Acords del Govern

Informe sobre la Seguretat a Catalunya del 2006: estabilitzada l'evolució de la delinqüència a Catalunya després de l'increment registrat durant els primers anys de la dècada

El Govern també aprova el Projecte de llei de Garantia i Qualitat del Subministrament Elèctric

query_builder   25 setembre 2007 15:17

thumb_up Acords del Govern

Informe sobre la Seguretat a Catalunya del 2006: estabilitzada l'evolució de la delinqüència a Catalunya després de l'increment registrat durant els primers anys de la dècada

El Govern també aprova el Projecte de llei de Garantia i Qualitat del Subministrament Elèctric


• Els catalans puntuen amb un 6,1 sobre 10 el nivell de seguretat a les seves localitats, una dècima més que l'any anterior, segons l'ESPC
• La dotació policial a Catalunya ha arribat a 4,07 agents per cada mil habitants, mentre que el 2005 era de 3,92
• La posada en funcionament del carnet de conduir per punts ha afavorit la disminució de la sinistralitat amb un descens interanual del 15,7% de les víctimes mortals
• Tot i que l'estiu del 2006 va ser sec i càlid, els incendis van cremar un 38% menys d'hectàrees que l'estiu anterior
• La facilitat per interposar denúncies i la tendència ciutadana de denunciar cada vegada més ha fet que la ràtio d'il•lícits penals coneguts (suma de delictes i faltes) per cada 100 habitants sigui de 5,92 quan l'any 2003 la ràtio va ser del 5,38
• Augmenten les denúncies per violència masclista a causa d'una major sensibilització del problema
• El telèfon d'emergències 112 va atendre més de 700.000 trucades, un 16% més que l'any 2005
• Aquest estiu els homicidis han baixat un 43%, els robatoris a domicilis han disminuït un 7,5% i les estrebades un 18% i han pujat un 4% els furts i un 10% els robatoris a l'interior de vehicles
El conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, ha presentat avui al Consell de Govern l'Informe sobre la Seguretat a Catalunya del 2006, que inclou les dades de l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya (ESPC) , i fa balanç de l'activitat policial, de trànsit i de bombers d'aquest estiu.
L'ESPC és un instrument per complementar l'estadística policial amb les opinions i percepcions dels ciutadans en matèria de seguretat i es va fer al llarg del primer trimestre de l'any 2007, entrevistant una mostra aleatòria de 14.279 residents a Catalunya de 16 anys o més, als quals se'ls va preguntar sobre els records que tenien de fets delictius del 2006.
Efectius
Segons l'Informe sobre la Seguretat, el 2006 hi havia a Catalunya 11.771 agents del cos de Mossos d'Esquadra, 10.263 de les policies locals i 6.986 dels altres cossos i forces de seguretat de l'Estat, el que dóna una ràtio de 4,07 agents per cada mil habitants, mentre que l'any 2005 era de 3,92.
Aquesta ràtio anirà pujant fins l'any 2015, quan s'arribarà a la xifra total de 18.300 agents dels Mossos d'Esquadra acordats en la Junta de Seguretat de Catalunya del 14 de setembre de 2006 i que s'han fet necessaris pel creixement demogràfic.
Pel que fa als bombers de la Generalitat, l'any passat, per primera vegada, el nombre de personal funcionari va superar el de voluntaris, amb 2.456 funcionaris, 2.339 voluntaris i 1.260 personal d'estiu, es a dir, un increment del 10% sobre l'any 2005. Cal sumar els 763 bombers del cos municipal de Barcelona.
Delictes i faltes
L'any 2006 es van registrar a Catalunya un total de 422.766 fets penals (delictes i faltes), que suposen 5,92 fets per cada 100 habitants, mentre que l'any 2003 eren de 5,38. Cal tenir en compte que la tendència dels ciutadans a interposar denúncia en cas de victimització també augmenta any rere any, per la qual cosa aquest indicador s'ha d'interpretar com un increment de la denúncia, i no dels il•lícits.
L'informe constata que l'any passat un 45,9% de les víctimes d'algun il•lícit van presentar denúncia, un 2,4% més que el 2005, mentre que l'any 2003 eren un 39,6%. Aquesta tendència ens acosta a la mitjana dels països del nostre entorn, que tenen un nivell de denúncia al voltant del 50% de la victimització declarada en les enquestes.
Mentre es manté una estabilitat en el global de fets delictius a Catalunya, els actes considerats "vandàlics" han experimentat una disminució.
A Barcelona ciutat els fets vandàlics han experimentat una baixada més important, al voltant del 3%, mentre que han pujat lleugerament, un 0,4%, els fets considerats "delictius".

Violència en l'àmbit de la llar
Les reformes del Codi Penal han suposat que molts fets de l'àmbit de la violència domèstica hagin passat de ser considerats faltes a delictes. Això, sumat a una major conscienciació i rebuig social a aquests comportaments, explica el creixement del nombre de fets coneguts per la policia en l'àmbit de la violència domèstica.
Victimització
La victimització global es troba en una fase d'estabilitat relativa, amb una lleugera disminució ja que del 22% de la població el 2005 s'ha passat al 21,7% de l'any 2006. Malgrat l'estabilització, el grau de victimització ha augmentat en els fets contra els vehicles i, molt lleugerament, en els fets contra la seguretat de les persones i contra el domicili, que són els que generen més alarma social.
Els habitants de Barcelona ciutat i els del camp de Tarragona són els que presenten nivells de victimització delictiva superiors a la mitjana, com els joves de 16 a 25 anys, que són el col•lectiu més victimitzat. Aproximadament 3 de cada 10 joves asseguren que van ser víctimes d'algun delicte l'any passat, mentre que només una de cada 10 persones de més de 65 anys va ser victimitzada.

Seguretat
Segons els resultats de l'ESPC, els catalans valoren amb un 6,1 sobre 10 el nivell de seguretat al seu lloc de residència, una dècima més que l'any passat, el que representa una estabilització de la nota dels últims cinc anys. Malgrat això, creix lleugerament el nombre de persones que opinen que la seguretat ha empitjorat en general, del 21,8% l'any 2006 al 23,7% el 2007.
Els ciutadans del Pirineu Occidental són els que més valoren el seu nivell de seguretat, amb un 7,3, seguits dels de Ponent, amb un 6,62, els de les comarques centrals, amb un 6,57, els de Girona, amb un 6,43, i els de les Terres de l'Ebre i de la Regió Metropolitana, tots dos amb un 6,21.
Per sota del 6, puntuen els habitants del camp de Tarragona amb un 5,80 i els de Barcelona ciutat, amb un 5,27.

Seguretat viària
La posada en marxa del carnet per punts ha afavorit la disminució de la sinistralitat, amb un descens de les víctimes mortals del 15,7% entre juliol del 2006 i juny del 2007.
En aquest mateix període, s'han imposat 76.251 multes (231.889 punts perduts), que ha comportat que 356 conductors hagin perdut tots els punts. D'aquests, només un 6,8% són dones.
Cal destacar que la franja d'edat dels conductors més infractors és la que va de 21 a 25 anys.
En el darrer any s'han incrementat els controls preventius d'alcoholèmia, així com els trams controlats per cinemòmetres fixos i mòbils, que han permès reduir la velocitat mitjana. Si Catalunya tenia l'any 2005 un índex de 92 morts a la carretera per cada milió d'habitants, el 2006 va ser de 80 morts per cada milió d'habitants, amb un descens de l'11,2 % de la mortalitat durant l'any 2006.
La reducció de la mortalitat ha estat més important a les vies interurbanes (-12,7%) que a les urbanes (-7,7%).
Es manté estable la percepció dels ciutadans pel que fa a l'evolució de la seguretat viària. Gairebé la meitat continuen pensant que s'ha avançat en seguretat a les carreteres, mentre que hi ha un 7,7% que creu que ha empitjorat.
Es constata un augment de la sensibilització dels conductors respecte a l'ús del cinturó i les cadiretes infantils.

Emergències
Malgrat que l'any 2006 va ser sec i càlid, els incendis van disminuir, tant en zona forestal, amb un 29,5% menys de focs i un 38% menys d'hectàrees cremades, com en zona urbana, on, malgrat tot, van augmentar els vehicles cremats.
L'any 2006 hi va haver un total de 4.018 salvaments de persones, un 9% més que l'any anterior.
El telèfon d'emergències 112 va atendre més de 700.000 trucades que van requerir un servei, 100.000 trucades més que l'any anterior, amb un augment del 16%.
Balanç de l'estiu 2007
El conseller Saura també ha fet balanç al Govern de l'activitat delictiva d'aquest estiu, en el qual han baixat el delictes violents contra les persones tot i que han augmentat, com sol ser habitual en èpoques turístiques, els furts, el robatoris a l'interior de vehicles i les faltes contra el patrimoni.
Durant aquest estiu, els Mossos d'Esquadra han destinat 1.216 agents en pràctiques a reforçar la vigilància de les zones turístiques.
De l'1 de juny al 30 de setembre s'han denunciat un total de 96.725 fets, faltes i delictes ocorreguts en el territori on els Mossos d'Esquadra tenen competències en matèria de seguretat ciutadana, un 1% més que durant el mateix període de l'any passat. De tots aquests fets, s'han resolt 31.736 casos, un 7,33% més que l'estiu passat.
Pel que fa a l'evolució dels delictes més greus, el homicidis han baixat un 43% (de 21 l'estiu passat a 12 aquest estiu), el delictes contra la llibertat sexual han baixat un 15,7%, les estrebades han experimentat un descens d'un 13,7%, les lesions, d'un 5,5%, i les faltes contra les persones han disminuït un 8,3%.
També s'han reduït en un 7,5% els robatoris amb força a domicilis, un 3,7% per cent els robatoris amb força a establiments comercials, un 11,4%, els danys i un 6%, els robatoris i furt d'ús de vehicle.
Per contra, els robatoris a bancs i caixes han passat de 25 l'estiu passat a 28 aquest estiu. També han augmentat els furts en un 4%, els robatoris a l'interior de vehicles han pujat un 10% -sobre tot per sostreure navegadors GPS- i les faltes contra el patrimoni, un 2,9%.
Els robatoris anomenats "silenciosos", que generen una gran alarma social, han disminuït gairebé un 26% respecte als mesos estivals de l'any 2005 i gairebé un 14% en relació a l'estiu passat.
Pel que fa al trànsit, el balanç de l'estiu en el període comprés entre el 22 de juny i l'11 de setembre s'ha tancat amb quatre víctimes mortals més que l'estiu passat a les carreteres catalanes, i destaca un considerable augment dels accidents de motocicletes.
Entre el 22 de juny i l'11 de setembre de 2007, 93 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, quatre més que en el mateix període de l'any passat.
Els accidents mortals dels vehicles de quatre rodes han baixat aquest estiu un 11,5% mentre que s'han duplicat els de motocicletes i ciclomotors. 24 dels 93 morts eren motoristes. A més, quatre accidents molt greus van concentrar 15 víctimes mortals.
Malgrat un estiu poc favorable, des de principis d'any la sinistralitat s'ha reduït un 5'9% respecte l'any 2006 i un 45'3% en relació al 2000. Un 35% dels accidents han estat per sortides de la via.
Pel que fa al balanç de la temporada estival d'incendis forestals, aquesta ha estat satisfactòria ja que entre el 15 de juny i el 15 de setembre els bombers han treballat en l'extinció de 2.244 incendis de vegetació, 310 menys que l'any passat, amb un total de 1.469 hectàrees cremades, el 48'7% menys de superfície que durant el mateix període del 2006.
Els dos incendis més grans es van produir a les comarques de Tarragona: 400 hectàrees cremades a la Torre de Fontaubella el passat 6 de setembre i 391 hectàrees a Mont-roig del Camp el 4 de juliol.
Els bombers han treballat no només en incendis de vegetació, sinó que han hagut de fer front a altres emergències, com ho són les més de 400 sortides causades per les pluges el mes d'agost o els incendis de naus industrials.

1  

Imatges

Foto roda de premsa del Govern del 25.09.07

Foto roda de premsa del Govern del 25.09.07 847

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern del 25 de setembre de 2007

Acords del Govern del 25 de setembre de 2007
PDF | 104

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia