Vicepresident

El Govern reestructura els òrgans administratius de la Delegació del Govern a Girona

query_builder   26 gener 2010 14:15

thumb_up Acords del Govern

El Govern reestructura els òrgans administratius de la Delegació del Govern a Girona

 
  • La mesura té com a objectiu millorar l’atenció a la ciutadania en el nou edifici de l’Administració de la Generalitat
  • El Govern dóna llum verd a la constitució del Consell de Política Industrial de Catalunya
  • El curs vinent s’oferiran 23.362 places escolars més que enguany. La preinscripció serà entre el 2 i el 16 de febrer, dos mesos abans que altres anys.
  • El Govern aprova el nou pla estratègic d’Efiensa, la societat pública dedicada al foment de l’estalvi i l’eficiència energètica
  • El Govern aprova la regulació del Registre administratiu de contractes de conreu
Tall de vídeo del vicepresident
 
El Govern ha aprovat la creació de l’Àrea de Serveis Comuns de la Delegació Territorial del Govern a Girona. Aquesta decisió ajudarà a la posada en marxa del nou edifici de la Generalitat a Girona abans de l’estiu d’enguany. Segons ha explicat el vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, a la roda de premsa posterior a la reunió de l’executiu, al mes de febrer està previst que “pugui entrar en funcionament la llibreria de la Generalitat i l’Oficina de Turisme”, situades a l’edifici.
 
La nova Àrea de Serveis Comuns té com a objectiu millorar l’atenció a la ciutadania en el nou edifici del Govern. Preveu la racionalització de l’organització i del personal (uns 900 funcionaris) i la centralització de les peticions dels ciutadans a través l’Oficina d’Atenció Ciutadana que hi haurà al nou edifici.
 
La gerència de l’Àrea de Serveis Comuns coordinarà, en primer lloc, tot el personal i serveis comuns, i la gestió i el manteniment de tot l’edifici a més de  l’Oficina d’Atenció Ciutadana, és a dir, els processos de gestió que ofereixin un servei a la ciutadania eficaç i eficient. D’aquesta manera, serveis que fins ara estaven adscrits a cada departament passaran a formar part d’una única unitat, i permetran així un estalvi considerable de temps en les gestions del dia a dia.
 
“Estem parlant d’una inversió superior als 34 milions d’euros. Inversió que té com a objectiu anar modificant el model de gestió del la Generalitat al servei dels ciutadans, de l’administració local, del teixit associatiu i del món econòmic i social”, ha dit el vicepresident del Govern. La posada en marxa del nou edifici de la Delegació del Govern a Girona suposarà que el Govern s’estalviarà més de 20 lloguers d’edificis” i això “generarà un estalvi de 1.300 milions d’euros anuals” i, sobretot, estalvi de temps i tràmits.
 
El nou immoble, situat a l'antic Hospital de Santa Caterina, esdevé la primera experiència d'un edifici corporatiu i multidepartamental en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i servirà per impulsar un model organitzatiu caracteritzat per la prestació centralitzada de serveis comuns. “Serà la primera vegada que la Generalitat disposarà d’un nombre de funcionaris tan important en un territori –prop de 900- actuant en el mateix àmbit i sota una mateixa dinàmica administrativa de gestió i de funcionament”, ha afegit Carod-Rovira.
 
El Govern dóna llum verd a la constitució del Consell de Política Industrial de Catalunya
 
El Govern també ha aprovat avui el Decret de creació del Consell de Política Industrial de Catalunya, un òrgan de participació institucional i de diàleg social entre les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat, en l’àmbit de la indústria i dels serveis relacionats amb la producció. El Decret és fruit del desplegament de la Llei de Política Industrial, aprovada el juny de l’any passat i és un dels 30 compromisos acordats pel Govern amb els principals agents econòmics i socials.
 
El Consell de Política Industrial de Catalunya es posa en funcionament per tal d’accelerar el procés de transformació industrial mitjançant una política activa, previsora i eficaç que afavoreixi l’adaptació de les empreses als canvis estructurals, atesa la urgència derivada de l’actual conjuntura econòmica. Segons el vicepresident del Govern Josep-Lluís Carod-Rovira “l’objectiu és que aquesta interlocució pugui permetre l’acceleració del procés industrial que Catalunya necessita” i  “tenir l’espai per suggerir i proposar quines seran les polítiques de futur”.
 
El Consell de Política Industrial de Catalunya s’adscriu al Departament d’Innovació Universitats i Empresa, es composarà d’un ple, format per 33 membres de l’Administració de la Generalitat i d’organitzacions empresarials i sindicals; una presidència, que correspon al conseller d’Innovació, Universitats i Empresa; una vicepresidència, que correspon al titular de la Secretaria d’Indústria i Empresa; una comissió de polítiques sectorials, que es constitueix com a òrgan especialitzat del Consell de Política Industrial de Catalunya, i una secretaria.
 
S’avança la preinscripció escolar del curs vinent, que oferirà 23.362 places més que enguany
 
El procés de preinscripció escolar per al proper curs 2010-2011 tindrà lloc entre el 2 i el 16 de febrer per a les etapes d’educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). Aquest avançament del procés s’ajusta al canvi del calendari escolar per al proper curs, quan les classes als centres s’iniciaran durant la segona setmana de setembre.
 
Els centres educatius de Catalunya ofereixen 1.032.382 places en les etapes del segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària, 23.362 places més que el curs anterior, quan les places que es van oferir van ser 1.009.020.
 
De les 1.032.382 places per al curs 2010-2011, un total de 259.406 places són d’educació infantil de segon cicle (alumnes de 3 a 6 anys), 476.280 places són d’educació primària, i 296.696 places són d’educació secundària obligatòria (ESO).
 
L’educació primària és l’etapa que més creix en nombre de places. S’ofereixen 13.930 places més que el curs passat per donar resposta a les necessitats d’escolarització que s’han produït en els darrers anys. En el cas de l’educació infantil de segon cicle, l’increment és de 4.456 places, i en el cas de l’educació secundària obligatòria (ESO) és de 4.976 places.
 
Malgrat això, la immensa majoria de sol·licituds de preinscripció són del primer curs de l’educació infantil de segon cicle (P3), que és quan els nens i nenes comencen a assistir a les escoles, i el primer curs d’ESO, que és quan inicien els estudis a l’institut. Els centres d’educació catalans ofereixen 85.563 places de P3 i 75.274 places de primer d’ESO per al curs 2010-2011.
 
Pel que fa a les preinscripcions per al Batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i els cicles artístics s’hauran de presentar entre el 10 i el 21 de maig de 2010, i les matriculacions definitives s’hauran de fer entre l’1 i el 7 de juliol. En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional les preinscripcions seran entre el 25 de maig i el 4 de juny de 2010, i les matriculacions entre l’1 i el 7 de juliol.
 
Cal assenyalar que, per primera vegada, les famílies monoparentals quedaran equiparades amb les famílies nombroses en el procés de preinscripció. En aquest sentit, tindran els mateixos punts en el criteri complementari, i en els mateixos termes, que s’aplica a la condició de família nombrosa. Les persones que vulguin acollir-s’hi, hauran de tenir el títol de família monoparental que tramita el Departament d’Acció Social i Ciutadania.
 
El Govern aprova el nou pla estratègic d’Efiensa, que inclou inversions per valor de 15,5 milions d’euros
 
El nou pla estratègic d’Eficiència Energètica, SA (Efiensa), la societat pública dedicada al foment de l’estalvi i l’eficiència energètica té com a objectiu adequar l’estructura, les funcions i els recursos d’Efiensa a les noves necessitats del sector energètic, de manera que actualitzi la seva activitat i contribueixi al compliment dels objectius que estableix la revisió del Pla de l’Energia 2006-2015. Efiensa està controlada al 100% per l’Institut Català d’Energia (ICAEN).
 
El nou pla estratègic d’Efiensa preveu una inversió total aproximada de 15,5 milions d’euros fins al 2015. L’activitat de la nova Efiensa generarà inversions per valor de 610 milions d’euros en el sector energètic català, 436 dels quals estaran relacionats amb la creació de noves empreses i l’execució de projectes singulars. 
 
Els objectius d’Efiensa fixats en el nou pla estratègic són l’impuls de les empreses i del mercat de serveis en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, la promoció de tecnologies emergents en l’àmbit de les energies renovables i el lideratge de projectes d’estalvi en el sector públic, de manera que es doni compliment a l’acord de Govern en matèria d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics.
 
Altres acords de Govern
El Govern aprova la regulació del Registre administratiu de contractes de conreu. El nou decret per regular el Registre administratiu de contractes de conreu complementa la Llei 1/2008, de 20 de febrer. La principal novetat d’aquest nou text legislatiu és que a partir d’ara tots els contractants han de comunicar obligatòriament al Registre la formalització dels contractes que signin, a diferència del decret anterior, que assenyalava que la inscripció era voluntària. La gestió d’aquest registre es realitzarà en suport informàtic.
 
El Govern també ha impulsat les obres de millora dels accessos de la C-25 a Campllong, a la comarca del Gironès, i ha aprovat la declaració d’ocupació de béns i drets afectats corresponents a aquestes obres, que comportaran una inversió de 379.829 euros.
 
D’altra banda, el Govern ha donat llum verd al Programa anual d’actuació estadística per al 2010, en el qual s’estableixen les activitats estadístiques d’interès de la Generalitat que s’han de dur a terme durant aquest any. El decret del Programa s’emmarca en la Llei d’estadística de Catalunya i en la Llei del Pla estadístic de Catalunya que aprova el Parlament de Catalunya cada quatre anys.El pla preveu desenvolupar un total de 320 activitats estadístiques en un any.
 
Altres acords destacats han estat la creació del nou Consorci Mar Parc de Salut que substitueix l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària; la convocatòria de 100 places de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal i la ratificació del conveni per fer el primer mapa de fosses de tot l’Estat.
 
 
Candidatura de l’ajuntament d’Ascó per acollir un magatzem nuclear
 
A banda dels Acords de Govern, el vicepresident ha explicat avui que el Govern té “el màxim respecte institucional per l’acord que ha pres l’ajuntament d’Ascó” de presentar la seva candidatura per acollir un magatzem de residus nuclears. El Govern, però, “no comparteix la decisió”, perquè “no afecta només a un terme municipal” i entén que “el sentit comú aconsella que hi hagi consens social i polític en el territori” per instal·lar un magatzem de residus nuclears.
 
D’altra banda, el vicepresident del Govern ha afegit que “ara cal fer una pas institucional més”. Ha explicat que el president de la Generalitat enviarà un escrit oficial al Ministre d’Indústria “fixant la posició del Govern català. Una posició que serà contrària de la instal·lació d’aquest magatzem no només a Ascó sinó en qualsevol territori de Catalunya”.

2  

Imatges

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno 1570

Foto del Consell de Govern. Autor: Jordi Bedmar

Foto del Consell de Govern. Autor: Jordi Bedmar 295

5  

Vídeos

Tall de vídeo: el vicepresident destaca que la nova seu centralitzada del Govern a Girona suposarà un estalvi d'1,3 milions l'any

Tall de vídeo: Carod-Rovira explica que l'objectiu del nou Consell de Política Industrial és reforçar la interloció del Govern amb els agents econòmics i socials per accelerar la sortida de la crisi

Tall de vídeo: Carod-Rovira anuncia que el president de la Generalitat enviarà una carta al ministre d'Indústria per informar-lo de la posició contrària del Govern al magatzem nuclear a Ascó

Tall de vídeo: el vicepresident detalla que si la d'Ascó és la candidatura escollida pel Govern estatal, el Govern mantindrà la seva opinió desfavorable

Roda de premsa

1  

Fitxers adjunts

PDF: Acords del Govern del 26 de gener de 2010

PDF: Acords del Govern del 26 de gener de 2010
PDF | 185

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined