Acords del Govern del 14 de setembre de 2010

El Govern completa el planejament territorial de Catalunya amb l'aprovació del Pla de les Comarques Gironines

query_builder   14 setembre 2010 17:15

thumb_up Acords del Govern

El Govern completa el planejament territorial de Catalunya amb l'aprovació del Pla de les Comarques Gironines

 
  • El nou Pla culmina el procés pel qual la totalitat de Catalunya ja disposa del planejament necessari per desenvolupar ordenadament el seu creixement i la seva integració territorial
  • El Govern també ha acordat el traspàs de diverses carreteres a les diputacions de Barcelona i Lleida, per les quals preveu una inversió de 342 milions d’euros en els pròxims 15 anys
  • D’altra banda, avui s’ha aprovat el decret que regula l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes
Tall de vídeo del conseller Nadal sobre el pla territorial
Tall de vídeo del conseller Nadal sobre el pla territorial
 
Amb l’aprovació definitiva del Pla territorial de les Comarques Gironines, el Govern ha completat el procés d’elaboració dels set plans territorials parcials establerts pel Pla territorial general de Catalunya (Alt Pirineu i l’Aran, Ponent-Terres de Lleida, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Regió Metropolitana i Terres de l’Ebre).Aquest és l’últim pla territorial que ha aprovat el Govern i es tanca així la totalitat del mapa de Catalunya” ha dit el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, a la roda de premsa posterior a la reunió de l’executiu.
 
D’aquesta manera, Catalunya ja disposa del planejament necessari per desenvolupar ordenadament el seu creixement i la seva integració territorial, donant resposta a una necessitat pendent des de fa molts anys i a una demanda llargament expressada pels ajuntaments, agents econòmics i entitats socials i culturals d’arreu del territori català.
 
Així mateix, l’aprovació d’aquest pla permet signar l’aprovació definitiva del planejament urbanístic d’aquells municipis que no tenien planejament. Els últims sis municipis d’una llista de 140” ha afegit Nadal.
 
El Pla territorial de les Comarques Gironines ordena el territori comprès per les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva. Aquesta regió, que inclou un total de 208 municipis i 1.021 entitats singulars de població, on viuen més 716.858 habitants, presenta una àmplia varietat de paisatges –muntanya, plana, interior, litoral- i una excel·lent posició geogràfica.
Tall de vídeo del conseller Nadal sobre el traspàs de carreteres a les diputacions
Tall de vídeo del conseller Nadal sobre el traspàs de carreteres a les diputacions
Acord pel traspàs de diverses carreteres a les diputacions de Barcelona i Lleida
 
El Govern també ha acordat avui signar dos convenis, amb la Diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida, per al traspàs a la Generalitat de les carreteres que pertanyen a la xarxa comarcal i la cessió a les diputacions de la titularitat de les carreteres de funcionalitat local. Aquests convenis–hamanifestat el conseller Nadal-signifiquen la cessió recíproca per situar el mapa de carreteres en l’àmbit competencial on pertoca”.
 
Segons els convenis aprovats avui, la Generalitat traspassarà a la Diputació de Barcelona la titularitat de 157 quilòmetres d’una vintena de carreteres locals. I pel que fa al conveni corresponent a la xarxa viària lleidatana, s’estableix que la Generalitat cedirà a la Diputació la titularitat de 187 quilòmetres de carreteres locals i n’assumirà 165 de carreteres comarcals. 
 
Així mateix, aquests convenis preveuen la inversió de prop de 342 milions d’euros en els pròxims 15 anys en actuacions de millora a la xarxa viària d’ambdues demarcacions.
 
Altres acords destacables en el marc del departament de Política Territorial i Obres Públiques signats avui són el conveni amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas per millorar la travessera de la C-63 i l’aprovació definitiva del Pla especial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
 
Acreditació del coneixement lingüístic del professorat universitari
 
El Govern també ha aprovat avui el decret que té l’objectiu de regular el coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes i, en especial, regula els mecanismes i les formes d’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció i d’accés.
 
El nivell de coneixement de català exigible serà el que asseguri la competència del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions comunicatives que requereixin les tasques acadèmiques, de manera que es garanteixin els drets lingüístics dels estudiants. Així, els nous professors funcionaris i contractats hauran d’acreditar el nivell suficient de català. En canvi, els que ja treballen a la universitat hauran d’acreditar el coneixement de català només si volen participar en un nou procés de selecció de plaça.En queden exempts els professors visitants, els professors emèrits i els que desenvolupin una activitat acadèmica honorària.
 
El decret també estableix l’acreditació de l’espanyol per al professorat estranger i que els professors que es contractin per impartir docència en una tercera llengua hauran d’acreditar el nivell suficient de coneixement en aquesta llengua.
 
Altres acords
 
El Consell de Govern ha aprovat avui una modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, que regula els continguts dels comptes anuals que aquestes entitats presenten al Protectorat de Fundacions. El text aprovat avui, que modifica el Decret de l’any 2008, amplia el contingut de la memòria que es recull en els comptes anuals de les fundacions. Així, les fundacions hauran d’incloure els convenis signats amb altres entitats, dins de la memòria anual que es presenta al Protectorat.
 
L’Executiu també ha donat el vistiplau a la creació de la Xarxa de Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya (IDAT). Es tracta d’uns nous serveis d’informació turística que s’emmarquen en el model impulsat per la Generalitat, que aposta per fer de Catalunya una destinació turística integral de qualitat. A través del disseny d’una xarxa d’equipaments i instal·lacions, l’IDAT posa en mans dels visitants un ventall de serveis que l’orienten i aproximen al coneixement i gaudiment dels recursos i valors turístics del nostre país i li donen suport en la seva estada.
A més, elGovern ha aprovat la delegació de competències en matèria de consum al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, que se suma a les 26 comarques catalanes que ja exerceixen funcions en aquest àmbit. Amb aquesta nova delegació de competències el pressupost que l’Agència Catalana del Consum (ACC) transfereix a les comarques per a les polítiques de consum el 2010 ascendeix a 1.429.571,92 euros, xifra que representa un increment del 26% respecte a l’any 2007. El Consell Comarcal podrà tramitar les reclamacions a través de l’arbitratge, realitzar actuacions inspectores i sessions d’informació, formació i educació, a més d’informar i formar les persones consumidores i oferir els serveis de mediació.
 
Finalment, el Govern ha aprovat una subvenció de 485.000 euros a la Fundació Privada La Roda d’Accions Culturals i del Lleure i ha acordat atorgar a Ens de Comunicacions, SL, la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència a la Seu d’Urgell.

2  

Imatges

Fotografia del Consell de Govern (Autor: Rubén Moreno)

Fotografia del Consell de Govern (Autor: Rubén Moreno) 624

Fotografia de la roda de premsa (Autor: Rubén Moreno)

Fotografia de la roda de premsa (Autor: Rubén Moreno) 677

3  

Vídeos

Tall de vídeo del conseller Nadal sobre el Pla Territorial de les Comarques Gironines

Tall de vídeo del conseller Nadal sobre el traspàs de carreteres a les diputacions

Vídeo íntegre de la roda de premsa

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en format PDF

Acords del Govern en format PDF
PDF | 845

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined