Govern

El Govern impulsa la Llei de l'acció i el servei exterior, com a instrument per situar Catalunya al món i internacionalitzar l'economia del país

query_builder   16 abril 2013 16:03

thumb_up Acords del Govern

El Govern impulsa la Llei de l'acció i el servei exterior, com a instrument per situar Catalunya al món i internacionalitzar l'economia del país

  • La nova norma “concretarà i articularà des del punt de vista polític, institucional i administratiu les competències recollides a l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria d’acció exterior per tal de bastir un veritable Servei Exterior català”, segons ha destacat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu
  • El Govern també crea el Programa per definir el model d’una Hisenda pròpia que permeti la gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió de tots els impostos i altres tributs que s’apliquen a Catalunya
  • El portaveu Homs ha expressat el “crit d’alerta” del Govern per la possible retirada, amb efectes retroactius, de les subvencions als promotors públics i privats d’habitatges de lloguer social
  • Pel que fa al full de ruta en el procés pel dret a decidir, Homs ha reiterat que el Govern “posa l’accent” en la idea del “diàleg” i en “l’articulació de marcs legals que facin possible la consulta”
El conseller Homs
El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia a la tramitació de l’Avantprojecte de llei de l’acció i el servei exterior de Catalunya amb l’objectiu de “concretar i articular les competències en l’àmbit de l’acció exterior i la Unió Europea recollides a l’Estatut d’autonomia de Catalunya”, segons ha destacat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
 
La futura norma, que se situa en el procés de “construcció d’estructures d’estat”, permetrà disposar d’unes estructures de representació a l’exterior més consolidades i sostenibles.
 
La llei també respon al compromís expressat pel president de la Generalitat en el debat d’investidura de potenciar, a través dels 34 centres d’ACC10, l’activitat exterior de l’economia del país, que és un dels sectors en què Catalunya ha tingut resultats positius fins i tot el en context de crisi. En aquest sentit, Homs ha recordat que Catalunya representa actualment el 26% les exportacions espanyoles i un terç del total d’empreses amb activitat a l’exterior. A més, el 2012 va ser líder en captació d’inversions empresarials a l’Europa continental i en captació de turisme.
 
Programa per definir el model d’una Hisenda pròpia
 
En la línia de dotar Catalunya d’estructures d’Estat de cara a un nou escenari polític, el Govern també ha aprovat la creació del Programa per a la definició i l’assessorament de la implementació d’un nou model d’Administració Tributària de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament de Catalunya del 23 de gener passat.
 
 
El programa suposa un nou impuls al disseny d’una Agència Tributària pròpia, que permeti la gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió de tots els impostos i altres tributs que s’apliquen a Catalunya, i dóna continuïtat al procés endegat de col·laboració amb els organismes tributaris de les quatre diputacions.
 
El passat mes de gener el Govern ja va aprovar la Secretaria d'Hisenda, que és l'encarregada de desenvolupar el projecte. El programa estarà sota la supervisió del conseller de la Presidència i del d'Economia. Als treballs del nou programa també s’hi sumaran els informes en matèria tributària que elaborarà el Consell Nacional de Transició Nacional.
 
El Govern manté el full de ruta de la consulta pel dret a decidir
 
Preguntat pel full de ruta del Govern en la consulta pel dret a decidir, el conseller Homs ha reiterat que el guió de l’Executiu són tots els acords signats que afecten aquesta qüestió: el programa electoral de CiU, l’acord amb ERC i els dos acords del Parlament de Catalunya respecte del dret a decidir. “Aquest és el marc i no ens mourem perquè entenem que són els que generen més consens al país. Aquesta és la posició del govern i no una altra”, ha assegurat el conseller, qui ha afegit que el Govern “posa l’accent” en la idea  del “diàleg” i en “l’articulació de marcs legals que facin possible la consulta”.
 
Accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública
 
El Govern també ha aprovat avui impulsar mesures de foment i criteris d’actuació per facilitar l’accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública.
 
D’aquesta manera es posarà en valor la rellevància de les PIME dins l’estructura socioeconòmica i empresarial del país i es promourà la generació d’ocupació i la reactivació de l’economia. “Són motor de l’economia però ara tenen desavantatges per accedir a la contractació pública respecte de les grans empreses per la gran complexitat i la rigidesa del marc normatiu vigent”, ha constatat el conseller Homs.
 
A Catalunya el 99% de les empreses són PIME. Generen el 70% de l’ocupació del país i contribueixen en gairebé el 60% del Valor Afegit Brut (VAB) mercantil del conjunt de l’economia catalana.
 
Campanya d’estiu de vigilància i prevenció d’incendis forestals
 
El Govern reforçarà la vigilància i la protecció dels terrenys forestals i els espais naturals durant la campanya de prevenció d’incendis forestals. El Consell Executiu ha aprovat avui el programa de la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals i de treballs en espais naturals de protecció especial, que també autoritza a contractar el personal necessari per desenvolupar els treballs. El programa té una durada de 5 mesos.
 
En el marc d’aquest programa s’autoritzarà la contractació dels recursos humans necessaris en els termes que s’estableixen en l’annex de l’acord. La contractació està justificada pel perill alt o molt alt d’incendis forestals durant l’estiu, per les característiques del clima mediterrani, juntament amb l’increment durant l’època estival de l’afluència de visitants als espais naturals de protecció especial. Això requereix un reforç de tasques d’informació, ja que és un element clau en la protecció d’aquests espais.
 
Conveni amb l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona per finalitzar el procés d’extinció del Consorci organitzador del Fòrum de les Cultures
 
El Govern ha autoritzat la subscripció d’un conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Administració de l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d’extingir el Consorci organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 i la Societat Mercantil que es va constituir el 1999, amb l’objectiu de realitzar activitats, projectes i obres relacionats amb la preparació, execució i aprofitament del Fòrum.
 
Reconeixement oficial del Casal Català de Polònia com a Comunitat Catalana de l’Exterior (CCE)
 
El Consell Executiu ha aprovat el reconeixement oficial del Casal Català de Polònia, amb seu oficial a Varsòvia, com a Comunitat Catalana de l’Exterior (CCE). L’entitat s’ha organitzat també en altres ciutats de Polònia, on compta amb diverses seus virtuals, per poder desenvolupar activitats arreu del país. Amb aquest reconeixement, ja són 129 les Comunitats Catalanes de l’Exterior. Contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan establertes i tenen com a objectiu donar a conèixer el país, la cultura i la llengua catalans.
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat el nomenament de Carles Constante i Beitia, com a president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS).
 
Crit d’alarma per la retirada de subvencions a les promocions d’habitatges per a lloguer social
 
El portaveu Homs ha expressat el “crit d’alerta” del Govern per la retirada, amb efectes retroactius, de les subvencions als promotors públics i privats d’habitatges de lloguer social que s’està tramitant via esmena a la Llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer al Senat. 
 
Homs ha advertit del greu impacte social i econòmic de la mesura, ja que en cas que s’aprovés “deixaria a la intempèrie les entitats del tercer sector” i suposaria, només a Catalunya, “centenars de milions d’euros que es carregarien a les esquenes de les administracions públiques”. També ha denunciat la “inseguretat jurídica” que crearia la retirada dels ajuts amb efectes retroactius, perquè afecta a promocions ja iniciades que ara no disposarien de subvencions.
 
Per aquest motiu, el conseller ha assegurat que des del Govern es faran gestions “a tots els nivells” per intentar que aquesta esmena entrada al Senat per “la porta del darrera” no prosperi.
 

1  

Vídeos

Roda de premsa íntegra

3  

Fitxers adjunts

Acords del Govern

Acords del Govern
PDF | 666

Fotografia roda de premsa

Fotografia roda de premsa
JPG | 325

Fotografia reunió Consell Executiu

Fotografia reunió Consell Executiu
JPG | 379

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined