si la mesura de protecció ho requereix.
Temps límit per oposar-se al desemparament i a la protecció
La norma també estableix un temps límit per oposar-se judicialment a les resolucions de desemparament i a les mesures de protecció. D'aquesta manera s'evita que els infants hagin de patir situacions d'incertesa, que a vegades l'alentiment dels processos d'oposició pot provocar. Fins ara, es podien iniciar en qualsevol moment, sense importar quan s'havia dictat la resolució.
En el cas de l'acolliment preadoptiu, que és el pas previ obligatori abans de l'adopció, el termini que tenen els progenitors per oposar-s'hi és de dos mesos. "Escurçar aquests terminis -ha explicat la consellera- ha de permetre agilitzar totes les adopcions nacionals i donar més seguretat als pares i mares adoptants i també totes les garanties legals que necessiten els pares biològics".
Més participació dels infants
La norma també crea la figura del procurador de la infància i l'adolescència, per tal de donar plena efectivitat al dret dels infants i adolescents tutelats per la Generalitat a ser escoltats.
Per promocionar la participació dels infants i adolescents, el Projecte de llei crea un Consell Nacional de la Infancia perquè els infants puguin participar d'aquelles decisions que els afecten. A més, també contempla la creació de Taules Territorials d'Infància, que coordinaran les diferents administracions i institucions implicades en la detecció i intervenció davant dels maltractaments infantils.
Noves modalitats d'acolliment: especialitzats i permanents
El Projecte de llei inclou dues noves modalitats. D'una banda, l'acolliment familiar permanent, que es durà a terme quan el desemparament sigui pràcticament definitiu, però no sigui possible l'adopció o no es consideri l'opció més favorable per al menor.
D'altra banda, l'acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa està adreçat a infants i adolescents tutelats que requereixen d'una atenció més especialitzada: menors amb necessitats educatives especials (per causes psíquiques, físiques o sensorials); malalties cròniques i/o trastorns de conducta i grups de germans.
La consellera Capdevila ha explicat que actualment s'està treballant en una prova pilot per avaluar el funcionament d'aquest tipus d'acolliment i s'espera que a finals d'any, encara que no s'hagi aprovat la llei, es puguin aplicar aquestes unitats. Aquest tipus d'acolliment requereix que un dels membres de la família compti amb una titulació específica, formació i experiència per atendre les necessitats especials d'aquests infants i adolescents.
Tota la legislació en un Projecte de llei
Aquest Projecte de llei reuneix en un sol text tota la legislació sobre infància i adolescència, tant aquella que s'adreça a la infància i l'adolescència en general, com aquella que regula la protecció dels menors en situacions de risc o de desemparament. L'objectiu és atendre, protegir i promocionar el benestar personal i social dels infants i dels adolescents, i garantir l'exercici dels seus drets i responsabilitats.
La nova norma situa l'infant i l'adolescent com a subjecte de drets i oportunitats i actualitza la normativa que fins ara hi havia en aquest camp per adaptar-la a les noves necessitats i circumstàncies socials. També incorpora el principi de transversalitat en les polítiques d'infància i adolescència, ja que entén que la infància és cosa de tota la societat.
32 nous centres educatius
El Govern ha aprovat construir 32 centres educatius per al proper curs a diferents municipis catalans amb un pressupost de 150.291.905 euros. Aquestes obres permetran la construcció de centres d'educació infantil i primària i de centres d'educació secundària en indrets que, a causa del creixement de població infantil, necessiten una major escolarització.
Aquest és el major encàrrec destinat a construcció de centres escolars fet mai en una reunió de Govern i se suma a la inversió aprovada a primers d'any, que preveia la construcció de 24 noves escoles i grans ampliacions a deu centres escolars més. Un cop acabades les obres, es podran escolaritzar 10.415 alumnes que ara estan en locals municipals o edificis provisionals.
Nou pla econòmic de Tabasa
L'Executiu també ha aprovat avui el nou pla econòmic i financer de Tabasa, així com l'ampliació del seu capital social en 220 milions d'euros. En base a aquesta ampliació de capital i de l'augment patrimonial que comporten les noves actuacions, l'empresa pública veurà incrementada la seva capacitat per obtenir noves actuacions. D'aquesta manera, el Govern pretén reforçar i ampliar el paper de Tabasa, que passa de ser una empresa que es limitava a explotar el Túnel de Vallvidrera a ser una empresa pública amb capacitat de gestió de grans infraestructures de mobilitat.
Impuls a infraestructures tecnològiques
El Govern destinarà 35 milions d'euros al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), l'equipament que acull el superordinador Mare Nostrum i que té previst construir un nova seu per poder afrontar el fort creixement de l'activitat dels darrers anys. El BSC és un centre referent a nivell mundial creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Educació i Ciència i la Universitat Politècnica de Catalunya, i dirigit pel Doctor Mateo Valero. Compta amb més de 200 treballadors de 23 països i és pioner a nivell mundial en el desenvolupament de la computació paral•lela, és a dir, del funcionament simultani de diversos processadors.
Per impulsar les infraestructures científiques de l'àmbit agroalimentari, el Govern ha aprovat avui la signatura d'un conveni, entre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), i el Govern de l'Estat, per formalitzar la selecció dels projectes d'infraestructures científiques que seran cofinançats al 50% amb fons del FEDER de la Unió Europea (UE). A través d'aquest acord L'IRTA rebrà un ajut de gairebé 850.000 euros dels fons europeus FEDER per impulsar aquestes iniciatives.
Millora de 30 urbanitzacions
Per tal de millorar els dèficits d'algunes urbanitzacions, l'Executiu ha aprovat avui destinar 9,9 milions d'euros, una aportació que permetrà obrir aquest estiu la primera convocatòria prevista per la Llei de regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Es calcula que es podran beneficiar d'aquestes ajudes una trentena d'urbanitzacions.
Altres acords
Amb l'objectiu de combatre la situació de desigualtat que pateix la població gitana a Catalunya, el Govern ha aprovat el Pla Integral del Poble Gitano 2009-2013 El Pla pretén equiparar socioculturalment i econòmicament aquest col•lectiu amb la societat catalana en general i alhora vol promoure i reconèixer els seus trets propi i culturals. Compta amb una dotació econòmica per a l'any 2009 de 3.547.000 euros i impulsa un total de 106 actuacions incloses en 16 àmbits de treball adreçades a garantir la igualtat d'oportunitats del col•lectiu gitano a Catalunya.
El Consell de Govern també ha aprovat avui un programa de millora per a la prestació del servei de guàrdia als partits judicials de Catalunya, en el marc de les polítiques de modernització de l'Administració de Justícia que està duent a terme. La finalitat del programa és millorar el funcionament dels jutjats de guàrdia a través del registre informàtic de tots els assumptes que entren i dels documents que hi tinguin relació.

2  

Imatges

Fotografia del president Montilla i la consellera Capdevila abans del Consell de Govern (Autor: Rubén Moreno)

Fotografia del president Montilla i la consellera Capdevila abans del Consell de Govern (Autor: Rubén Moreno) 888

Fotografia de la consellera Capdevila durant la roda de premsa (Autor: Rubén Moreno)

Fotografia de la consellera Capdevila durant la roda de premsa (Autor: Rubén Moreno) 31

3  

Vídeos

Vídeo 1: la consellera destaca que la nova llei agilitzarà les adopcions nacionals

Vídeo 2: la consellera explica que la nova Llei regula dues noves formes d'acolliment

Vídeo 3: la consellera destaca que, per primer cop, es treballi per tots els infants i adolescents i no només per aquells en situació de risc

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern en format PDF

Acords de Govern en format PDF
PDF | 100

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined