El Govern aprova el currículum de l'educació primària que suposa un salt en l'avenç de l'aprenentatge per competències

query_builder   23 juny 2015 15:59

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el currículum de l'educació primària que suposa un salt en l'avenç de l'aprenentatge per competències

  • El currículum s’implantarà el curs escolar 2015-2016 i té com a objectius consolidar el treball per competències per desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials, i desenvolupar l’acció tutorial per contribuir al seu creixement personal
  • El Govern acorda que els fons obtinguts per l’impost a les operadores d’Internet es destini al foment de la indústria audiovisual i a la difusió cultural digital
Roda de premsa
El Govern ha aprovat el decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, un currículum que suposa un canvi de paradigma respecte del model actual, atès que fixa, com a principal objectiu, “l’aprofundiment en el model competencial per tal de garantir l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat en acabar l’etapa obligatòria”, segons ha destacat la nova portaveu del Govern, Neus Munté, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu. 
 
Durant la roda de premsa, el conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha donat el relleu com a portaveu a la vicepresidenta i titular de Benestar Social i Família. “Crec que ho faràs millor que jo”, ha dit, amb complicitat,  en el moment de fer el traspàs. El conseller també ha expressat el seu agraïment per haver pogut desenvolupar aquesta funció. Homs s’ha acomiadat dels periodistes que segueixen habitualment les rodes de premsa dels Acords del Govern després de compartir-hi “202 rodes de premsa, unes 252 hores i un promig de més de 3.000 preguntes”.  
 
El conseller de la Presidència ha destacat la feina dels mitjans de comunicació, una feina que per a Homs “acredita de manera indiscutible una de les peces principals del funcionament d’una democràcia. Haver-se d’enfrontar de manera regular i sistemàtica a una roda de premsa per donar compte de les decisions que pren el Govern és un control extraordinari, un estímul per fer les coses millor”.
 
 Pel que fa al nou currículum de Primària, aprovat avui, la portaveu Munté també ha explicat que preveu orientacions metodològiques i d’avaluació, incrementa en 175 les hores de matemàtiques i la presència de les competències digitals com a transversals en tota l’etapa. “Aquest és el decret que faríem si poguéssim desenvolupar plenament el nostre marc normatiu”, ha assenyalat.
 
La tradició pedagògica de Catalunya ha permès la transformació metodològica necessària per aquest canvi de paradigma cap a les competències bàsiques. Aquestes suposen apostar per un model pedagògic que prioritza la interrelació dels diferents coneixements que aprèn l’alumne i la seva posada en acció. Les competències presents en el currículum són les següents: comunicativa lingüística i audiovisual; matemàtica; del coneixement i la interacció amb el món físic; artística i cultural; digital; social i ciutadana; d’aprendre a aprendre; i d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.  
 
El currículum d’educació primària té com a objectius consolidar el treball per competències per desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials, i desenvolupar l’acció tutorial per contribuir al seu creixement personal. El currículum es vincula amb l’etapa d’educació infantil i enllaça amb la de secundària per donar coherència, facilitar la continuïtat del procés educatiu i assegurar una transició adequada.
 
 El Govern ja fa més de tres anys que treballa en el desenvolupament d’aquestes competències i, per això, els currículums proposats incorporen els aspectes nuclears dels documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques a primària elaborats entre l’any 2011 i el 2015. De moment, s’han publicat els dels àmbits lingüístic (llengua catalana i llengua castellana), matemàtic i digital, i elaborat els de llengües estrangeres en l’àmbit lingüístic i l’àmbit del coneixement del medi. Actualment s’estan desenvolupant els corresponents als àmbits d’educació física, artístic i valors socials i cívics. 
 
Pel que fa a les matemàtiques, l’objectiu és que l’alumne, quan acabi l’ensenyament obligatori, sigui capaç de plantejar-se i resoldre problemes, o bé interpretar la informació i analitzar-la críticament. Ara, a banda dels coneixements -saber restar, dividir o sumar fraccions-, es demana que sàpiguen traduir un problema a una representació matemàtica, donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades, i fer preguntes i generar problemes de caire competencial.
 
Novetats en el currículum 
El currículum de primària incorpora com a novetats, entre d’altres, la inclusió d’orientacions metodològiques i d’avaluació per poder guiar aquest treball competencial, i una acció tutorial, tant individual com col·lectiva. Altres aspectes destacats són l’increment de 175 hores de matemàtiques al llarg de tota l’etapa i la presència de les competències digitals, que fan referència al desenvolupament de mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies digitals. La proposta també fa una especial atenció al procés de lectura i escriptura, i a la consolidació del Suport Escolar Personalitzat (SEP).
 
Pel que fa a la distribució horària, l’etapa d’educació primària consta de 5.250 hores lectives, d’aquestes, 525 hores corresponen a l’esbarjo i la resta, 4.725 hores, són les destinades a les àrees de coneixement, que es reparteixen entre sis àmbits diferents i les hores de lliure disposició que destina el centre d’acord amb el seu projecte educatiu.
 
A més, la nova norma, que manté l’organització en cicles -inicial, mitjà i superior-, s’ha realitzat tenint en compte el decret que regula l’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu que té com a finalitat assegurar expectatives d’aprenentatge a tots i cadascun dels alumnes. També preveu l’àrea educació artística en tots els cursos per afavorir les competències relacionades amb l’expressió, el sentit artístic o la creativitat. 
 
Aquest currículum s’ha elaborat d’acord amb les recomanacions de l’Europa 2020 i del programa Rethinking education 2012. També té en compte els objectius de l’eix 4 de l’Ofensiva de País a favor de l’èxit escolar, sobre innovació metodològica i didàctica a les aules, i els del Marc per al plurilingüisme, per garantir que l’alumnat compti amb el domini de les dues llengües oficials i el coneixement, com a mínim, d’una llengua estrangera per adquirir una sòlida competència comunicativa. 
 
El Departament d’Ensenyament ha dut a terme sessions informatives a més de 4.000 professionals del món docent per informar de les novetats del nou currículums de primària. Les sessions s’han realitzat arreu de tot el territori entre els mesos de febrer i març i hi han participat professionals vinculats a l’ensenyament, principalment directors i caps d’estudis dels centres educatius, membres dels serveis educatius, com directors dels EAP –equips d'assessorament i orientació psicopedagògic– o dels CRP –centres de recursos pedagògics –, inspectors i representants dels instituts de Ciències de l’Educació de les diferents universitats catalanes.
 
El Govern acorda que els fons obtinguts per l’impost a les operadores d’Internet es destini al foment de la indústria audiovisual i a la difusió cultural digital 
El Govern també ha aprovat avui el decret que estableix els fons a què es destina l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques. L’impost, que la Generalitat de Catalunya va crear mitjançant la Llei 15/2014, del 4 de desembre, es destinarà a dos fons, el de foment de la indústria audiovisual i el de la difusió de la cultura digital.  
 
El fons per al foment de la indústria audiovisual rebrà fins a un màxim del 95% dels ingressos de l’impost. La dotació es repartirà entre les actuals línies d’ajuts del Departament de Cultura adreçades a impulsar la indústria cinematogràfica i audiovisual de Catalunya: fons per al foment de la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals: un mínim del 50%; fons per al foment de la distribució independent: un mínim del 5%; fons per al foment de l’exhibició: un mínim del 5%; fFons per al foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura cinematogràfiques: un mínim del 5% i fons per al foment de la competitivitat empresarial: un mínim del 5%.
 
El fons per al foment de la difusió cultural digital rebrà un mínim del 5% de l’impost, que es destinarà a projectes o actuacions que promoguin l’accés de la ciutadania a Internet en centres o institucions de difusió cultural
Per tal de gestionar la destinació dels ingressos en els diferents fons es crea una Comissió de Seguiment. Aquest òrgan estarà format per representants del Departament de Cultura, de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals i d’entitats representatives dels sectors de l’audiovisual i dels continguts culturals digitals.  
 
L’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques és un tribut finalista que grava la disponibilitat del servei d’accés a continguts existents en xarxes de comunicacions electròniques. Així, les companyies operadores d’Internet hauran de pagar una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada connexió contractada a través de la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. Les companyies no podran repercutir l’import de la quota al contribuent. En total, s’espera recaptar 20,5 milions d’euros anuals amb el nou impost, que no suposarà cap càrrega per a l’usuari.
 
El Govern manté els preus públics universitaris per al curs 2015-2016 i garanteix l’accés i l’equitat a la universitat 
El decret de preus públics universitaris per al curs 2015-2016 no aplicarà l’actualització de l’IPC, d’acord amb la proposta presentada a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, integrada pels rectors i els presidents dels consells socials de les universitats. Després del vistiplau d’aquest òrgan, el Govern ha aprovat avui el decret corresponent, que afecta els preus dels serveis acadèmics i complementaris dels ensenyament que presten les universitats públiques de catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al pròxim curs. 
 
El nou sistema de preus, implantat el 2012, estableix el pagament en funció del nivell de renda familiar i “garanteix que ningú quedi fora de la universitat per motius econòmics”, ha remarcat Munté.
 
Així, per tercer curs consecutiu, els preus dels crèdits matriculats per primera vegada seran els mateixos: 25,27 euros per als estudis de coeficient A; 35,77 euros per als de coeficient B; i 39,53 per als de coeficient C.
 
També es congelen els preus en les repeticions de matrícula, màsters, doctorats i serveis acadèmics administratius. En el cas dels màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, continua l’opció de reducció de fins a un 30% sobre el preu del crèdit. Així, es mantenen els dos preus diferenciats entre els estudis que habiliten (41,17 euros/crèdit) i els que no habiliten (65,87 euros/crèdit, susceptible de la bonificació del 30%).
 
Pel que fa a les Beques Equitat, es continuarà aplicant el tram més baix –que preveu una bonificació del 50%– per a tots aquells estudiants que compleixen els requisits econòmics per ser beneficiaris de les beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD) però que queden exclosos dels ajuts estatals al tenir una nota entre 5 i 5,5. Així mateix, les Beques Equitat mantindran la bonificació a les enginyeries en què es va aplicar el curs 2013-2014 després del canvi de coeficient d’estructura docent.  
Pel que fa al fraccionament del pagament de la matrícula, el decret de preus per al curs 2015-2016 introdueix l’obligatorietat que, com a mínim, aquest fraccionament sigui el mateix que el curs anterior, que voldria dir que es faci en tres fases. Com a novetat, a través de l’AGAUR, s’estableix un sistema de pagament fraccionat de fins a 10 mesos, que permet el finançament del 100% de l'import de la matrícula dels estudis universitaris, amb un cost fix d'obertura (14 euros en matrícules semestrals i 24 euros en anuals ) i un tipus d'interès del 0%. 
 
Així mateix, el decret de preus afegeix la possibilitat que les universitats posin en marxa sistemes d’ajuts per atendre aquells estudiants que es trobin en circumstàncies personals sobrevingudes. Un mecanisme que s’afegeix al programa especial impulsat per l’AGAUR el curs passat per atendre els universitaris amb problemes econòmics sobrevinguts. Des del curs 2014-2015, el termini per comunicar una nova situació econòmica que doni dret a beca és ininterromput i, per tant, durant tot l’any es resolen aquestes peticions.
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat diverses mesures per fomentar l’ús de la fusta per activar la gestió forestal sostenible dels boscos i la prevenció dels incendis forestals.
Entre les mesures adoptades s’incorporarà la fusta en la nova construcció dels edificis de la Generalitat; es fomentarà la recerca i la innovació per millorar la competitivitat de la fusta, i es sensibilitzarà la població sobre els avantatges de la gestió forestal sostenible.
 
Amb aquest paquet de mesures l’Administració compleix amb el seu paper actiu i exemplificador en la lluita contra els efectes adversos del canvi climàtic i en la promoció de la competitivitat del sector forestal i el desenvolupament de les zones rurals
Finalment,  el Govern crea un grup de treball que elaborarà la futura llei per a la contractació de serveis sanitaris d’atenció a les persones. Es tracta d’un acord derivat del ple monogràfic sobre Salut que es va celebrar al Parlament la setmana passada. 
La nova llei haurà de permetre que l’administració pública pugui elegir contractar als seus proveïdors de la manera més oportuna i amb criteris de qualitat específics.
 
 La disposició normativa s’adaptarà a la Directiva europea relativa a la contractació de serveis sanitaris que dóna un ampli marge de maniobra per organitzar l'elecció dels proveïdors. Fins a l’entrada en vigor i implementació de la nova llei es mantindran vigents els actuals convenis, contractes i autoritzacions formalitzats en matèria de gestió sanitària.
 
Finalment, i a preguntes dels periodistes, la portaveu Munté ha explicat que el Govern està analitzant la sentència del TSJC, feta pública avui, en què s’anul·la l’adjudicació d’Aigües Ter-Llobregat a l’empresa Acciona. “Estudiarem en les properes hores quines són les conseqüències de la sentència així com la possibilitat de recurs al Tribunal Suprem”, ha explicat. Per a Munté, “hi ha moltes possibilitats de recórrer la sentència, perquè el procés judicial encara no ha acabat i és probable que continuï al Suprem”, tot i que “és massa d’hora” per saber si es repetirà el concurs.
 
Durant la roda de premsa, Munté també ha volgut expressar el condol del Govern per la mort de tres alpinistes al Kirguizistan. Segons ha explicat, el Govern s'ha posat a “plena disposició” de les seves famílies, amb les quals ja està en contacte des d'ahir.  

3  

Imatges

Foto de la roda de premsa de Govern

Foto de la roda de premsa de Govern 1240

Foto de la roda de premsa de Govern

Foto de la roda de premsa de Govern 342

Foto de la roda de premsa de Govern

Foto de la roda de premsa de Govern 347

1  

Vídeos

Roda de premsa íntegra

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern

Acords de Govern
PDF | 251

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined